ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

Od 1 lipca 2021r. zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, każdy właściciel lub zarządca budynku, jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą użytkowanych źródeł ciepła i spalanych paliw.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. W wersji elektronicznej (INTERNET)
  2. W wersji papierowej poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do urzędu gminy (pokój nr 9) osobiście lub przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Jabłoń.

Właściciele budynków zamieszkałych mają czas na złożenie deklaracji do 30 czerwca 2022 r. natomiast właściciele budynków nowo oddanych do użytkowania powinni zrobić to w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Więcej informacji w poniższym linku: https://www.gunb.gov.pl/


Urząd Gminy Jabłoń 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy