ANKIETA - BADANIE EWALUACYJNE PROJEKTU

Informujemy, że na zlecenie Oddziału Regionalne Biuro Projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego ”Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przeprowadzamy badanie ankietowe uczestników projektu - właścicieli nieruchomości, z których w ramach projektu usunięto wyroby zawierające azbest. Wykonawcą badania jest firma Piotr Fuchs Smart Research, ul. Wojskowa 5/73, 60-792 Poznań.

Prosimy wszystkich uczestników projektu o wypełnienie krótkiej ankiety znajdującej się pod linkiem  https://www.webankieta.pl/ankieta/769614/azbest-lubelskie.html

Ponadto Wykonawca będzie kontaktował się z uczestnikami projektu poprzez wysyłkę SMS z zaproszeniem do wypełnienia ankiety i linkiem do niej.

Państwa udział w ankiecie pozwoli  nam uzyskać informację zwrotną na temat realizacji projektu, celem lepszej realizacji w przyszłości podobnych przedsięwzięć. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!


 

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń

W dn. 8 czerwca 2022 r. w budynku Urzędu Gminy podpisano umowę z wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Parczewa na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy i budowy 6 dróg gminnych oraz 1 powiatowej na terenie Gminy Jabłoń o łącznej długości ok. 4,005 km.

Zadanie będzie obejmowało:

 • Przebudowę drogi powiatowej Nr 1095L na odcinku od km 33+611,00 do km 34+601,00 o dł. ok. 990 mb do granicy z gm. Milanów,
 • Budowę drogi gminne Nr 103787L i 103758 L w m. Dawidy o łącznej dł. ok. 862,74 mb
 • Budowę drogi gminnej Nr 103769L i w m. Kolano o dł. ok. 965,50 mb
 • Budowę drogi gminnej Nr 104023L w m. Kolano o dł. ok. 358 mb
 • Budowę drogi gminnej Nr 103774L w m. Wantopol o dł. ok. 324,6 mb
 • Przebudowę drogi gminnej Nr 103780L w m. Paszenki o dł. ok. 505 mb

Termin wykonania: 13 mc od dnia podpisania umowy

Wartość inwestycji: 4 351 166,77 zł brutto

Wartość dofinansowania: 3 983 074,50 zł brutto

 

Inwestycje pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Urząd Gminy Jabłoń 

 

 

Kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Jabłoń

Gmina Jabłoń informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Jabłoń (pokój nr 1) odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Jabłoń z pracownikiem Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dotyczące uczestnictwa w Programie „Czyste Powietrze”. Na spotkaniu zostaną przekazane informacje dotyczące nowych zasad programu obowiązujących od dnia 25 stycznia 2022 r., nowego poziomu dofinansowania oraz wyższych kwot dofinansowania.

 Serdecznie zapraszamy.


 

Ankieta Lokalnej Strategii Rozwoju - LGD „Jagiellońska Przystań”

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej efektów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.

Urząd Gminy Jabłoń przypomina o złożeniu deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

Urząd Gminy Jabłoń przypomina  właścicielom nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych o obowiązkowym złożeniu deklaracji dotyczącej źródeł ciepła w terminie do 30.06.2022 r. Osoby posiadające profil zaufany bez wychodzenia z domu mogą wypełnić ten obowiązek wchodząc na https://ceeb.gov.pl i logując się profilem zaufanym.

Dodatkowo pod tym adresem https://www.youtube.com/watch?v=uSjgl75ysGw&t=0s znajduje się filmik instruktarzowy.  

Deklaracje muszą być podpisane przez właściciela / współwłaściciela bądź zarządcę nieruchomości, a dodatkowo deklaracje w wersji papierowej należy składać w Urzędzie Gminy Jabłoń.

Pod adresem https://ceeb.gov.pl/ można również sprawdzić czy dana deklaracja została wprowadzona do systemu CEEB.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Eliminacje wojewódzkie do 56. OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym

29 maja 2022r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyły się Eliminacje Wojewódzkie do 56. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, którego organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Gminę Jabłoń i Powiat Parczewski reprezentował zespół ludowy „Jabłoneczka”, który działa przy Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu. Komisja w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – folklorysta, antropolog kultury, UMCS, dr Janina Biegalska – folklorysta, Urząd Marszałkowski w Lublinie i mgr Kornelia Sar – muzykolog, instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie wysłuchała 35 wyłonionych w eliminacjach powiatowych uczestników w czterech kategoriach; kapele ludowe, których skład powinien być zgodny ze wzorami naszego regionu, zespoły śpiewacze - bez towarzyszenia instrumentalnego, instrumentaliści i śpiewacy bez towarzyszenia instrumentalnego.

Zespół „ Jabłoneczka” występował w kategorii „Mistrz - uczeń”, a wyniki przesłuchań poznamy w późniejszym terminie o czym poinformujemy w najbliższym czasie. Gratulujemy zespołowi talentu, zapału do pracy i pięknej pasji, a instruktorom umiejętności przekazywania muzycznej wiedzy, motywowania do nauki oraz podtrzymywania i kultywowania tradycji naszego regionu. Wyjazd zespołu na przesłuchanie mógł odbyć się dzięki sfinansowaniu go przez Zarząd Powiatu Parczewskiego za co serdecznie dziękujemy.

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=1529965837249913&set=a.3185102338402913


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

XXXIV sesja Rady Gminy VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

PLIKI DO POBRANIA:


Rada Gminy Jabłoń

Biblioteka w Jabłoniu z milionowym projektem!

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu złożyła wniosek o dofinansowanie do Instytutu książki - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" w ramach 2 naboru. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet - programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.

W ostatnich dniach upubliczniono listę wniosków z dofinansowaniem, na której znalazła się Gminna jednostka z projektem pt. „Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 032 510,00 zł co stanowi 78% dofinansowania.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1.323.730,00 zł.

W ramach projektu planuje się dokonać wymiany pokrycia dachowego, budowę windy, montaż pompy ciepła wraz z klimatyzacją, przeprowadzić prace remontowe dotyczące: tynków, elementów stolarki drzwiowej oraz posadzek, zakup wyposażenia. Projekt zakłada stworzenie sali zabaw dla dzieci, sali dostosowanej do potrzeb seniorów, prowadzenia terapii z psychologiem, warsztatów z przedsiębiorczości oraz zakup książkomatu.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 - 30.09.2023 r.

 


Urząd Gminy Jabłoń

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

Informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Niezbędne informacje dotyczące projektu:

 • Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;
 • Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
 • W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
 • Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
 • Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
 • Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online (opcja preferowana) dostępny pod adresem: https://forms.office.com
 • Zgłaszać można się także osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”;
 • Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/
 • Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca i sierpnia br.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 44 16 716, 81 44 16 709.

Pod numerem telefonu: 81 47 81 210 jest możliwość uzyskania informacji w języku ukraińskim.

Facebook Urzędu Marszałkowskiego  https://www.facebook.com/urzadmarszalkowski.lubelskie/


 

Kolejne miliony dla Gminy Jabłoń

W dniu 26 maja br. podpisano umowę z wykonawcą PROGRES Smoliński Bober Spółka Jawna z Radzynia Podlaskiego na realizacji zadania pn. „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń”. Inwestycja obejmuje budowę i modernizacje trzech obiektów użyteczności publicznej w tym: rozbudowę budynku osp na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno, remont sali gimnastycznej wraz z  budową  pump tracka, a także budowa budynku zaplecza sportowego połączona z przebudową trybun, utwardzeniem terenu, budową parkingu, montażu małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą. W Łubnie budynek osp zostanie rozbudowany na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z montażem instalacji oraz przyłączem wodociągowym i zbiornikiem na nieczystości.

W Jabłoniu zostanie przeprowadzony remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Inwestycja zakresem obejmie m.in.: remont posadzki sali gimnastycznej, remont schodów zewnętrznych  wraz z montażem balustrady przy istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych, montaż nowych słupków do gry w siatkówkę, malowanie sali gimnastycznej, montaż wentylatorów wraz z kratkami, wymianę stolarki okiennej. Na ścianie zachodniej zostanie wykonany mural wraz z wykonaniem oświetlenia na wysięgnikach. Powstanie tor typu Pumptrack o długości toru ok 107,5 m również na działce oświatowej.

Ostatnim etapem w ramach w/w  zadania będzie budowa budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami, gruntową pompą ciepła, instalacjami fotowoltaicznymi i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi. Nastąpi przebudowa trybun wraz z ich wygrodzeniem, częściowe utwardzenie terenu, budowa parkingu, montaż małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wartość całego dofinansowania: 3 598 200,00 zł

Wartość całej inwestycji: 4 799 962,18 zł brutto

Wartość wkładu wlanego: 1 201 762,18 zł

Termin wykonania całej inwestycji: 16 mc od dnia podpisania umowy.

Zadanie „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy