Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Jabłoń przekazuje do wiadomości mieszkańców Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 marca 2021 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jabłoń nr XVI/116/20 z dnia  31 lipca 2020 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za rok 2019 . 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń