Zakończenie prac przy modernizacji budynków OSP w Jabłoniu i Dawidach

Zakończenie prac przy modernizacji budynków OSP w Jabłoniu i Dawidach

 

Zakończyły się prace związane z modernizacją budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu i Dawidach. Zadanie obejmowało docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP w Jabłoniu oraz zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w budynku OSP w Dawidach.


Całkowita wartość zadania wyniosła 37.350,00 zł. (8.550,00 - OSP Dawidy, 28.800,00 - OSP Jabłoń), na którą składają się:
- 11.366,00 dotacja z budżetu Województwa Lubelskiego,
- 20.709,00 udział własny Gminy (w tym środki Sołectwa Jabłoń - 15.000,00 zł),
- 4.275,00 udział własny OSP Dawidy,
- 1.000,00 udział własny OSP Jabłoń.

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy