Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu 
"Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

 

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Jabłoń www.jablon.pl, oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłoń.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 24 września 2018 r. do 8 października 2018r. w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Jabłoń lub mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii lub uwag do Urzędu Gminy Jabłoń.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.


ZAŁĄCZNIKI:

UCHWAŁA - PROGRAM WSPÓŁPRACY -
 POBIERZ

ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 45/18 -
 POBIERZ 

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Program rządowy "Czyste Powietrze"

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

 

czytaj więcej >>

Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego Twórcóm Niepodległej Ojczyzny

Serdecznie zapraszamy mieszkanców Gminy Jabłoń na uroczystości związane z odsłonięciem pomnika poświęconego Twórcom Niepodległej Ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbędą się 28 września 2018 r. w Jabłoniu...

 

czytaj więcej >>

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

czytaj więcej >>

Nabór na wolne stanowisko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu ogłasza nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny. Liczba lub wymiar etatu - 0,5 etatu (1 osoba) do końca 2018 roku, od 1.01.2019 roku 1 etat ... Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru...

 

czytaj więcej >>

Gmina Jabłoń dla Seniora!!!

 

Gmina Jabłoń w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju Inceptum złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pt. "Gmina Jabłoń dla Seniorów", Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 60 mieszkańców (w wieku powyżej 60 lat) Gminy Jabłoń w okresie do 31.12.2021r. poprzez:
- utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych;
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla 15 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych;
- utworzenie Klubu Aktywnego Seniora- środowiskowej instytucji aktywizującej osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne;
- rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Miejsce docelowe realizacji projektu: Pałac Łubieńskich w Kolanie, który z miesiącem sierpień powrócił w zarząd Gminy Jabłoń.

Przewidywany okres realizacji projektu:
 01.07.2019 r. - 31.12.2021 r.

 

 

 


 

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Zaproszenie na spotkanie na temat programu rządowego "Czyste Powietrze" w Jabłoniu

Serdecznie zapraszamy mieszkanców Gminy Jabłoń na spotkanie informacyjne związane z programem rządowym "Czyste Powietrze". Projekt związany jest z dofinansowaniem nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych, spotkanie odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu ...

 

czytaj więcej >>

Docieplenie budynku OSP w Jabłoniu

 

W sierpniu bieżącego roku rozpoczęto prace związane z dociepleniem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej którą obecnie ogrzewany jest budynek.


Zadanie jest realizowane przy współudziale środków finansowych,
urzędu marszałkowskiego województwa lubelskiego oraz środków sołeckich i gminnych.

Termin wykonania
: jesień bieżącego roku.Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

 

IV JARMARK PSZCZELARSKI

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na IV Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 23 września 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.

 

czytaj więcej >>

Zakup sprzętu sportowego do Klubu sportowego "Olimpia Jabłoń"

 

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła wyniki konkursu grantowego w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3". Dofinansowanie otrzymało 66 projektów na łączną sumę 300.188,00 zł w tym nowo powstały Klub sportowy "Olimpia Jabłoń" na realizacje projektu pt. "Zakup sprzętu sportowego do Klubu sportowego "Olimpia Jabłoń" na łączna kwotę dofinansowania 5.000,00 zł.

Głównym celem projektu jest zakup sprzętu sportowego w skład którego wchodzi zakup bramek małych, siatek do bramki, piłek, pachołków, gumy fitness, tyczki treningowej, płotków treningowych, pasów do treningu, kół koordynacyjnych oraz murów przenośnych, niezbędnego do organizacji zajęć sportowych w ramach rozwijania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Lista projektów dofinansowanych:
https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/upload/files/Lista%20merytoryczna%20punktacja%20-%202018%20PUBLIKACJA.pdf

 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy