„Zasmakuj z Jabłoniem w tradycji i kulturze”

W dniach od 05.07.2021 r. do 05.09.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu realizował warsztaty w ramach projektu pt. „Zasmakuj z Jabłoniem w tradycji i kulturze” dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportuz programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”. Partnerami projektu byli: Szkoła Podstawowa im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu oraz Zespół Ludowy „Kalina” z Jabłonia. Projekt dotyczył cyklu zajęć kulinarnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jabłoń w zakresie przygotowania regionalnych posiłków, które odbywały się w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach. Dopełnieniem tematyki projektu był wykład o dorobku kulturalnym naszego regionu pt. „Tradycje i obyczaje staropolskie naszych regionów”, warsztaty garncarskie, podczas których uczestnicy projektu mieli okazję własnoręcznie wykonać miseczki oraz wyjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Celem projektu było zwiększenie zainteresowania tradycją regionu młodych ludzi, jak też uaktywnienie tej grupy społecznej w sferze kulturalnej.

Projekt został zakończony uroczystym, wspólnym biesiadowaniem w dniu 05.09.2021 r., przy potrawach wykonanych przez uczestników warsztatów. Podczas zakończenia można było podziwiać wystawę podsumowującą cały projekt oraz występy lokalnych zespołów ludowych: „Jabłoneczka” działająca przy Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu oraz „Kalina” działająca pod patronatem GOK w Jabłoniu.

Poprzez realizację projektu mieliśmy okazję zmobilizować młodsze pokolenie do aktywności i zwiększonej samodzielności, a przy okazji przekazać niektóre tradycje i obyczaje naszych regionów, chroniąc je przed całkowitym zapomnieniem. Wiele wartości tego dziedzictwa utraciliśmy, ale poprzez projekt udało się podkreślić znaczenie niektórych z nich. Kultywowanie ich to nasz obowiązek zwłaszcza dziś, gdy większość społeczeństwa biegnie za nowoczesnością. Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu pozwoliła nam odświeżyć i przywrócić im dawną świetlność.

Dziękujemy młodzieży oraz wszystkim zaangażowanym osobom za współpracę podczas realizacji projektu.

GALERIA ZDJĘĆ: 

Warsztaty garncarskie: ZOBACZ

Warsztaty kulinarne – wiosna: ZOBACZ

Warsztaty kulinarne – lato: ZOBACZ

Warsztaty kulinarne – jesień: ZOBACZ

Warsztaty kulinarne – zima: ZOBACZ

Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej: ZOBACZ

Warsztaty kulinarne – pieczenie ciasteczek: ZOBACZ

Wykład - Tradycje i obyczaje staropolskie naszych regionów: ZOBACZ

Warsztaty kulinarne – pieczenie pasztecików: ZOBACZ

Zakończenie projektu: ZOBACZ


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Dożynki Powiatu Parczewskiego

W niedzielę dnia 22 sierpnia 2021r. odbyły się Dożynki Powiatu Parczewskiego, którego gospodarzem w tym roku była Gmina Parczew. Uroczystość rozpoczęła się od  przemarszu korowodu dożynkowego z Placu Wolności do Bazyliki Mniejszej w Parczewie. Następnie rozpoczęła się msza święta w intencji rolników i tegorocznych plonów. Podczas Eucharystii, której przewodniczył dziekan Dekanatu Parczewskiego ks. kanonik Jacek Nazaruk, poświęcone zostały wieńce i chleb dożynkowy, a delegacje samorządów przekazały dary ołtarza.  Po zakończonym nabożeństwie odbył się przemarsz korowodu z kościoła na stadion sportowy MOSiR, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości dożynkowe. Po oficjalnych wystąpieniach  i przemówieniach na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe z okolicznych gmin powiatu. W Święcie Plonów uczestniczyło wielu zaproszonych gości.

Naszą Gminę  godnie reprezentowali: Piotr Denejko - Członek Zarządu Powiatu w Parczewie i Sekretarz Gminy Jabłoń oraz Diana Abramczuk - Sak Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłoń jako delegacja samorządu - w darze przekazali ręcznie malowany na płótnie obraz Matki Boskiej Parczewskiej wykonany przez Bogusławę Makarewicz oraz kwiaty, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu poprzez przygotowanie stoiska, gdzie w trakcie trwania dożynek można było dokonywać degustacji różnego rodzaju potraw tradycyjnych jak i nowoczesnych , KGW Paszenki, Sołectwo Jabłoń i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu – przez przygotowanie wieńców dożynkowych, jak i również zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia, który uświetnił uroczystość swoim występem wokalnym.

W trakcie uroczystości dożynkowych odbył się konkurs na wieniec dożynkowy.  Komisja konkursowa po dokonaniu oceny wieńców przyznała następujące nagrody:
I miejsce - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu,
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbówce (gmina Parczew),
III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich „Górczanie” z Górek (gmina Sosnowica).

Wszystkim oczywiście serdecznie gratulujemy.

Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w uroczystości dożynkowe promując naszą społeczność na tle powiatu.

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.2973848436194972


 Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Rządowy Fundusz Polski Ład - Wnioski Gminy Jabłoń

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który trwał od 2 lipca do 15 sierpnia br. Rządowy Fundusz, to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. W/W fundusz ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy mogą otrzymać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania.

Gmina Jabłoń w ramach powyższego naboru złożyła 3 wnioski

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń

Inwestycja zakłada przebudowę i budowę 7 dróg na terenie gm. Jabłoń o łącznej dł. ok. 4,005 km. Zadanie obejmuje:

  • budowę ciągu dróg gminnych nr 103787L i 103758L w m. Dawidy o łącznej dł. ok. 862,74 mb,
  • budowa dwóch dróg w m. Kolano nr 104023L o dł. ok. 358 mb i nr 103769L o dł. ok. 965,50 mb.
  • budowa drogi nr 103774L w m. Wantopol o dł. ok. 324,6 mb,
  • przebudowa drogi nr 103780L w m. Paszenki o dł. ok. 505 mb,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w m. Dawidy o dł. ok. 990 mb

Wartość inwestycji 4.192.710 zł, wartość dofinansowania - 3.983.074,50 zł, wkład własny 5%

2. Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń

W zakres inwestycji wchodzą następujące prace:

  • budowa budynku sezonowego zaplecza boiska wraz z przyłączami, instalacją PV o mocy 3,2 kW, remont trybuny, utwardzenie terenu i budowa parkingu, montażu małej architektury na stadionie gminnym w m. Jabłoń,
  • termomodernizacja budynku sali gimnastycznej oraz budowa pump-trucka przy SP Jabłoń,
  • rozbudowa bud. OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno w celu utworzenia obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne.

Wartość inwestycji 3.998.000 zł, wartość dofinansowania - 3.598.200 zł, wkład własny 10%.

3. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń

W ramach zadania planuje się montaż gruntowych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Jabłoń. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż 7 gruntowych pomp ciepła i 15 instalacji fotowoltaicznych. Pracami zostaną objęte budynki o łącznej powierzchni około 9894,91 m2. Instalacje zostaną zamontowane na 5 szkołach podstawowych, żłobku, świetlicach wiejskich, remizach i budynkach gminnych.

Wartość inwestycji 2.930.000 zł, wartość dofinansowania - 2.783.500 zł, wkład własny 5% 

ŁĄCZNIE WNIOSKOWANA KWOTA - 10 364 774,50 ZŁ

Do Polityków Zjednoczonej Prawicy szczebla krajowego i lokalnego z naszego okręgu wyborczego zostały wysłane pisma z prośbą i apelem o wszelką możliwą pomoc i wsparcie w procedurze uzyskania dofinansowania.


URZĄD GMINY JABŁOŃ 

Konkurs "Nagrody Trzeciego Sektora"

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do "Nagrody Trzeciego Sektorakonkursu ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Jednocześnie proszę o przekazanie informacji organizacjom pozarządowym z Państwa terenu (stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje, KGW, OSP), a także o zamieszczenie zaproszenia na stronach internetowych JST.


O Nagrodę można aplikować w pięciu kategoriach:

✅   Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2020


✅   Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2020


✅   Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2020


  Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2020 (Mały Ambasador)


  Kategoria V: Wolontariusz roku 2020


Zgłoszenia należy przesyłać do 20.08.2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

  1. Regulamin
  2. Formularz zgłoszeniowy

Wyłonienie Laureatów nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Nagrody powołanej przez RDPP WL

📌 Więcej informacjihttps://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkurs-pn-nagroda-trzeciego-sektora/ 


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021. Nie czekaj do 30 września!

 
Nie czekaj do 30 września! Wejdź na spis.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99 i spisz się!
Na samospis przez Internet lub telefon na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Dożynki Powiatowe w Parczewie - 22 sierpnia 2021 r.

Starosta Parczewski oraz Burmistrz Parczewa zapraszają na DOŻYNKI POWIATOWE, które odbędą się 22 sierpnia 2021 r. na stadionie MOSiR w Parczewie.

Patryk Radomski - Młody tata walczy o wzrok

Prosimy Państwa o pomoc dla mieszkańca naszej gminy Patryka Radomskiego. 

ADRES ZBÓRKI: https://www.siepomaga.pl/patryk-radomski

OPIS ZBIÓRKI: 

Już raz mieliśmy nadzieję na to, że chorobę udało się pokonać. Niestety, wróciła silniejsza i powoduje coraz większe ograniczenia. Jeśli nie zareagujemy natychmiast mój mąż straci wzrok na zawsze. Pomocy!

Dramatyczny apel żony Patryka zrozumie każda kobieta, każda rodzina.. 

Kiedy wychodziłam za niego, ślubowałam, że będziemy razem bez względu na wszystko - w zdrowiu i chorobie. W tym najpiękniejszym dniu nikt nie zakłada, że ta obietnica zostanie wystawiona na poważną próbę, zanim jeszcze wspólne życie rozpocznie się na dobre. 

Patryk miał tylko 19 lat, kiedy choroba zaatakowała po raz pierwszy. Mnóstwo czasu zajęło poszukiwanie właściwej diagnozy, dopiero po wielu wizytach u kolejnych specjalistów udało się ustalić, że Patryk cierpi na zagadkową chorobę nazywaną zanikiem nerwu wzrokowego. Terapia komórkami macierzystymi była dla nas nadzieją na ratunek. Jej zdobycie wymagało od nas ogromnego zaangażowania, ale udało się! Pierwsze 4 podania spowodowały, że bolesne skutki  choroby zaczęły się cofać, a w naszych sercach znów pojawiła się nadzieja. 

 

W naszym życiu w międzyczasie nastąpiła rewolucja - pojawienie się synka, Kubusia, było dla nas nowym początkiem… Niestety, dobre wiadomości były tylko stanem przejściowym, bo teraz każdego dnia szanse maleją, a moje przerażenie rośnie… W ubiegłym roku całą rodziną przeszliśmy koronawirusa, a mój mąż skutki choroby boleśnie odczuwa do dziś. Badania wykonane po COVID-19, nie pozostawiały wątpliwości - wzrok Patryka znów zaczął się pogarszać! W tamtym momencie miałam jeszcze iskierkę nadziei, że to niewielkie wahanie. Niestety, każde kolejne badania brutalnie odzierały ze złudzeń! W chwili obecnej Patryk widzi zaledwie 30%, a choroba postępuje w zastraszającym tempie! Tak naprawdę oboje boimy się kolejnego dnia, bo każdy może sprawić nam bolesną niespodziankę. 

Leczenie jest potwornie drogie. W tym momencie nie jesteśmy w stanie zdobyć takich środków! Wiem, że Patryk boi się tego, że przestanie widzieć jak wygląda i rozwija się, nasz synek, Kubuś. Czasem widzę jak próbuje zapamiętać każdy szczegół sytuacji, jakby chciał zrobić stop-klatkę i zatrzymać ten widok w pamięci już na zawsze… Obserwowanie jego cierpienia jest dla mnie strasznie bolesne. Wiem, że on zawsze brał sprawy w swoje ręce, ale teraz bardzo potrzebuje pomocy. Niestety, w tym momencie nie jestem w stanie zawalczyć o niego sama, dlatego opisuję tu naszą historię. Dzięki Waszemu wsparciu możemy z Patrykiem zawalczyć o dobrą, godną i zdrową przyszłość. O szansę, której do niedawna nikt nam nie dawał. Każde wsparcie, każda pomoc zwiększa szanse na to, że Patryk zobaczy, jak dorasta Kubuś, że to ojciec syna będzie prowadził przez życie, a nie odwrotnie. 

To nie jest choroba jednej osoby, choruje cała rodzina… Wierzę, że los wreszcie się do nas uśmiechnie. Wierzę, że jeszcze wiele przed nami. Nie pozwolę, by to był koniec tej historii. Dla mnie słowa przysięgi znaczyły wiele. I chociaż obiecywałam trwać przy Patryku “w zdrowiu i chorobie”, nie zgodzę się na to, by choroba przejęła kontrolę nad naszym życiem. Drugiej szansy nie dostaniemy…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza nabór na wolne stanowisko TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO.

PLIKI DO POBRANIA:

Gminny Koncert Profilaktyczny pt. „Rodzina nade wszystko”

W dniu 29 sierpnia 2021r. na Skwerku za Ośrodkiem Zdrowia w Jabłoniu odbył się Gminny Koncert Profilaktyczny pt. „Rodzina nade wszystko”, którego organizatorem był Wójt Gminy Jabłoń oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Koncert uświetnił swoim występem zespół muzyczny „ILUZJON”. Wydarzenie to odbyło się dzięki wsparciu finansowym Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłoniu, za co serdecznie dziękujemy.

Celem koncertu była popularyzacja bezalkoholowych imprez lokalnych z elementami profilaktyki oraz promocja wypoczynku na świeżym powietrzu i zdrowego stylu życia, a jednocześnie integracja mieszkańców Gminy Jabłoń, nawiązanie więzi międzypokoleniowych, jak również koleżeńskich i sąsiedzkich. Podczas imprezy rozdane zostały ulotki informacyjno-edukacyjne w zakresie walki z uzależnieniami oraz promocji zdrowego stylu życia. Mamy nadzieję, że koncert  przekonał mieszkańców gminy Jabłoń do takiej formy spędzania wolnego czasu jak i pokazał dzieciom, młodzieży i dorosłym, że można być sobą i dobrze bawić się bez używek.

Podczas koncertu przeprowadzona została również zbiórka pieniężna dla Patryka Radomskiego, mieszkańca naszej gminy, który walczy o to, aby całkowicie nie stracić wzroku. W chwili obecnej Patryk widzi zaledwie 30%, a choroba postępuje w zastraszającym tempie. 

W imieniu organizatorów jak i rodziny Patryka pragniemy jeszcze raz wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy, serdecznie podziękować za okazane wielkie serca, jak również wszystkim uczestnikom koncertu za wspaniałą zabawę, podczas której mogliśmy pokazać innym, że nie potrzebne są żadne dodatkowe używki do miłej atmosfery. 

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.2982658125314003


GMINNY OŚRODEK KULTURY W JABŁONIU

VI nabór na stanowisko OPIEKUNA DZIECIĘCEGO w Gminnym Żłobku "Jabłuszko" w Jabłoniu

Dyrektor Gminnego Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoniu ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-205 Jabłoń ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego (1 stanowisko - 1 etat)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy