„Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Jabłoń”

Trwają prace budowlane w ramach projektu pn.  „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Jabłoń”.

Rzeczowy zakres inwestycji:

  • budowa bieżni 3-torowej z nawierzchnią poliuretanową
  • rozbudowa istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe
  • montaż lamp oświetleniowych solarnych o wysokości 4,0 m
  • wykonanie chodników utwardzonych kostką betonową
  • dostawa i montaż koszy na śmieci
  • dostawa i montaż stojaka na rowery
  • dostawa i montaż ławek
  • wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku wielofunkcyjnym
  • umieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych

 

Wykonawcą jest firma 3K Sp.z o.o.

Koszt inwestycji: 398.397,00 zł  

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Jabłoń” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy