Ankieta dotycząca różnych aspektów funkcjonowania systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne oraz z niepełnosprawnością do udziału w badaniu dotyczącym usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki. Zależy nam na osobach korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego i innych instytucji wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością.

Badanie realizowane jest przez Uczelnię Korczaka wraz z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Celem badania jest diagnoza możliwości rozwijania usług środowiskowych w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Spostrzeżenia, uwagi seniorów, osób z niepełnosprawnością czy niesamodzielnych są dla nas bardzo ważne. W oparciu o wyniki naszego badania w najbliższych latach realizowane będą strategie polityki społecznej, w tym deinstytucjonalizacji, w których głos usługobiorców powinien być brany pod uwagę.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki gromadzone są automatycznie z zbiorze po kliknięciu na ostatnim ekranie w „Wyślij wypełnioną ankietę”.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny do 28 sierpnia 2023 r.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety wystarczy kliknąć w odpowiedni link.

Dla osób niesamodzielnych: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

 

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).


 

57. Ogólnopolski Festiwal Folkloru „Sabałowe Bajania”

W dniach 12–16 lipca 2023 roku Zespół „Jabłoneczka” ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu reprezentował województwo lubelskie, powiat parczewski, gminę Jabłoń na 57. Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Podczas kilkudniowych zmagań konkursowych uczestników z 10 województw całego kraju panowała wspaniała atmosfera. Wszyscy uczestnicy reprezentowali pieśni swojego regionu.

„Jabłoneczka” w składzie Gaja Paluszkiewicz i Julia Wasiczuk w kategorii grupy śpiewacze wykonała pieśń w gwarze chachłackiej „Czyje waszy w doma”, pieśń z okolic Jabłonia „Tuman przy dolinie” oraz pieśń Lubelszczyzny „Jest drożyna”. Zespół otrzymał  wyróżnienie. Również wyróżnienie w kategorii solistów otrzymała pani Marzena Zieńczuk.

Udział w Festiwalu możliwy był dzięki dofinansowaniu instystucji:

  • Starostwo Powiatowe w Parczewie
  • Samorząd Gminy Jabłoń
  • Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu
  • Szkoła Podstawowa w Jabłoniu

 

,,Moje bezpieczne środowisko” - KONKURS

Trwający okres wakacyjny oznacza okres wolny od nauki, a także okres urlopowy, a co za tym idzie wzrasta zainteresowanie organizacją wypoczynku, aby aktywnie spędzić wolny czas oraz korzystać z walorów przyrody. Podczas aktywnego spędzania czasu warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie, a także o ochronie środowiska oraz zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz ze wszystkimi Komendami Miejskimi/ Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego, a także wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie młodzież w wieku 15-19 lat z terenu województwa lubelskiego pn. ,,Moje bezpieczne środowisko”.

Konkurs rozpoczyna się 5 września 2023 r. i trwa do 28 września 2023 r. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pożarowe w środowisku naturalnym i ekologicznym, życie lasu, bezpieczny wypoczynek nad wodą i w górach z uwzględnieniem aspektów ochrony przyrody i środowiska, a także podniesienie świadomości mieszkańców woj. lubelskiego na temat właściwego zachowania oraz właściwych postaw związanych z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ DOKUMENTY: zobacz


 

Warsztaty kulinarne z elementami dietetyki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu informuje, że w dniu 25 lipca 2023 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu, ul. Augusta Zamoyskiego 78 odbyły się „Warsztaty kulinarne z elementami dietetyki”.

Warsztaty były realizowane ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - PODPROGRAM 2021 PLUS przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ.

Dzięki warsztatom uczestnicy mieli możliwość zdobyć nowe umiejętności, m.in.:

  • jak efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
  • jak przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Uczestnikami Działań Towarzyszących były osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

 

„Mocni razem – służymy Ojczyźnie i Społeczeństwu” z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego w Lublinie

Pod hasłem „Mocni razem – służymy Ojczyźnie i Społeczeństwu”, w sobotę, 19 sierpnia 2023 roku o godz. 19.00, w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert plenerowy w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego oraz Orkiestry Wojskowej z Lublina pod batutą Krzesimira Dębskiego i por. Pawła Kołodzieja. Wydarzenie zorganizowane z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego jest pierwszym i unikatowym tego typu przedsięwzięciem w Lublinie. Koncertowi towarzyszyć będzie piknik militarny na placu teatralnym przed Centrum Spotkań Kultur w Lublinie.

Organizatorami koncertu są: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Dyrektor Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego Zuzanna Dziedzic oraz Szef Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Jerzy Flis.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, natomiast patronat medialny: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Dziennik Wschodni i Kurier Lubelski.

Sierpniowy koncert plenerowy

Koncert, niosący przesłanie „Mocni razem – służymy Ojczyźnie i Społeczeństwu”, będzie manifestacją jedności, a zarazem pokazem artystycznych umiejętności środowiska cywilnego i wojskowego. Wydarzenie, na które jest wstęp wolny, dedykowane jest wszystkim melomanom, miłośnikom wartościowych widowisk artystycznych oraz sympatykom Wojska Polskiego.

Starannie dobrany i zaaranżowany repertuar koncertu podzielony został na dwie części. W pierwszej usłyszymy m.in. znane utwory muzyki klasycznej, nawiązujące do chwały oręża polskiego, natomiast w drugiej – najpiękniejsze utwory autorstwa, w aranżacji i pod batutą Krzesimira Dębskiego. Formuła i miejsce koncertu zostały tak zaplanowane, aby mogli w nim uczestniczyć wszyscy, którzy mają czas i pragnienie przeżycia wspaniałej przygody muzycznej, a przestrzeń Ogrodu Saskiego w Lublinie zapewnia dogodne warunki do wysłuchania i obejrzenia koncertu. 

Piknik militarny

Sierpniowemu koncertowi plenerowemu towarzyszyć będzie piknik militarny na placu teatralnym przed Centrum Spotkań Kultur w Lublinie. Rozpocznie się on o godz. 16.00.  

W trakcie pikniku będzie można obejrzeć uzbrojenie i wyposażenie Wojska Polskiego, reprezentowanego przez: 19 Lubelską Brygadę Zmechanizowaną, 2 Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej, 19 Nadbużańską Brygadę Obrony Terytorialnej, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy oraz 1 Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy. Będzie można porozmawiać z operatorami, poznać podstawowe dane prezentowanego uzbrojenia i specyfikę służby wojskowej.

Ponadto, do dyspozycji wszystkich, którzy będą chcieli poznać aktualną, atrakcyjną ofertę przeszkolenia wojskowego oraz służby w Wojsku Polskim lub są zdecydowani wstąpić w szeregi Wojska Polskiego, będą przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych. Uzupełnieniem pikniku będzie wojskowa grochówka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania!

Partnerzy wydarzenia - Zorganizowanie koncertu i pikniku militarnego nie byłoby możliwe bez partnerów, którzy wymiernie wsparli ideę przedsięwzięcia. Organizatorzy składają im serdeczne podziękowanie.

Są nimi: Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach programu „Warto Być Polakiem”, Miasto Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PGE Dystrybucja S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Filharmonia Lubelska im. Henryka Wieniawskiego, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Centrum Spotkań Kultur, Targi Lublin S.A., Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Lublinie oraz Powiaty: Bialski, Biłgorajski,  Janowski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Tomaszowski, Włodawski i Zamojski.

Jak ważną rolę pełni Wojsko Polskie w naszym państwie nie potrzeba nikogo przekonywać. Jednak co znaczy wojsko bez społeczeństwa? Żołnierze to obywatele naszej Ojczyny, w tym Lublina i województwa lubelskiego. Tylko w jedności siła!

I to właśnie pragniemy podkreślić organizując pod hasłem „Mocni razem – służymy Ojczyźnie i Społeczeństwu” sierpniowy koncert plenerowy oraz piknik militarny.

#KierunekLubelskie --_SPOT_LUBELSKIE

https://www.youtube.com/watch?v=RBMFP5MeuEk

https://www.youtube.com/watch?v=1VuJGrIRqh8

https://www.youtube.com/watch?v=Cw8XKVLRbns


 

Koncert Muzyki Poważnej - Z klasyką przez Polskę

Zapraszamy na Koncert Muzyki Poważnej, który odbędzie się 12 sierpnia 2023 r., o godz. 19.00 w Kościele Imienia NMP w Kolanie.

 

 

Informacja GOPS w Jabłoniu na temat wniosków o ustalenie prawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu informuje, wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • oraz stypendium szkolnego
  • na okres zasiłkowy i rok szkolny 2023/2024

 

przyjmowane są drogą papierową w pokoju nr 5 lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Empatia

LINK: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego 2023/2024 przyjmowane są tylko do 15 września 2023r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

Jarmark Jagielloński i Bitwa Regionów – Polska Smakuje

21 lipca 2023 r. na Placu Wolności w Parku Miejskim w Parczewie już po raz 20  odbył się Jarmark Jagielloński, nawiązujący do dawnej tradycji królewskich jarmarków oraz promujący sztukę i rzemiosło ludowe. W programie imprezy było wiele atrakcji. Były wystawy wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów spożywczych, przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych. Na licznych stoiskach zaprezentowane zostały m. in.: rzeźba, malarstwo, ceramika garncarstwo, wyroby z drewna, wikliny, biżuteria, wykonane przez lokalnych twórców ludowych i rzemieślników.

Parczewski jarmark to nie tylko kiermasz wyrobów rękodzielniczych, ale także występy artystyczne i pokazy. Wśród wykonawców zaprezentowały się  regionalne zespoły śpiewacze i ludowe. Oczywiście jak co roku naszą gminę godnie reprezentował Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia. W  Jarmarku Jagiellońskim uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Parczewa, ale także przybyli goście.  Mieli oni możliwość poznać historię, kulturę miasta i regionu oraz lokalne zwyczaje, ale także skosztować przeróżnych wyśmienitych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, ponieważ podczas Jarmarku został rozstrzygnięty konkurs w ramach Bitwy Regionów – Polska Smakuje. Naszą Gminę Jabłoń promowały w tym roku 3 Koła Gospodyń Wiejskich. Koło Gospodyń Wiejskich z Kuder „Drużyna sprzed Olszyny” ze swoim popisowym daniem „Udźcem indyka wronimi uszami i kapustą faszerowany pieczony pod pierzynką z masła, podany z gamzą ziemniaczaną pod skwarkami i ogórkiem kiszonym”, otrzymało I miejsce w konkursie i tym samym będą miały możliwość reprezentowania gminy Jabłoń i powiatu Parczewskiego w kolejnym etapie wojewódzkim konkursu. Udział w konkursie wzięło także Koło Gospodyń Wiejskich z Dawidów z potrawą „Schab z kością i gamzą”, za który dostały wyróżnienie, zaś Koło Gospodyń Wiejskich w Kolanie przygotowało stoisko promocyjne, w którym zaprezentowało nasze regionalne smaki.

Serdecznie wszystkim naszym lokalnym artystom dziękujemy za zaangażowanie i promowanie regionalnej tradycji i kultury naszej małej społeczności i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć i sukcesów. 

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040790264105&set=a.1022883182414681


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Dożynki powiatowe - Podedwórze 2023

Starosta Parczewski i Wójt Gminy Podedwórze uprzejmie informują, że 3 września 2023 r. przy Szkole Podstawowej w Podedwórzu odbędą się Dożynki Powiatowe - 2023.


VII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

W niedzielę 9 lipca 2023 r., przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie odbył się VII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Powiatu Parczewskiego pod honorowym patronatem Starosty Parczewskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Parczewie we współpracy Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie. Celem przeglądu było zaprezentowanie twórczości artystycznej, rozwijanie pasji, a także integracja różnych środowisk, wymiana doświadczeń i mile spędzony wspólnie czas. W tegorocznym przeglądzie udział wzięły zespoły wokalne z akompaniamentem i bez akompaniamentu, soliści, recytatorzy, grupy przedstawiające krótką formę teatralną i kabaretową.

Przegląd miał charakter konkursu, obejmującego ustalone kategorie działalności artystycznej. Komisja przy ocenie wykonawców brała pod uwagę: dobór repertuaru, własną twórczość, tekst, muzykę, scenariusz, kulturę muzyczną, kulturę słowa, kulturę sceniczną i reżyserię, ogólny wyraz artystyczny. Wśród uczestników przeglądu byli też reprezentanci Gminy Jabłoń: Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy w Kolanie, którzy otrzymali I miejsce w kategorii Krótka Forma Teatralna i Zespół Ludowy „Kalina z Jabłonia, który w kategorii Zespół Wokalny z akompaniamentem otrzymał II miejsce. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzmy dalszych sukcesów.

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040790264105&set=a.1022221565814176


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy