Konkurs NSP Test Student - test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół wyższych

 1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi  na 40 pytań w formie testu wyboru pod adresem: :

https://www.testportal.pl/test.html?t=9x5ng3zjeDuy

 1. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.
 2. Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.
 3. Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).
 4. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 11 czerwca 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 10  - powerbank i dysk twardy

Organizator wyłoni 10 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.

Zapraszamy do udział wszystkich studentów.


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Rosołowska

Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych

Tel 81 53 327 14

 

 

Przebudowa drogi powiatowej KDP 1600L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia

„Przebudowa drogi powiatowej KDP 1600 L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia na odcinku 2,90076 km, od km 9+210,33 do km 12+111,09”

Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej drogi powiatowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Jabłoń poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1600L w m. Gęś i Kolano-Kolonia od skrzyżowania z drogą wojewódzka 815 w kierunku m Kalinka, co również zwiększy dostęp do obszaru atrakcyjnego turystycznie i rolniczo.

Obecnie zakończono I etap przebudowy odcinka drogi powiatowej KDP 1600 L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia na odcinku długości 900 m od km 9+210,33 do km 10+110,33.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600L obejmowała:
- wykonanie włączeń dróg podrzędnych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie robót rozbiórkowych części infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie,
- wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji KDP 1600L w miejscach, wskazanych na planie sytuacyjnym,
- wykonanie robót ziemnych – korytowanie, wykopy i nasypy,
- ścinanie poboczy gruntowych,
- roboty ziemne – wykonanie nasypów, odtworzenie geometrii skarp i rowów,
- prace porządkowe,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wartość I etapu inwestycji 834.963,42 zł

II etap przedmiotowej inwestycji obejmować będzie przebudowę drogi o łącznej długości 2000,76 m od km 10+110,33 do km 12+111,09 przedmiotowej drogi.

Planowany termin wykonania inwestycji: do końca czerwca 2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 2 498 889, 28 zł
Dofinansowanie: 1 162 036,00 zł
Wkład finansowy Powiatu Parczewskiego: 668 426,64 zł
Wkład finansowy Gminy Jabłoń: 668 426,64 zł

Dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 marca 2021 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jabłoń

Wójt Gminy Jabłoń przekazuje do wiadomości mieszkańców Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 marca 2021 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jabłoń nr XVI/116/20 z dnia  31 lipca 2020 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za rok 2019 . 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

 • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych
 • Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.
 • Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.

PLIKI DO POBRANIA:

230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy 230 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która została przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie, była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.


W Gminie Jabłoń uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Tomasza bpa. z Willanowy w Jabłoniu. Po uroczystej mszy świętej Dariusz Łobejko – wójt Gminy Jabłoń i Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w imieniu całej społeczności złożyli wieńce i zapalili znicze na mogile poległych w Bitwie pod Jabłoniem żołnierzy SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga, pomniku płk Piotra Strzyżowskiego, tablicą pamiątkową przy Urzędzie Gminy w Jabłoniu, pomnikiem upamiętniającym 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, pomnikiem żołnierzy SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga i w Paszenkach na mogile dwóch nieznanych żołnierzy poległych w Bitwie pod Jabłoniem.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Akcja sprzątania w Gminie Jabłoń

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. To doskonały powód, aby zadbać o naszą planetę zaczynając od sprzątnięcia swojej okolicy, w której mieszkamy. W dniach 22 i 24 kwietnia 2021r. w Gminie Jabłoń odbyła się akcja sprzątania miejscowości Jabłoń, Paszenki, Paszenki – zbiornik wodny i Puchowa Góra. W akcji udział wzięły dzieci, młodzież jak i dorośli, którzy z poświęceniem zbierali śmieci z poboczy i wyciągali je z rowów i zarośli. Pracy nie brakowało. W ciągu tych dwóch dni zebrano 26 dużych worków z różnymi odpadami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za pomoc, zaangażowanie i udział w akcji. Wasza postawa jest godna pochwały i wyróżnienia. Pamiętajmy o tym, żeby szanować przyrodę i jej piękno. Wybierając się na łono natury nie pozostawiajmy po sobie odpadów, które degradują środowisko i stanowią zagrożenie zarówno dla zwierząt, przyrody jak i ludzi.

W akcji udział wzięli:

22 kwietnia

- Paszenki

 • Julia Janiak
 • Lidia Bachanek
 • Barbara Bryguła
 • Izabela Bachanek

24 kwietnia

- Jabłoń

 • Gabriela Mujsa
 • Marta Mujsa
 • Amelia Zieńczuk
 • Paweł Jańczak
 • Maria Jańczak
 • Bartłomiej Jańczak
 • Anna Pawłowska
 • Wojciech Pawłowski
 • Antoni Kamola
 • Mateusz Kamola
 • Magdalena Kamola
 • Irena Mospinek
 • Izabela Bachanek
 • Barbara Bryguła

- Puchowa Góra

 • Lena Chlebek
 • Filip Chlebek
 • Mikołaj Sikora
 • Katarzyna Chlebek
 • Katarzyna Sikora

- Paszenki – zbiornik wodny

 • Julia Banaszczuk
 • Małgorzata Sobczuk
 • Katarzyna Stempniak
 • Bogumił Gajko

Dziękujemy również Mirosławowi Kusiuk za wywóz śmieci.

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=1529965837249913&set=a.2887576661488817


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń w miejscowościach Jabłoń i Paszenki

W dniu 28.04.2021 r. dokonano odbioru dwóch gminnych dróg o nr KDG 103786 w m. Paszenki oraz drogi o nr KDG 103784 L (ul. Jaśminowa) w m. Jabłoń.

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103786 w m. Paszenki obejmowała wykonanie jezdni o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami o nawierzchni gruntowej na odcinku od km 0+000,0 do km 0+185,00.


Zakres prac obejmował:
• Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego,
• Podbudowę,
• Nawierzchnie,
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
• Roboty wykończeniowe,
• Inne roboty.

Całkowita wartość inwestycji: 147.064,70 zł
Dofinansowania: 73.532,00 złInwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103784 L (ul. Jaśminowa) w m. Jabłoń obejmowała wykonanie jezdni o przekroju pół ulicznym i pochyleniu poprzecznym jednostronnym, na pozostałym odcinku jezdnia o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami o nawierzchni gruntowej na odcinku od km 0+000 do km 0+633.


Zakres prac obejmował:
• Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego,
• Odwodnienie,
• Podbudowę,
• Krawężniki i koryto,
• Nawierzchnie,
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
• Roboty wykończeniowe,
• Inne roboty.

Całkowita wartość inwestycji: 355.126,17 zł
Dofinansowania: 177.563,00 zł


Dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

IV nabór na stanowisko OPIEKUNA DZIECIĘCEGO w Gminnym Żłobku "Jabłuszko" w Jabłoniu

Dyrektor Gminnego Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoniu ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-205 Jabłoń ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego (1 stanowisko - 1 etat)

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Gminny Żłobek "Jabłuszko" w Jabłoniu

40 Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne

Dnia 30 kwietnia 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne 40 Małego Konkursu Recytatorskiego. W przesłuchaniach wzięło udział 3 recytatorów ze Szkół Podstawowych z gminy Jabłoń.


Komisja konkursowa w składzie : Kamila Sternik – instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie i Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu biorąc pod uwagę m.in. dopasowanie repertuaru do predyspozycji uczestnika, sposób prezentacji utworów, a także wyraz artystyczny, postanowiła zakwalifikować do eliminacji powiatowych wszystkich uczestników eliminacji gminnych:

W kategorii uczniowie klas I - III
• Patrycję Januszko z kl. III Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, opiekun Marta Dziuba


W kategorii uczniowie klas IV – VI
• Tomasza Łobejko z kl. IV Szkoły Podstawowej w Dawidach, opiekun Anna Oniszczuk


W kategorii uczniowie klas VII – VIII
• Bartosza Mostowiec z kl. VIII Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś” w Paszenkach, opiekun Andrzej Kotyła


Kolejnym etapem będą eliminacje powiatowe, które odbędą się 11 maja 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu. Gratulujemy laureatom konkursu recytatorskiego i życzymy sukcesów w kolejnych eliminacjach.

Link do galerii zdjęć: ZOBACZ


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Nabór na stanowisko PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA w Gminnym Żłobku "Jabłuszko"

Dyrektor Gminnego Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoniu, ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-205 Jabłoń ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza (1 stanowisko - 1/2 etatu)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Gminny Żłobek "Jabłuszko" w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy