"... uchronić od zapomnienia - zbudujmy razem archiwum społeczne"

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu oraz Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu zapraszają na spotkanie pn. "... uchronić od zapomnienia - zbudujmy razem archiwum społeczne".

Spotkajmy się 19 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu

w programie:

  • 16:00 - "Gwary Podlasia i Polesia - dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego" /poprowadzi Łukasz Banaszczuk/
  • 16:30 - Panel dyskusyjny
  • 16:45 - "Mazanowscy" /poprowadzi Grzegorz Korpysz/
  • 17:00 - Panel dyskusyjny

Wspólnie stwórzmy niepowtarzalny zbiór wspomnień związanych z naszą małą ojczyzną – gminą Jabłoń 

LINK POST FB: https://fb.watch/gO_6ck3yRm/


Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022

Serdecznie zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości, które w tym roku będą związane z Uroczystym Podniesieniem Flagi na Maszt w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” oraz z Uroczystością odsłonięcia pomnika na mogile żołnierzy SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga.
 

 
 

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11.11.2022 r.

W życiu każdego człowieka są chwile ważne, niezwykłe i piękne, które zapadają na stałe w jego pamięci. Takimi doniosłymi wydarzeniami dla nas mieszkańców Gminy Jabłoń w dniu 104 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości były: uroczyste podniesienie Flagi na Maszt przy Urzędzie Gminy w Jabłoniu  i uroczystość odsłonięcia nowego pomnika na mogile żołnierzy SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga znajdującego się na cmentarzu w Jabłoniu.

Upamiętniając to tak ważne w historii naszej Ojczyzny wydarzenie rozpoczęliśmy wspólne świętować od uroczystego podniesienia Flagi na Maszt. Inicjatywę zrealizowano pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w związku z zadaniem pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Jabłoń w ramach projektu „Pod biało-czerwoną””.

Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń, powitał poczty sztandarowe ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Jabłoń (OSP: Jabłoń, Dawidy, Gęś, Kolano, Paszenki), ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, przybyłych gości i zgromadzoną społeczność oraz powiedział, że umieszczenie flagi na nowym maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali się nasi przodkowie. Niech maszt z flagą Polski przypomina o Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny oraz zachęca do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Oto efekt naszego wspólnego zaangażowania i dowód na to, jak ważne są dla nas symbole narodowe.

Następnie przy odśpiewaniu hymnu narodowego poczet flagowy podniósł Flagę na Maszt. Po podniesieniu flagi zabrał głos Marcin Duszek – poseł na Sejm RP, Piotr Denejko – sekretarz Gminy Jabłoń odczytał okolicznościowy list od Wojewody Lubelskiego – Lecha Sprawki. Po uroczystości pod Urzędem Gminy w Jabłoniu wszyscy zgromadzeni prowadzeni przez Mirosława Kusiuka – prezesa gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych przeszli do kościoła pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy, gdzie ks. Mariusz Dziwulski odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po liturgii odbyło się przejście na cmentarz parafialny. Tam w obecności wszystkich zgromadzonych, a w szczególności gości z rodzin poległych żołnierzy: plut. podch. Antoniego Pykały i ppor. rez. Rafała Góreckiego, ks. Zbigniew Szyprowski poprowadził krótką modlitwę. Dariusz Łobejko - wójt Gminy Jabłoń odczytał nazwiska wszystkich do chwili obecnej zidentyfikowanych i złożonych w zbiorowej mogile żołnierzy 60. Dywizji SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, którzy zginęli 28 września 1939r. podczas Bitwy pod Jabłoniem. „Polegli i spoczywający tu: strz. Pelagiusz Baranowski, ppor. Antoni Borowski, uł. Franciszek Frankowski, ppor. rez. Rafał Górecki, strz. Stefan Hawiński, ppor. rez. Józef Kałużny, kpr. Jan Kuszyk, ppor. rez. Bohdan Mościcki, plut. Jan Napieralski, strz. Purgal, plut. pchor. Antoni Pykało, strz. Radziszewski, plut. Serwach, strz. Stefan Sławiński, kpr. Kazimierz/Karol Sztuft, strz. Wacław Wysocki ... Ten dzień dla nas Polaków - mieszkańców tej ziemi, z którą wiąże się walką o nasz kraj, o nasz byt, o nasze życie jest ważnym wydarzeniem, lekcją historii, pamięci o ludziach, którzy walczyli za naszą wolność, za męstwo i ofiarność, za to, że byli wierni Polsce i jak trudną przeszli drogę do wolności. Cześć ich pamięci”.

Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu zaprosiła do uroczystego odsłonięcia nowego pomnika, którego dokonali: Marcin Duszek – Poseł na Sejm RP, Dariusz Łobejko – Wójt Gminy Jabłoń, Halina Smolańczuk i Bożena Maćkowiak z rodziny poległego plut. podch. Antoniego Pykały, po czym ks. Proboszcz poświęcił pomnik, a poszczególne delegacje złożyły wieńce, kwiaty i zapaliły znicze. Po zabraniu głosu przez Marcina Duszka – posła na Sejm RP,  wójt Gminy Jabłoń podziękował za udział w uroczystości, pomoc wszystkim tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania pomnika i organizacji obu uroczystości oraz przekazał informacje dotyczące budowy pomnika, który powstał dzięki: „Dofinansowaniu z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022, funduszom przekazanym przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej uzbieranych podczas kwest na renowację zabytkowych pomników, ze sponsoringu – Bank Spółdzielczy w Parczewie i z budżetu Gminy Jabłoń.

Konsultacje w związku z powstaniem pomnika prowadzone były z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Wykonawca pomnika - Wojciech Różnowicz – Cam-Bet INOX CONSTRUKCJE z  Horodyszcza. Koncepcja pomnika i zagospodarowania terenu wokół pomnika - art. Projekt – Anna Jakubiuk z Jabłonia. Projektant i kierownik prac – Agnieszka Andruszczak. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, gdzie Justyna Kowalska – Babicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu zaprosiła do wysłuchania części artystycznej w wykonaniu uczniów tejże szkoły. Po wystąpieniu dzieci była krótka przerwa na poczęstunek podczas którego można było zjeść coś słodkiego i wytrawnego - bigosu przygotowanego przez KGW z Kuder. Po posiłku wraz z zespołem ludowym „Kalina” z Jabłonia odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

W tym dniu zostały też złożone kwiaty i zapalone znicze przy pamiątkowej tablicy znajdującej się na budynku Urzędu Gminy w Jabłoniu poświęconej żołnierzom SGO „Polesie”, na mogile płk. Piotra Strzyżewskiego jednego z dowódców wojen napoleońskich, na mogile dwóch nieznanych żołnierzy poległych w Bitwie pod Jabłoniem żołnierzy SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga w Paszenkach, pomnikiem poległych żołnierzy SGO „Polesie” znajdującym się koło stadionu w Jabłoniu, pod pomnikiem upamiętniającym 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Obie uroczystości związane są z miłością i szacunkiem do Ojczyzny, walką o wolność, symbolem wiary  i zwycięstwa. Wdzięczni tym, którzy poświęcili się walce  o wolność Polski oddajemy hołd i uznanie - dla najdzielniejszych z dzielnych i najwytrwalszych
z wytrwałych - to symbol naszego podziękowania za ich wierność wartościom, za męstwo i ofiarność, za to, że byli oddani Polsce aż po ofiarę życia byśmy my nie musieli walczyć o swoją wolność.

 

Link do galerii:

 

#PodBiałoCzerwoną


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Gmina Jabłoń przystępuje do zakupu paliwa stałego

Na podstawie  art. 34 ust. 1. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informujemy, że Gmina Jabłoń przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

LINK: Biuletyn Informacji Publicznej


Urząd Gminy Jabłoń

Zaproszenie na spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze”

Urząd Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dot. Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 24.11.2022 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu.

Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, którzy opowiedzą o najnowszych zmianach w programie, kwotach dofinansowania, rodzajach finansowanych źródeł ciepła oraz o innych programach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska np. „Moje Ciepło”, „Mój Prąd”.


Organizator: Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Jabłoniu

Ważna informacja. Nie daj się oszukać!

W związku z informacjami od mieszkańców o osobach przeprowadzających audyt energetyczny dot. projektu wymiany pieców, INFORMUJEMY że Gmina Jabłoń nie realizuje żadnego projektu wymiany pieców, nie zleciła przeprowadzenia audytu, w związku z czym ostrzegamy i prosimy o nieprzekazywanie żadnych dokumentów oraz danych osobowych w/w osobom. Prosimy o czujność i rozwagę.

 

XXXVII sesja Rady Gminy VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXVII sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 22 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

PLIKI DO POBRANIA:


 Przewodniczący Rady Gminy Jabłoń - Agnieszka Kuniszyk

Gmina Jabłoń na 67 miejscu w kraju w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2019-2021

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowała jeden z najważniejszych Rankingów wydatków inwestycyjnych samorządów 2019-2021. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii - Gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Przy opracowywaniu, pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych Gminy poniesionych w ostatnich trzech latach.

Średnie wydatki inwestycyjne w Gminie Jabłoń za lata 2019-2021 wyniosły 1845,58 zł/na mieszkańca.

Przypominamy, że Gmina Jabłoń w kat. Gminy wiejskie za okres :

2016 r. - 2018 r. zajmowała 619 miejsce w rankingu,

2017 r. - 2019 r. - 159 miejsce,

2018 r. - 2020 r. - zajęła 98,

zaś w latach 2019-2021 zajęła 67 miejsce na 1523 miejsc.

W rankingu tym Gmina Jabłoń zajęła trzeci raz z rzędu najlepsze miejsce w powiecie Parczewskim zaś analizując Województwo Lubelskie w br. znalazła się na 6 pozycji gmin wiejskich z woj. Lubelskiego.

Autorami rankingu są Julita Łukomska - Adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Paweł Swianiewicz - Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Autorzy podają, że zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu i w kilku poprzednich latach.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Olimpia Jabłoń sekcja siatkówki dziewcząt dołącza do projektu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych (SOS)

Siatkarskie Ośrodki Szkolne (SOS) to ogólnopolski projekt szkoleniowy finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, skierowany do dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest upowszechnianie sportu, a w szczególności siatkówki. SOS powstały z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To jedyny, tak szeroko zakrojony, nowoczesny siatkarski projekt szkoleniowy dla dzieci i młodzieży na świecie. Obejmuje szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne w całym kraju.
 
Siatkarskie Ośrodki Szkolne w Jabłoniu opierają się na idei współpracy Samorządu Gminy Jabłoń, Szkoły Podstawowej SGO "Polesie" w Jabłoniu i Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 
SOS w Jabłoniu tworzy grupa 19 dziewcząt z klas V i VI Szkół Podstawowych występujące obecnie w rozgrywkach Kinder Plus Sport. Trenerem jest Wojciech Cieśliński - Trener piłki siatkowej PZPS. Kolejnym istotnym celem SOS jest tworzenie stabilnego zaplecza dla kadry narodowej, profesjonalnej piłki siatkowej i poszerzenie bazy szkoleniowej. Dzięki SOS możliwe jest wdrożenie systemu wyszukiwania talentów i obejmowania ich zorganizowanym szkoleniem.
 

 
 
 

Zapotrzebowanie na węgiel w Gminie Jabłoń

W związku z prowadzonymi pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez gminy, informujemy mieszkańców Gminy Jabłoń o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na jego zakup. 

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Jabłoń i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla.
 
Potrzebne informacje: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, sortyment węgla i jego ilość.
Zapisy w Urzędzie Gminy Jabłoń (sekretariat, pok. nr 11) lub telefonicznie tel. 83 356 00 06.

Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy