Zapotrzebowanie na węgiel w Gminie Jabłoń

W związku z prowadzonymi pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez gminy, informujemy mieszkańców Gminy Jabłoń o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na jego zakup. 

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Jabłoń i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla.
 
Potrzebne informacje: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, sortyment węgla i jego ilość.
Zapisy w Urzędzie Gminy Jabłoń (sekretariat, pok. nr 11) lub telefonicznie tel. 83 356 00 06.

Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy