Wznowiono prace budowlane drogi gminnej nr KDG 103754 L w miejscowości Gęś

Obecnie wznowiono prace budowlane w ramach projektu pt. „Budowa drogi gminnej  nr 103754 L w miejscowości Gęś” na odcinku 0+000 km do 0+700 km.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- roboty przygotowawcze w tym prace pomiarowe

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy i nawierzchni

- wyłożenie pobocza

- roboty wykończeniowe

- ustawienie oznakowania
 

Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2020 

Koszt inwestycji: 310.786,31 zł

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy