Urząd Gminy Jabłoń przypomina o złożeniu deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

Urząd Gminy Jabłoń przypomina  właścicielom nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych o obowiązkowym złożeniu deklaracji dotyczącej źródeł ciepła w terminie do 30.06.2022 r. Osoby posiadające profil zaufany bez wychodzenia z domu mogą wypełnić ten obowiązek wchodząc na https://ceeb.gov.pl i logując się profilem zaufanym.

Dodatkowo pod tym adresem https://www.youtube.com/watch?v=uSjgl75ysGw&t=0s znajduje się filmik instruktarzowy.  

Deklaracje muszą być podpisane przez właściciela / współwłaściciela bądź zarządcę nieruchomości, a dodatkowo deklaracje w wersji papierowej należy składać w Urzędzie Gminy Jabłoń.

Pod adresem https://ceeb.gov.pl/ można również sprawdzić czy dana deklaracja została wprowadzona do systemu CEEB.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Eliminacje wojewódzkie do 56. OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym

29 maja 2022r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyły się Eliminacje Wojewódzkie do 56. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, którego organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Gminę Jabłoń i Powiat Parczewski reprezentował zespół ludowy „Jabłoneczka”, który działa przy Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu. Komisja w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – folklorysta, antropolog kultury, UMCS, dr Janina Biegalska – folklorysta, Urząd Marszałkowski w Lublinie i mgr Kornelia Sar – muzykolog, instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie wysłuchała 35 wyłonionych w eliminacjach powiatowych uczestników w czterech kategoriach; kapele ludowe, których skład powinien być zgodny ze wzorami naszego regionu, zespoły śpiewacze - bez towarzyszenia instrumentalnego, instrumentaliści i śpiewacy bez towarzyszenia instrumentalnego.

Zespół „ Jabłoneczka” występował w kategorii „Mistrz - uczeń”, a wyniki przesłuchań poznamy w późniejszym terminie o czym poinformujemy w najbliższym czasie. Gratulujemy zespołowi talentu, zapału do pracy i pięknej pasji, a instruktorom umiejętności przekazywania muzycznej wiedzy, motywowania do nauki oraz podtrzymywania i kultywowania tradycji naszego regionu. Wyjazd zespołu na przesłuchanie mógł odbyć się dzięki sfinansowaniu go przez Zarząd Powiatu Parczewskiego za co serdecznie dziękujemy.

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=1529965837249913&set=a.3185102338402913


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

XXXIV sesja Rady Gminy VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

PLIKI DO POBRANIA:


Rada Gminy Jabłoń

Biblioteka w Jabłoniu z milionowym projektem!

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu złożyła wniosek o dofinansowanie do Instytutu książki - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" w ramach 2 naboru. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet - programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.

W ostatnich dniach upubliczniono listę wniosków z dofinansowaniem, na której znalazła się Gminna jednostka z projektem pt. „Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 032 510,00 zł co stanowi 78% dofinansowania.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1.323.730,00 zł.

W ramach projektu planuje się dokonać wymiany pokrycia dachowego, budowę windy, montaż pompy ciepła wraz z klimatyzacją, przeprowadzić prace remontowe dotyczące: tynków, elementów stolarki drzwiowej oraz posadzek, zakup wyposażenia. Projekt zakłada stworzenie sali zabaw dla dzieci, sali dostosowanej do potrzeb seniorów, prowadzenia terapii z psychologiem, warsztatów z przedsiębiorczości oraz zakup książkomatu.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 - 30.09.2023 r.

 


Urząd Gminy Jabłoń

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

Informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Niezbędne informacje dotyczące projektu:

 • Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;
 • Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
 • W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
 • Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
 • Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
 • Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online (opcja preferowana) dostępny pod adresem: https://forms.office.com
 • Zgłaszać można się także osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”;
 • Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/
 • Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca i sierpnia br.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 44 16 716, 81 44 16 709.

Pod numerem telefonu: 81 47 81 210 jest możliwość uzyskania informacji w języku ukraińskim.

Facebook Urzędu Marszałkowskiego  https://www.facebook.com/urzadmarszalkowski.lubelskie/


 

Kolejne miliony dla Gminy Jabłoń

W dniu 26 maja br. podpisano umowę z wykonawcą PROGRES Smoliński Bober Spółka Jawna z Radzynia Podlaskiego na realizacji zadania pn. „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń”. Inwestycja obejmuje budowę i modernizacje trzech obiektów użyteczności publicznej w tym: rozbudowę budynku osp na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno, remont sali gimnastycznej wraz z  budową  pump tracka, a także budowa budynku zaplecza sportowego połączona z przebudową trybun, utwardzeniem terenu, budową parkingu, montażu małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą. W Łubnie budynek osp zostanie rozbudowany na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z montażem instalacji oraz przyłączem wodociągowym i zbiornikiem na nieczystości.

W Jabłoniu zostanie przeprowadzony remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Inwestycja zakresem obejmie m.in.: remont posadzki sali gimnastycznej, remont schodów zewnętrznych  wraz z montażem balustrady przy istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych, montaż nowych słupków do gry w siatkówkę, malowanie sali gimnastycznej, montaż wentylatorów wraz z kratkami, wymianę stolarki okiennej. Na ścianie zachodniej zostanie wykonany mural wraz z wykonaniem oświetlenia na wysięgnikach. Powstanie tor typu Pumptrack o długości toru ok 107,5 m również na działce oświatowej.

Ostatnim etapem w ramach w/w  zadania będzie budowa budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami, gruntową pompą ciepła, instalacjami fotowoltaicznymi i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi. Nastąpi przebudowa trybun wraz z ich wygrodzeniem, częściowe utwardzenie terenu, budowa parkingu, montaż małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wartość całego dofinansowania: 3 598 200,00 zł

Wartość całej inwestycji: 4 799 962,18 zł brutto

Wartość wkładu wlanego: 1 201 762,18 zł

Termin wykonania całej inwestycji: 16 mc od dnia podpisania umowy.

Zadanie „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Urząd Gminy Jabłoń

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń

W dn. 8 czerwca 2022 r. w budynku Urzędu Gminy podpisano umowę z wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Parczewa na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy i budowy 6 dróg gminnych oraz 1 powiatowej na terenie Gminy Jabłoń o łącznej długości ok. 4,005 km.

Zadanie będzie obejmowało:

 • Przebudowę drogi powiatowej Nr 1095L na odcinku od km 33+611,00 do km 34+601,00 o dł. ok. 990 mb do granicy z gm. Milanów,
 • Budowę drogi gminne Nr 103787L i 103758 L w m. Dawidy o łącznej dł. ok. 862,74 mb
 • Budowę drogi gminnej Nr 103769L i w m. Kolano o dł. ok. 965,50 mb
 • Budowę drogi gminnej Nr 104023L w m. Kolano o dł. ok. 358 mb
 • Budowę drogi gminnej Nr 103774L w m. Wantopol o dł. ok. 324,6 mb
 • Przebudowę drogi gminnej Nr 103780L w m. Paszenki o dł. ok. 505 mb

Termin wykonania: 13 mc od dnia podpisania umowy

Wartość inwestycji: 4 351 166,77 zł brutto

Wartość dofinansowania: 3 983 074,50 zł brutto

 

Inwestycje pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Urząd Gminy Jabłoń 

 

 

Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w miejscowości Gęś

Zakończono i odebrano od wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. z Parczewa ostatni etap budowy drogi gminnej nr 103788L na odcinku od km 0+000,00 do 0+451,49 w msc. Gęś w ramach zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w miejscowości Gęś”. W ramach inwestycji wykonano prace przygotowawcze, wykonano nawierzchni z poboczem, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe oraz budowę kanału technologicznego. W poprzednim roku w ramach powyższego zadania wybudowano drogę nr 103765L na odcinku od km 0+451,49 do 1+225,01 w tej samej miejscowości.

Łączny kwalifikowalny koszt zadania: 742.936,79 zł
Kwota dofinansowania ze środków RFRD: 371.468,00 zł
Kwota udziału Gminy Jabłoń: 371.468,79 zł

Budowa przedmiotowych odcinków dróg przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych. Możliwe to dzięki polepszeniu się stanu infrastruktury drogowej i dostosowaniu jej do właściwych standardów.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w m. Gęś dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ankieta Lokalnej Strategii Rozwoju - LGD „Jagiellońska Przystań”

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej efektów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.

Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jabłoń wraz z remontem przepompowni ścieków i z wyposażeniem oczyszczalni w m. Jabłoń

W ramach I etapu zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń” odebrano od wykonawcy prace inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej o dł. ok 483 mb i kanalizacyjnej o dł. ok. 456 mb w msc. Jabłoń. Przeprowadzono remont przepompowni ścieków sieciowych 5 kpl. w msc Dawidy oraz przepompowni ścieków głównej na terenie oczyszczalni w Jabłoniu.

Doposażono oczyszczalnie ścieków w wyciągarkę elektryczną na konstrukcji umożliwiającej zmianę lokalizacji urządzenia oraz detektor gazu. W ramach powyższego zadania, wykonano we wcześniejszych miesiącach montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy wyjściowej min. 21,50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w msc. Kalinka, a także montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy wyjściowej min. 30,10 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w msc Jabłoń. Obie instalacje zostały zamontowane na potrzeby istniejących nieruchomości funkcji przemysłowej. II etap w/w zadania obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w msc. Kalinka.

Wartość inwestycji: 1 124 327,98 zł brutto w tym dofinansowania t.j 619 030,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych poprzez modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń.


Urząd Gminy Jabłoń

Inwestycja wykonana w ramach projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy