Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jabłoń do skorzystania z oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego. Wypożyczalnia powstała w ramach realizacji projektu "Gmina Jabłoń dla seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11, Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 


 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy