"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłoń"

 

Trwają termomodernizacje budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Jabłoniu oraz Szkoły Podstawowej w Gęsi w związku z realizacja projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W ramach projektu zrealizowano:
- roboty budowlane obejmujące: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, montażu instalacji odgromowej, wykonanie instalacji termicznej stropu, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku, wykonanie opaski z kostki betonowej;
- wymianę opraw oświetleniowych na LED;
- wymianę centralnego ogrzewania.

Koszt inwestycji: 1.182.797,45 zł

W kolejnych etapach realizacji projektu będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Kolanie, Szkoły Podstawowej w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej w Dawidach oraz Szkoły Podstawowej w Paszenkach.

 

 

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy