Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

SZANOWNI MIESZKAŃCY!!! Od 2021 r. wprowadzamy zmiany w obowiązującym na terenie Gminy Jabłoń systemie gospodarowania odpadami komunalnymi związane z nowelizacją treści ustaw dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń