Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W życiu każdego człowieka są chwile ważne, niezwykłe i piękne, które zapadają na stałe w jego pamięci. Takimi doniosłymi wydarzeniami dla nas mieszkańców Gminy Jabłoń w dniu 104 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości były: uroczyste podniesienie Flagi na Maszt przy Urzędzie Gminy w Jabłoniu  i uroczystość odsłonięcia nowego pomnika na mogile żołnierzy SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga znajdującego się na cmentarzu w Jabłoniu.

Upamiętniając to tak ważne w historii naszej Ojczyzny wydarzenie rozpoczęliśmy wspólne świętować od uroczystego podniesienia Flagi na Maszt. Inicjatywę zrealizowano pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w związku z zadaniem pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Jabłoń w ramach projektu „Pod biało-czerwoną””.

Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń, powitał poczty sztandarowe ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Jabłoń (OSP: Jabłoń, Dawidy, Gęś, Kolano, Paszenki), ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, przybyłych gości i zgromadzoną społeczność oraz powiedział, że umieszczenie flagi na nowym maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali się nasi przodkowie. Niech maszt z flagą Polski przypomina o Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny oraz zachęca do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Oto efekt naszego wspólnego zaangażowania i dowód na to, jak ważne są dla nas symbole narodowe.

Następnie przy odśpiewaniu hymnu narodowego poczet flagowy podniósł Flagę na Maszt. Po podniesieniu flagi zabrał głos Marcin Duszek – poseł na Sejm RP, Piotr Denejko – sekretarz Gminy Jabłoń odczytał okolicznościowy list od Wojewody Lubelskiego – Lecha Sprawki. Po uroczystości pod Urzędem Gminy w Jabłoniu wszyscy zgromadzeni prowadzeni przez Mirosława Kusiuka – prezesa gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych przeszli do kościoła pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy, gdzie ks. Mariusz Dziwulski odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po liturgii odbyło się przejście na cmentarz parafialny. Tam w obecności wszystkich zgromadzonych, a w szczególności gości z rodzin poległych żołnierzy: plut. podch. Antoniego Pykały i ppor. rez. Rafała Góreckiego, ks. Zbigniew Szyprowski poprowadził krótką modlitwę. Dariusz Łobejko - wójt Gminy Jabłoń odczytał nazwiska wszystkich do chwili obecnej zidentyfikowanych i złożonych w zbiorowej mogile żołnierzy 60. Dywizji SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, którzy zginęli 28 września 1939r. podczas Bitwy pod Jabłoniem. „Polegli i spoczywający tu: strz. Pelagiusz Baranowski, ppor. Antoni Borowski, uł. Franciszek Frankowski, ppor. rez. Rafał Górecki, strz. Stefan Hawiński, ppor. rez. Józef Kałużny, kpr. Jan Kuszyk, ppor. rez. Bohdan Mościcki, plut. Jan Napieralski, strz. Purgal, plut. pchor. Antoni Pykało, strz. Radziszewski, plut. Serwach, strz. Stefan Sławiński, kpr. Kazimierz/Karol Sztuft, strz. Wacław Wysocki ... Ten dzień dla nas Polaków - mieszkańców tej ziemi, z którą wiąże się walką o nasz kraj, o nasz byt, o nasze życie jest ważnym wydarzeniem, lekcją historii, pamięci o ludziach, którzy walczyli za naszą wolność, za męstwo i ofiarność, za to, że byli wierni Polsce i jak trudną przeszli drogę do wolności. Cześć ich pamięci”.

Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu zaprosiła do uroczystego odsłonięcia nowego pomnika, którego dokonali: Marcin Duszek – Poseł na Sejm RP, Dariusz Łobejko – Wójt Gminy Jabłoń, Halina Smolańczuk i Bożena Maćkowiak z rodziny poległego plut. podch. Antoniego Pykały, po czym ks. Proboszcz poświęcił pomnik, a poszczególne delegacje złożyły wieńce, kwiaty i zapaliły znicze. Po zabraniu głosu przez Marcina Duszka – posła na Sejm RP,  wójt Gminy Jabłoń podziękował za udział w uroczystości, pomoc wszystkim tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania pomnika i organizacji obu uroczystości oraz przekazał informacje dotyczące budowy pomnika, który powstał dzięki: „Dofinansowaniu z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022, funduszom przekazanym przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej uzbieranych podczas kwest na renowację zabytkowych pomników, ze sponsoringu – Bank Spółdzielczy w Parczewie i z budżetu Gminy Jabłoń.

Konsultacje w związku z powstaniem pomnika prowadzone były z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Wykonawca pomnika - Wojciech Różnowicz – Cam-Bet INOX CONSTRUKCJE z  Horodyszcza. Koncepcja pomnika i zagospodarowania terenu wokół pomnika - art. Projekt – Anna Jakubiuk z Jabłonia. Projektant i kierownik prac – Agnieszka Andruszczak. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, gdzie Justyna Kowalska – Babicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu zaprosiła do wysłuchania części artystycznej w wykonaniu uczniów tejże szkoły. Po wystąpieniu dzieci była krótka przerwa na poczęstunek podczas którego można było zjeść coś słodkiego i wytrawnego - bigosu przygotowanego przez KGW z Kuder. Po posiłku wraz z zespołem ludowym „Kalina” z Jabłonia odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

W tym dniu zostały też złożone kwiaty i zapalone znicze przy pamiątkowej tablicy znajdującej się na budynku Urzędu Gminy w Jabłoniu poświęconej żołnierzom SGO „Polesie”, na mogile płk. Piotra Strzyżewskiego jednego z dowódców wojen napoleońskich, na mogile dwóch nieznanych żołnierzy poległych w Bitwie pod Jabłoniem żołnierzy SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga w Paszenkach, pomnikiem poległych żołnierzy SGO „Polesie” znajdującym się koło stadionu w Jabłoniu, pod pomnikiem upamiętniającym 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Obie uroczystości związane są z miłością i szacunkiem do Ojczyzny, walką o wolność, symbolem wiary  i zwycięstwa. Wdzięczni tym, którzy poświęcili się walce  o wolność Polski oddajemy hołd i uznanie - dla najdzielniejszych z dzielnych i najwytrwalszych
z wytrwałych - to symbol naszego podziękowania za ich wierność wartościom, za męstwo i ofiarność, za to, że byli oddani Polsce aż po ofiarę życia byśmy my nie musieli walczyć o swoją wolność.

 

Link do galerii:

 

#PodBiałoCzerwoną


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu