Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obecnie wznowiono prace budowlane w ramach projektu pt. „Budowa drogi gminnej  nr 103754 L w miejscowości Gęś” na odcinku 0+000 km do 0+700 km.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- roboty przygotowawcze w tym prace pomiarowe

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy i nawierzchni

- wyłożenie pobocza

- roboty wykończeniowe

- ustawienie oznakowania
 

Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2020 

Koszt inwestycji: 310.786,31 zł

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.