Podpisano umowy z wykonawcami na nowe inwestycje w Gminie Jabłoń

W mc lutym br. Wójt Gminy Jabłoń podpisał umowę z wykonawcą ERES Piotr Szymański z Parczewa na realizację inwestycji pn. „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłoń”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 159 ledowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłoń, która jest realizowana w ramach projektu Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń. Celem modernizacji oświetlenia ulicznego jest wymiana opraw oświetleniowych 159 szt. na terenie Gminy Jabłoń - etap II. Celem zaplanowanej modernizacji oświetlenia ulic w Gminie jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Istotnym efektem przeprowadzenia modernizacji zgodnie z niniejszym opracowaniem, będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach użytkowych. Osiągniecie powyższego celu, pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego.


Wymiana istniejących wyeksploatowanych opraw sodowych i rtęciowych o mocy 150 W, na oprawy typu LED o całkowitym poborze mocy: 54 W -113 kpl, 78 W -34 kpl, 117 W - 12 kpl, z 5-krotną regulacją mocy oprawy, dobranych na podstawie audytu energetycznego modernizacji oświetlenia ulicznego. Zostanie zainstalowane oprogramowanie zarządzające sterowaniem oświetlenia oraz zapewnienie utrzymania transmisji przesyłanych danych z 3 sterowników zainstalowanych w szafkach oświetlenia ulicznego.

Termin wykonania inwestycji: II kw. 2022 r.

To ostatni etap realizacji projektu partnerskiego pn.: „Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń”. W poprzednich latach zostało wykonane oświetlenie płyty stadionu sportowego w Jabłoniu, a także budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia-Kolano.

„Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Ponadto, wyłoniono wykonawcę i również podpisano umowę z firmą Investmil Sp. z o.o. z siedzibą w Czeberakach na realizacje inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka”. W ramach przebudowy oczyszczalni ścieków zostanie wykonane m.in: dwie nowe wysokosprawne dmuchawy w połączeniu z wykorzystaniem sondy tlenowej i falownika do sterowania pracą dmuchaw, wymianą dyfuzora w reaktorze biologicznym, orurowanie i armaturę, wyczyszczenie reaktora biologicznego (wszystkie strefy) i osadnik wtórny, w obrębie budynku pompowni głównej przeprowadzenie robót budowlanych tj. odtworzenie tynków, opaski, malowanie, wymiana orynnowania, podbitki, naprawa posadzek, wykonanie posadzek z terakoty, ułożenie glazury, przebudowa ścianek działowych, wymianę istniejącego sita bębnowego na sito bębnowe z napływem zewnętrznym.

Termin wykonania inwestycji: 15 mc od podpisania umowy.

Powyższa inwestycja jest częścią projektu pn.„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń.


Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Urząd Gminy Jabłoń

XIV edycja konkursu ,,Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. 

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

 1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

 2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2022 R.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 695 116 110; 22 864 03 90. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

DOKUMENTY KONKURSOWE POD ADRESEM: https://www.fdpa.org.pl/xiv-edycja-konkursu-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc


Fundacja FDPA

Nabór kandydatów do udziału w komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 2/22 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Jabłoń na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)

PLIKI DO POBRANIA:

Wernisaż Wystawy Malarstwa Janusza Wolińskiego z Włodawy – „Moje malowanie”

23 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbył się Wernisaż Wystawy Malarstwa Janusza Wolińskiego z Włodawy – „Moje malowanie”. Artysta od 20 lat jest  uczestnikiem Plenerów Rzeźbiarskich, które organizowane są w Jabłoniu. Ma tutaj wielu znajomych i mimo, że nie mieszka w naszej miejscowości to jest „nasz”, ma dużą wiedzę, którą dzieli się z innymi, zawsze służy radą i pomocą.

Podczas wernisażu wystawy artyście towarzyszyła rodzina, przyjaciele, koledzy rzeźbiarze i licznie przybyli goście. Uroczystość rozpoczęła się od krótkich podziękowań Dariusza Łobejko – Wójta Gminy Jabłoń oraz Katarzyny Matczuk – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu skierowanych do artysty, który podziękował wszystkim za przybycie oraz opowiedział o swojej twórczości.

Podczas wernisażu mogliśmy podziwiać pełne kolorów i kunsztu malarskiego ikony i obrazy wykonane techniką olejną. Artysta podzielił swoją wystawę na 4 tematy. Pierwszy to malarstwo sakralne: obrazy i ikony, którym autor poświęcił najwięcej czasu aby opowiedzieć gościom w jaki sposób się je pisze, jak przygotować i dobrać odpowiedni materiał i farby oraz ile czasu trwa cały proces jej powstawania. Drugim tematem były portrety Żydów, o których mówi:

„Gdy sięgam pamięcią do czasów dzieciństwa spędzonego w miasteczku nad Bugiem, przypominam sobie liczne opowieści dziadków, starszych sąsiadów oraz matki, o tym jak kiedyś tu było, jak żydowscy krawcy szli odświętnie ubrani, szewc żydowski wykonywał buty jedyne w swoim rodzaju, a dzieci jedne i drugie spotykały się na ulicy. 

Wtedy również usłyszałem opowieść, o tym jak nagle wszystko się skończyło, wywołując przerażenie mieszkańców. Znając tą tragiczną historię nieraz jako chłopiec spoglądałem na włodawską bożnicę, w której murach zamarło życie. Liczne kłódki broniły dostępu do świata, który w świadomości dziecka stawał się jeszcze bardziej zagadkowy i tajemniczy.

Po latach wszystkie te wyobrażenia oraz stare fotografie przedstawiające żydów, żydowskich mieszkańców mojego miasta oraz licznych podobnych społeczności w całym kraju, skłoniły mnie do stworzenia cyklu prac, które chodź w części przywołują świat ludzi, którzy niegdyś na co dzień tworzyli specyficzny klimat miast i miasteczek całej Polski.”

Kolejnym tematem są pejzaże. Artysta przeniósł na blejtramy za pomocą pędzla piękną otaczającą go przyrodę – drzewa, pola, lasy, łąki, polne drogi i kwiaty.

Czwartym tematem są portrety nadbużańskie – „Poleszuki”. Na tych obrazach uwiecznione są dzieci, młodzież, osoby dorosłe jak i starsze. Ważnym elementem tych obrazów jest ubiór jaki kiedyś noszono na terenach nadbużańskich, jakie prace wykonywano, jak spędzano wolny czas. Każdy obraz z tego tematu jest inny, indywidualny, postaci wyrażają własne emocje.

Wszyscy uczestnicy wernisażu mieli okazję zapoznać się z innym talentem Pana Janusza niż tylko rzeźba – z malarstwem. Byli pod ogromnym wrażeniem kunsztu malarskiego i nie kryli słów zachwytu.

Wystawę będzie można oglądać w Galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w godzinach funkcjonowania GOK do 20 lutego 2022 r.

Serdecznie zapraszamy.

Otwarcie Wernisażu Wystawy Malarstwa

Wystawa obrazów


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia aktywności społecznej i sportowej mieszkańców Gminy

ZARZĄDZENIE NR 1/22 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia aktywności społecznej i sportowej mieszkańców Gminy z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

PILIKI DO POBRANIA:

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń"

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), w związku z Uchwałą Nr XX/150/2020 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 grudnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XXI/159/21 Rady Gminy Jabłoń z dnia 16 lutego 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłoń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu, w dniach od 02 lutego 2022 r. do 02 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłoń z siedzibą przy ul. A. Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie BIP-U Urzędu Gminy Jabłoń i stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłoń.

PLIKI DO POBRANIA:


WÓJT GMINY JABŁOŃ
DARIUSZ ŁOBEJKO

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Jabłoń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 30. i jak co roku na terenie Gminy Jabłoń odbyła się zbiórka pieniędzy do puszek WOŚP. Podczas tegorocznego finału odbywającego się pod hasłem „Przejrzyj na oczy”, fundacja zbiera pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenie wzroku u dzieci. Za zebrane pieniądze zostanie zakupiony potrzebny sprzęt do szpitali i przychodni okulistycznych.

Dziękujemy darczyńcom za WIELKIE I GORĄCE SERCA i wsparcie tak szczytnego celu. Dzięki Wam uzbieraliśmy 2873,75 zł.

Dziękujemy też wolontariuszkom: Karolinie Nieścioruk, Zofii Łobejko, Hannie Michalak i Zuzannie Pawłowskiej oraz opiekunkom: Irenie Mospinek, Izabeli Bachanek i Barbarze Bryguła.

To nie pierwszy i nie ostatni raz jako Gmina Jabłoń bierzemy udział w zbiórce pieniędzy i cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym ogromnym przedsięwzięciu. Do zobaczenia za rok.

Link do galerii – zbiorka:


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

Jakie imiona nadawaliśmy w Gminie Jabłoń naszym super maluchom w 2021 r. ?

Rodzice i w tym roku postawili na tradycyjne imiona, które od kilku lat są popularne w całym kraju.

Dziewczynki:

 • Lena - 2
 • Aleksandra - 1

Chłopcy:

 • Aleksander - 3
 • Jan - 2
 • Antoni - 2
 • Ignacy - 2
 • Gabriel - 2
 • Stanisław - 2
 • Nikodem - 2

Urząd Gminy Jabłoń

Koncert Kolęd i Pastorałek w Powiecie Parczewskim 2022

W dniu dzisiejszym 30 stycznia 2022r. Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia reprezentował Gminę Jabłoń podczas „ Koncertu Kolęd i Pastorałek w Powiecie Parczewskim 2022”, który odbył się w Bazylice Mniejszej w Parczewie. Organizatorami koncertu była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Parczewie we współpracy z Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie i Warsztatem Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość zaprezentowania się dla mieszkańców powiatu parczewskiego.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

Dnia 5.01.2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Organizatorem konkursu był: Wójt Gminy Jabłoń, Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Na konkurs wpłynęło 19 prac: ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie i Szkoły Podstawowej w Dawidach. Komisja biorąc na pierwszym miejscu samodzielność wykonanej pracy, następnie pomysłowość, technikę wykonania, związek z tematem i estetykę postanowiła wyłonić do eliminacji powiatowych następujące osoby. Wyłonienie zwycięzców z dwóch grup wiekowych było jednoznaczne nominacją do eliminacji powiatowych konkursu plastycznego, który odbędzie się w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Parczewie.

Nominowani:

I grupa – Przedszkola (3 – 4 latki, 5 latki, 6 latki)

 1. Stanisław Babicz – 4 lata – SP Jabłoń
 2. Laura Kowalska – 4 lata – SP Jabłoń
 3. Alicja Potapczuk – 5 lat – SP Jabłoń
 4. Antoni Chlebek – 5 lat – SP Jabłoń
 5. Liliana Kowalska – 6 lat – SP Jabłoń
 6. Aleksander Potapczuk – 6 lat – SP Jabłoń

II grupa – Szkoły Podstawowe klasy I - IV

 1. Nikola Korpysz – I klasa – SP Dawidy
 2. Kacper Kozak – I klasa – SP Dawidy
 3. Mikołaj Sikora – III klasa – SP Jabłoń
 4. Martyna Bujnik – III klasa – SP Jabłoń
 5. Hubert Bryguła – IV klasa – SP Kolano

III grupa – Szkoły Podstawowe klasy V – VIII, IV grupa – Szkoły Ponadpodstawowe, i V grupa – Osoby dorosłe nie wzięły udziału w konkursie.

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

 1. Olga Zieńczuk – 4 lata – SP Jabłoń
 2. Nikodem Sołtan – 4 lata – SP Jabłoń
 3. Jagoda Potapczuk – 4 lata – SP Jabłoń
 4. Wiktoria Konstrat – 6 lat – SP Dawidy
 5. Mikołaj Milaniuk – 6 lat – SP Dawidy
 6. Anna Kropiwiec – 6 lat – SP Dawidy
 7. Maja Kozak – 6 lat – SP Dawidy
 8. Marta Kowalczuk – 6 lat Dawidy

 

Dnia 19 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie wszystkim uczestnikom konkursu pamiątkowych dyplomów i nagród. Dziękujemy dyrektorom Szkół Podstawowych z Jabłonia, Dawidów i Kolana za współpracę i miłe przyjęcie zaś nauczycielom, opiekunom i rodzicom za pomoc w organizacji etapu wewnętrznego konkursu, uczestnikom  za udział, a nominowanym powodzenia na etapie eliminacji powiatowych.

 

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3084534191793062


 Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy