Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń

Z końcem lipca 2022 r. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowanego ze środków PEFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dostawcy 24 osobowego autobusu, który posłuży m.in. uczestnikom Dziennego Domu Pomocy w Kolanie.

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł


 Urząd Gminy Jabłoń

Projekt pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowany ze środków PEFRON
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy