Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)”

ZARZĄDZENIE NR 32 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP Na podstawie art. 16 ust. I ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje.

PLIKI DO POBRANIA:

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy