Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jabłoń do skorzystania z oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego. Wypożyczalnia powstała w ramach realizacji projektu "Gmina Jabłoń dla seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11, Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.