XIX Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych – Drelów

Gmina Jabłoń ma bogatą kulturę i tradycję ludową. Dlatego też, staramy się podtrzymywać i kultywować tradycje naszego regionu oraz przekazywać je i promować na terenie Lubelszczyzny. 13 maja 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie odbył się XIX Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych, w którym zaprezentował się, jako jedyny z powiatu parczewskiego Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia z obrzędem „Wieczorki”. Miło jest nam poinformować, iż zespół otrzymał nominację na 50. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim, które odbędą się w dniach 17-18.06.2023 r. Składamy gratulacje Zespołowi „Kalina” i życzymy sukcesów podczas dalszych eliminacji.


fot. GCK w Drelowie
Link do galerii: https://www.facebook.com/media/gok/drelow


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy