Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń informuje, iż w związku ze zmianą sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą nr XX/148/20 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Jabłoń każdy mieszkaniec ma obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10 marca 2021 r. 

  • Od 1 lutego 2021 r. stawki opłaty za odpady komunale wynoszą:

- 15,00zł gospodarstwo jednoosobowe

- 30,00zł gospodarstwo dwuosobowe

- 45,00zł gospodarstwo trzyosobowe

- 60,00zł gospodarstwo czteroosobowe

- 75,00zł gospodarstwo pięcioosobowe

- 90,00zł gospodarstwo sześcioosobowe i większe

- Wysokość opłaty za BRAK segregacji wynosi TRZY RAZY WIĘCEJ

 

  • Deklarację można złożyć:
  1. Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń (pokój nr 7)
  2. Pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy Jabłoń
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 

Poniżej zamieszczamy formularz deklaracji do wydruku i uzupełnienia oraz uchwały Rady Gminy Jabłoń dotyczące zmian wysokości stawki oraz sposobu obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłoń.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: 


URZĄD GMINY JABŁOŃ