Ważna informacja. Nie daj się oszukać!

W związku z informacjami od mieszkańców o osobach przeprowadzających audyt energetyczny dot. projektu wymiany pieców, INFORMUJEMY że Gmina Jabłoń nie realizuje żadnego projektu wymiany pieców, nie zleciła przeprowadzenia audytu, w związku z czym ostrzegamy i prosimy o nieprzekazywanie żadnych dokumentów oraz danych osobowych w/w osobom. Prosimy o czujność i rozwagę.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy