Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu brał udział w projekcie realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej: „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”. W ramach ww. Projektu zostało przeprowadzone szkolenie „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie” wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Szkolenie to przeprowadzone zostało w 11 spotkaniach online od 25.03. 2021 r. do 30.04.2021 r. i zawierało kluczowe zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi online. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z dostępnymi aplikacjami umożliwiającymi załatwianie komputerowo spraw administracyjnych, zdobycie kompetencji związanych z formalną i nieformalną korespondencją online oraz pozyskanie wiedzy o cyberbezpieczeństwie i bezpiecznym nawigowaniu w sieci.

Podsumowaniem projektu było wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w 6 zestawów sprzętu komputerowego (laptopy), który będzie służył do organizacji zajęć i warsztatów.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu