Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie ogłasza nabór do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie (OT KOWR w Lublinie).


Nabór prowadzony jest zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 5 lutego 2018 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR zmienionego Zarządzeniem nr 35/2018/Z z dnia 5 marca 2018 r. i Zarządzeniem nr 43/2018/Z z dnia 12 marca 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: 


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy w Lublinie