ZARZĄDZENIE NR 40 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się, wprowadzony zarządzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, stopień alarmowy CRP, przez wprowadzenie na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopnia CHARLIE-CRP), obowiązującego od dnia 21 lutego 2022 r., od godz. 21.00, do dnia 4 marca 2022 r., do godz. 23.59, w miejsce pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopnia ALFA-CRP), obowiązującego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 lutego 2022 r., od godz. 23.59, do dnia 28 lutego 2022 r., do godz. 23.59.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy