XLIII sesja Rady Gminy VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLIII sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 28 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Parczewie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

PLIKI DO POBRANIA: 


KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PARCZEWIE

Czas na Młodych - Punkt Doradztwa dla młodzieży w powiecie parczewskim

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie we współpracy z Partnerami realizuje projekt pilotażowy „Czas na Młodych - Punkt  Doradztwa dla młodzieży w powiecie parczewskim" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego został utworzony:

Punkt Doradztwa  dla młodzieży w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie
ul. Bema 2, pok.16.
wejście również od strony ulicy Żabiej
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  07:30 do 15:30,
a dwa dni w tygodniu do godz. 17:30 wg. harmonogramu.

Punkt Doradztwa dostępny jest dla osób do 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu parczewskiego. Osoby niezarejestrowane muszą zarejestrować się w Urzędzie gdyż Uczestnikiem projektu może być osoba zarejestrowana  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Projekt zakłada promocję projektu i dostępnych form wsparcia wśród potencjalnych uczestników, którzy nie są jeszcze klientami Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie.

WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM: https://parczew.praca.gov.pl/-/21312369-czas-na-mlodych


Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie

„Aktywni mieszkańcy – inspirująca gmina” - Podsumowanie projektu

 

Zakończyliśmy wykonanie części I zadania realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2023/ Zadanie I – Inicjatywy Lokalne ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Głównym celem projektu „Aktywni mieszkańcy – inspirująca gmina” było przeprowadzenie diagnozy społeczno-kulturalnej, która umożliwiła bezpośrednią i bliską współpracę z mieszkańcami Gminy Jabłoń. Cel został zrealizowany. Powstał raport identyfikujący zasoby i potrzeby społeczności lokalnej Gminy Jabłoń w zakresie kultury. Badania były przeprowadzone podczas trzech spotkań ze społecznością lokalną w: Jabłoniu, Kolanie i Dawidach (spotkania były otwarte dla wszystkich mieszkańców Gminy Jabłoń) za pomocą ankiet w wersji on-line i papierowych, spaceru badawczego i indywidualnych rozmów telefonicznych.

Badania diagnostyczne przyczyniły się do odkrycia nieznanego dotychczas potencjału kulturotwórczego wśród społeczności. Działania diagnostyczne rozbudziły wśród mieszkanek i mieszkańców chęć do aktywnego i stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszej Gminy. Gminnemu Ośrodkowi Kultury pozwoli to na rozszerzenie dotychczasowej działalności poprzez pozyskanie nowych partnerów wśród społeczności lokalnej, a także wzmocni aktywne postawy i współpracę z grupami nieformalnymi w dalszej współpracy z Instytucją. Zwiększenie zaangażowania społeczności w działalność kulturalną przyczyniła się do wzrostu świadomości mieszkańców oraz współtworzenia warunków do kultywowania i rozwijania wartości kulturowych.

Po zakończeniu zbieraniu danych do badań zostały opracowane zasady i dokumentacja potrzebna w ramach przeprowadzenia konkursu inicjatyw. Następnie ogłoszony został konkurs na lokalne inicjatywy kulturalne w Gminie Jabłoń po którym odbył się warsztat kreatywny dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie podczas którego uczestnicy mogli skonsultować swoje pomysły z Animatorem z NCK, badaczką z Lubelskiej Grupy Badawczej oraz pracownikami GOK. Spotkanie to miało na celu wsparcie konsultacyjne i odpowiedź na wszelkie pytania nurtujące ze strony zainteresowanych grup inicjatywnych.

Wybór inicjatyw nastąpił podczas posiedzenia komisji konkursowej. Na podstawie dokonanych ocen wyłoniono 6 inicjatyw, które będą zrealizowane w II etapie programu, a następnie opracowane z autorami plany wspólnej realizacji, która będzie dla mieszkańców doskonałą motywacją oraz bodźcem do dalszego działania.  

Dziękujemy tym wszystkim, którzy uczestniczyli w I części zadania. Gratulujemy tym, którzy złożyli wnioski na realizację inicjatyw lokalnych, a które będą realizowane przez osoby fizyczne i nieformalne grupy inicjatywne od sierpnia do października tego roku.

PLIKI DO POBRANIA:


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Koncert Muzyki Sakralnej w kościele w Paszenkach

16 lipca o 12.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Paszenkach odbył się Koncert Muzyki Sakralnej w wykonaniu The Time Quartet. Koncert odbył się w ramach Festiwalu Muzyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej, którego organizatorami byli: Fundacja im. św. Jana Pawła II Fides et Ars, Tygodnik Regionalny „Echo Katolickie”, parafia św. Trójcy w Paszenkach, Samorząd Gminy Jabłoń i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.


 Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Kolejne spotkanie autorskie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu

Już 7 lipca 2023 r. o godzinie 18.00 w Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu odbędzie się kolejne spotkanie autorskie, na które serdecznie zapraszamy.
 
Tym razem gościem będzie pani Renata Kosin. Renata Kosin ukończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Kosin jest polską pisarką i autorką wielu bardzo dobrych scenariuszy. Tworzy je od 2011 roku. Duży wpływ na karierę zawodową i późniejszą twórczość literacką Renaty Kosin miało jej dzieciństwo spędzone na Podlasiu. Miejsce to jest bardzo często przedstawione w scenariuszach pisarki bądź też na kartach tworzonych przez nią powieści, w sposób niezwykle malarski i plastyczny, z opisem wielu szczegółów. Udanym debiutem literackim Renaty Kosin była książka pod tytułem „Mimo wszystko. Wiktoria”. Ukazała się ona 24 kwietnia 2012 roku. To opowieść o losach bohaterek, które za wszelką cenę poszukują szczęścia. Kosin przedstawia magiczną podróż po Europie, szczególnie barwne opisy uroczych miasteczek we Francji, Hiszpanii i Monako. Kosin jako jedna z niewielu pisarek, w tym samym roku wydała drugą powieść pod tytułem „Bluszcz prowincjonalny”, w której przenosi czytelników do malowniczych wsi z regionu Podlasia. W kolejnych latach Kosin postanowiła nieco zmodyfikować swój styl pisarski, wprowadzając do niego wątki detektywistyczne. W ten sposób powstała „Kołysanka dla Rozalii” czy „Tajemnica Luizy Bein”. W 2016 roku w księgarni pojawił się „Sekret zegarmistrza”, a rok później „Tatarki”.
 
Twórczość Renaty Kosin została bardzo pozytywnie odebrana, zarówno przez czytelników, jak i krytyków literackich, którzy dostrzegli w jej powieściach detektywistycznych i obyczajowych duży potencjał, jak również interesujące przedstawienie losów każdej z postaci. Cechą charakterystyczną literatury tworzonej przez Renatę Kosin jest przede wszystkim zastosowanie w niej wielu zabiegów w postaci złożonych metafor i detalicznych opisów przyrody oraz urbanistyki. Nierzadko są one porównywane do tych, jakie można znaleźć na kartach powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Renata Kosin została nagrodzona w Drugim Ogólnopolskim Konkursie Literackim – „Podróże bez granic z przeszkodami bez przeszkód”.
Opis pochodzi ze strony Wydawnictwa Znak. https://www.znak.com.pl/autor/Renata-Kosin
 
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu
 

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń - 6 dróg gminnych oraz 1 powiatowa

Zakończono prace budowy i przebudowy dróg prowadzone w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń”. Inwestycja zakładała budowę i przebudowę 6 dróg gminnych oraz 1 powiatowej na terenie Gminy Jabłoń o łącznej długości ok. 4,005 km.

Zadanie obejmowało:

 • Przebudowę drogi powiatowej Nr 1095L na odcinku od km 33+611,00 do km 34+601,00 o dł. ok. 990 mb do granicy z gm. Milanów,
 • Budowę drogi gminne Nr 103787L i 103758 L w m. Dawidy o łącznej dł. ok. 862,74 mb
 • Budowę drogi gminnej Nr 103769L i w m. Kolano o dł. ok. 965,50 mb
 • Budowę drogi gminnej Nr 104023L w m. Kolano o dł. ok. 358 mb
 • Budowę drogi gminnej Nr 103774L w m. Wantopol o dł. ok. 324,6 mb
 • Przebudowę drogi gminnej Nr 103780L w m. Paszenki o dł. ok. 505 mb

Wartość inwestycji: 4 351 166,77 zł brutto
Wartość dofinansowania: 3 983 074,50 zł brutto

 

Inwestycje pn. „Budowa i  przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


 GALERIA ZDJĘĆ:

Budowa drogi gminnej Nr 103774L w m. Wantopol

„Aktywni mieszkańcy – Inspirująca gmina” Protokół z posiedzenia komisji

Protokół z posiedzenia komisji z rozstrzygnięcia konkursu na inicjatywy lokalne w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy – Inspirująca gmina” realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2023

W dniu 26.06.2023 roku o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu (ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3, 21 – 205 Jabłoń) odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem była ocena i wybór inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców gminy Jabłoń.

Komisja obradowała w składzie:

 1. Mateusz Nowak – Animator Narodowego Centrum Kultury
 2. Agnieszka Duda – Jastrzębska – Lubelska Grupa Badawcza
 3. Elżbieta Sokołowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach

Prowadzącą spotkanie została wybrana Katarzyna Matczuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu. Na protokolanta posiedzenia komisji została wybrana Barbara Bryguła – Animator Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu.

Komisja dokonała oceny wszystkich wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pt. „Aktywni mieszkańcy – Inspirująca gmina”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, a dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2023.

W ramach konkursu wpłynęło 7 inicjatyw lokalnych (wg kolejności zgłoszeń):

 1. „Kwiaty dla uśmiechu”
 2. „Zakochaj się w teatrze – Amatorski teatr podwórkowy Dawidy”
 3. „Śladami kolańskiej ławeczki – W poszukiwaniu lokalnej historii, wspomnień, a także osób, które inspirują do dzisiaj”
 4. „Folkowe wędrowanie”
 5. „Od(tworzyć) kulturę”
 6. „Szlakiem naszej historii”
 7. „Festiwal filmu religijnego”

Wszystkie wymienione wyżej inicjatywy zostały złożone terminowo.

Autorzy projektów zostali zaproszeni do sali, aby w ciągu 5 minut dokonać prezentacji swojej inicjatywy oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania komisji.

Prowadząca spotkanie przywitała zebranych, przedstawiła misję i cele programu „Dom Kultury+ Edycja 2023” oraz przedstawiła członków komisji.

Po tym wstępie przystąpiono do prezentacji inicjatyw. Członkowie komisji w odniesieniu do każdej przedstawionej inicjatywy zadawali pytania z zakresu: aktywizacji i integracji przedstawicieli społeczności lokalnej, ilościowych i jakościowych rezultatów inicjatyw, wskaźników weryfikujących te efekty, kosztów realizacji inicjatyw, odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby i problemy, sposobów angażowania członków społeczności lokalnej.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przewodniczący komisji podziękował autorom inicjatyw za zaangażowanie oraz obecność. Po opuszczeniu sali przez autorów inicjatyw komisja konkursowa przystąpiła do oceny inicjatyw. W pierwszej kolejności komisja dokonała oceny formalnej wszystkich złożonych wniosków zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu. Wniosek  pt. „Festiwal filmu religijnego” nie został zakwalifikowany do oceny merytorycznej ze względu na błędy formalne w zakresie harmonogramu i budżetu.

Następnie komisja przystąpiła do oceny merytorycznej pozostałych wniosków, posługując się kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.

Do realizacji, zgodnie z decyzją komisji, zostały wybrane następujące inicjatywy:

 1. „Folkowe wędrowanie”
 2. „Kwiaty dla uśmiechu”
 3. „Od(tworzyć) kulturę”
 4. „Szlakiem naszej historii”
 5. „Śladami kolańskiej ławeczki – W poszukiwaniu lokalnej historii, wspomnień, a także osób, które inspirują do dzisiaj”
 6. „Zakochaj się w teatrze – Amatorski teatr podwórkowy Dawidy”

Inicjodawcy ww. inicjatyw zobowiązani są do aktualizacji wniosku podczas konsultacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłoniu po 15 lipca 2023 r.

CZŁONKOWIE KOMISJI:

 1. Mateusz Nowak
 2. Agnieszka Duda - Jastrzębska
 3. Elżbieta Sokołowska


  

Protokół sporządziła Barbara Bryguła
Oryginał protokołu do wglądu w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu
(ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3, 21 – 205 Jabłoń).

 

Warsztaty Animacji Kulturowej w Jabłoniu

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na WARSZTATY ANIMACJI KULTUROWEJ w Jabłoniu, które rozpoczną się 17 lipca 2023 r. Przyjdź i dołącz do pracy twórczej artystów. Zapraszamy!


 

Gmina Jabłoń z certyfikatem

20 czerwca 2023 r. podczas uroczystej gali wręczenia certyfikatów dla jednostek samorządu terytorialnego będących uczestnikami projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim” z rąk wicemarszałka województwa lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia, Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko odebrał certyfikat potwierdzającym wdrożenie standardów obsługi inwestora w Gminie Jabłoń.

Projekt „Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim” realizowany był przez Województwo Lubelskie na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem projektu było podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego.

W ramach udziału w projekcie pracownicy Urzędu zostali objęci kompleksowym programem szkoleniowo – doradczym w zakresie obsługi inwestora. Wdrożono procedury współpracy z inwestorem oraz wprowadzono rozwiązania podnoszące atrakcyjność inwestycyjną Gminy Jabłoń. Efektem końcowym było przygotowanie oferty inwestycyjnej Gminy Jabłoń oraz umieszczenie terenów inwestycyjnych z Gminy Jabłoń w ogólnopolskim bazie ofert inwestycyjnych w Polsce.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy