Kiermasz Wielkanocny w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie

Dzienny Dom Pomocy w Kolanie zaprasza na KIERMASZ WIELKANOCNY, który odbędzie się 19 marca 2023 r. (niedziela) w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie w godzinach 10.00 - 13.30. Serdecznie zapraszamy!

 

Konkurs plastyczny - "Wianek Wielkanocny"

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków, dzieci, młodzież i dorosłych z Gminy Jabłoń do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pt. „Wianek Wielkanocny".

Pliki do pobrania: 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

ZSCKR w Jabłoniu - Ogłoszenia o otwartym naborze partnera

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.”

PLIKI DO POBRANIA:

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu ogłasza otwarty nabór partnera dodatkowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.”

PLIKI DO POBRANIA:


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu

IV Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną instytucję kultury. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez Starostwa Powiatowe prac konkursowych do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dniach 13 – 17 marca 2023 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej, a zwycięskie prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.

Link do pełnej informacji: https://spotkaniakultur.com/

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jabłoń do udziału w konkursie

Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu do dnia 13 marca 2023 r. (poniedziałek). Następnie prace zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Parczewie.

W załączeniu link do regulaminu i karty zgłoszenia.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

 • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP)
  na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 18 z 24 lutego 2023 roku;
 • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO)
  na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 19 z 24 lutego 2023;
 • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO)
  wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 20 z 24 lutego 2023 roku.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie

Spotkanie Policji z mieszkańcami Gminy Jabłoń

21 lutego 2023 r. w Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Jabłoniu odbyło się spotkanie, którego organizatorem byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.  W spotkaniu uczestniczyli sierż. szt. Ewelina Semeniuk - Oficer prasowy KPP i mł. asp. Krzysztof Przyczyna - Dzielnicowy Gminy Jabłoń oraz mieszkańcy Gminy Jabłoń.

Celem było wskazanie problemów, jakie mogą stanowić potencjalne zagrożenie oraz omówienie niebezpieczeństw związanych z oszustwami internetowymi.

Jednym z narzędzi usprawniających pracę Policji oraz służących do wskazywania miejsc mogących uchodzić za niebezpieczne jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W trakcie prelekcji krok po kroku została przedstawiona instrukcja obsługi aplikacji, a następnie w praktyce zademonstrowana jak należy dokonać zgłoszenia. Rejestracja zgłoszeń jest bezpłatna, anonimowa oraz nie służy do zgłaszania pilnej interwencji, w której wymagana jest natychmiastowa reakcja służb. W przypadku zaistniałych przestępstw lub wykroczeń należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub najbliższą jednostkę Policji. Należy jednak pamiętać, iż umyślne, złośliwe nanoszenie nieprawdziwych zagrożeń może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Drugą część stanowiły mechanizmy działania sprawców przestępstw oraz oszustw z wykorzystaniem najnowszych technologii. Funkcjonariusze przedstawili schemat działania sprawców, podali konkretne przykłady zaistniałe na terenie województwa lubelskiego oraz przestawili zasady postępowania w sytuacji zaistnienia tego typu zdarzenia z ich udziałem.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja i nie zabrakło licznych pytań, na które policjanci udzielili odpowiedzi.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Jabłoń 2023 r.

W dniu 28-02-2023 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom.” Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu oraz Urząd Gminy w Jabłoniu. Turniej przygotował i przeprowadził dh Mirosław Kusiuk - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu. Uczestnicy eliminacji gminnych musieli rozwiązać test przygotowany przez dh Mirosława Kusiuka, składający się z 35 pytań I grupa, 45 pytań II grupa oraz 43 pytań  dla szkoły ponadgimnazjalnej o zróżnicowanym stopniu trudności.

Jury w składzie: Mirosław Kusiuk – Przewodniczący, Anna Gromysz – Sekretarz, Katarzyna Matczuk – Członek, Rafał Stańko – Członek.

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych, I, II i III grupie wyłoniono następujących zwycięzców:

I grupa

 1. miejsce – Bartłomiej Szypulski ze szkoły podstawowej w Dawidach
 2. miejsce – Dawid Łobejko ze szkoły podstawowej w Dawidach
 3. miejsce – Maja Denejko ze szkoły podstawowej w Gęsi

II grupa

 1. miejsce – Filip Mostowiec ze szkoły podstawowej w Dawidach
 2. miejsce – Julia Kucyk ze szkoły podstawowej w Dawidach
 3. miejsce – Maciej Jakubiuk ze szkoły podstawowej w Jabłoniu

III grupa

 1. miejsce – Paweł Wasilewski ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu
 2. miejsce – Łukasz Wapa ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu
 3. miejsce – Dawid Kondraszuk ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu

Dwa pierwsze miejsca z każdej grupy będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym turnieju w Parczewie w dniu 29-03-2023 r. Za udział wszyscy uczestnicy Turnieju z poszczególnych szkół otrzymali  statuetki i dyplomy a za trzy pierwsze miejsca w każdej ze szkół nagrodą były puchary, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Jabłoniu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnym etapie Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.


Opr. Mirosław Kusiuk

Lubelska Izba Rolnicza zaprasza na spotkanie informacyjne

Lubelska Izba Rolnicza zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej „U Jarmuła” w Parczewie, ul. Lubartowska 1.

Tematy spotkania:

  • 10.00 - 12.00 Warunkowość i ekoschematy - Dopłaty bezpośrednie
  • 12.00 - 13.00 Wnioski inwestycyjne z ARiMR
  • 13.00 - 14.00 Nowe wymogi weterynaryjne w rolnictwie 

 Lubelska Izba Rolnicza

 

Kobieta Przedsiębiorcza – Konkurs dla KGW

16 lutego odbyła się konferencja inaugurująca nową odsłonę konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza”, który jest kontynuacją cieszącego się ogromną popularnością konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Konkurs jest skierowany do przedstawicielek kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi. Wszystko to po to, aby docenić wkład wiejskich kobiet w kultywowanie tradycji i ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu.

Nowa odsłona konkursu polega na wyszukaniu i wykonaniu potrawy o minimum 25 letniej recepturze, ściśle związanej z regionem lubelskim oraz jej przygotowanie i zaprezentowanie zgodnie z zasadami savoir vivre. Naszą intencją jest przygotowanie kobiet do wprowadzania wykonywanych, lokalnych produktów do sprzedaży detalicznej, tak aby ich potencjał kulinarny i pielęgnowanie tradycyjnych receptur przekuć na aktywność gospodarczą. Nie chodzi tu wyłącznie o sprzedaż na lokalnych targowiskach, ale rozwinięcie sieci odbiorców o okoliczne sklepy, obwoźnych sprzedawców, media społecznościowe czy usługi cateringowe. Przepisy powinny znajdować się w starych książkach kucharskich lub domowych zeszytach z przepisami kulinarnymi, a wybrane potrawy powinny spełniać kryteria wpisania na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Regulamin Konkursu oraz Karty zgłoszenia udziału dostępne są na stronie

https://lubelskie.ksow.pl/aktualnosc/kobieta-przedsiebiorcza-konkurs

Termin zgłoszeń do 31 marca 2023 r.

Informacje o konkursie można także uzyskać pod numerem telefonu: 81 441 68 73, 81 441 65 38. 

Regulamin konkursu:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


 

IV Memoriał Jarosława Waszczuka w Tenisie Stołowym

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu oraz Wójt Gminy Jabłoń zapraszają do udziału w IV MEMORIALE JAROSŁAWA WASZCZUKA w Tenisie Stołowym, który odbędzie się 4 marca 2023 r. Regulamin, zgłoszenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie szkoły www.zsckrjablon.pl oraz pod nr telefonu 83 356 00 17.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy