Zmiany w systemie gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Jabłoń

SZANOWNI MIESZKAŃCY!!! Od 2021 r. wprowadzamy zmiany w obowiązującym na terenie Gminy Jabłoń systemie gospodarowania odpadami komunalnymi związane z nowelizacją treści ustaw dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy