50. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim

W dniach 17-18.06.2023 r. odbył się jubileuszowy 50 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych - Impreza, która na stałe wpisała Stoczek Łukowski na mapę kulturalną Polski. Celem Sejmiku była prezentacja dorobku teatrów wiejskich działających na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Organizatorami tegorocznego jubileuszowego sejmiku był Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim wraz z Urzędem Miasta pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do tegorocznej edycji sejmiku zakwalifikowano dziewięć grup teatralnych, w tym Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia, który 18.06.2023 r. godnie reprezentował gminę Jabłoń oraz Powiat Parczewski. Na scenie zaprezentował spektakl pt. „Wieczorki”. Zespół od wielu lat z zamiłowaniem do kultury ludowej prężnie działa i promuje swój region. Występy zespołów oceniała komisja w składzie prof. AT Lech Śliwonik, prof. dr hab. Piotr Dahlig oraz dr hab. Edward Wojtaszek, prof. AT.

Po obejrzeniu widowisk odbyło się spotkanie warsztatowe Rady Artystycznej ze wszystkimi zespołami zaproszonymi na sejmik. O wynikach do kolejnego etapu zespoły zostaną powiadomione w późniejszym terminie. Nominowane zespoły zaprezentują się na 40. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

Dziękujemy Zespołowi ludowemu „Kalina” za piękną reprezentację Powiatu Parczewskiego i Gminy Jabłoń oraz Zarządowi Powiatu Parczewskiego za sfinansowanie wyjazdu zespołu. (fot. Barbara Bryguła – GOK Jabłoń)

 

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/


 Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Na zdjęciu zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia

 

Gmina Jabłoń z tytułem SREBRNEGO Samorządowego Lidera Inwestycji

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Gminie Jabłoń przyznano tytuł SREBRNEGO Samorządowego Lidera Inwestycji za miesiąc maj 2023Samorządowy Lider Inwestycji, to ogólnopolski ranking, którego zadaniem jest niezależna, obiektywna i wiarygodna ocena poziomu oddziaływania samorządów i jednostek samorządowych na aktywność inwestycyjną całego kraju. Przyznawany jest przez Ogólnopolską Wyszukiwarkę Gospodarczą.

Ranking tworzony jest dwuetapowo. W etapie pierwszym – regionalnym w obrębie każdego z kilkudziesięciu tysięcy mniejszych rankingów, wyłanianych jest dziesięć podmiotów (samorządy razem z instytucjami) o największej aktywności inwestycyjnej i wpływie na rynek inwestycyjny danego regionu. Podmioty z TOP 10 etapu regionalnego, przechodzą do etapu drugiego - ogólnopolskiego, w którym odsiewa się tylko samorządy i ich jednostki samorządowe oraz oceniany jest ich wpływ na rynek inwestycyjny całego kraju.

Celem powołania ogólnopolskiego rankingu Samorządowy Lider Inwestycji jest uzupełnienie luki na rynku w zakresie analiz i wyróżnienia samorządów, które nie tylko stymulują rozwój gospodarczy swoich regionów, ale również mają olbrzymi wpływ na aktywność inwestycyjną całego kraju.


 

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego – ASF

W związku ze stwierdzeniem ognisk ASF (Bezwola, Rudzieniec) na terenie Gminy Jabłoń wyznaczono obszar objęty ograniczeniami – Obszar zagrożony: tj. miejscowości: Dawidy, Gęś, Jabłoń, Kolano, Łubno, Wantopol.

PLIKI DO POBRANIA:

 

Gminne jednostki OSP z dofinansowaniem

W dniu 3 czerwca 2023 r. w Warszawie podczas III zjazdu Krajowego Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” z rąk przedstawicieli Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu reprezentowana przez Mirosława Kusiuka - Prezesa Ochotnicza Straż Pożarna w Gęsi reprezentowana przez Leszka Nieścioruka - Naczelnika oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Paszenkach reprezentowana przez Wojciecha Cieślińskiego - Naczelnika z udziałem Wójta Gminy Jabłoń - Dariusza Łobejko odebrali umowę o dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu oraz w Gęsi uzyskały dofinansowanie w wysokości po 13.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na montaż instalacji centralnego ogrzewania w obu strażnicach zaś Ochotnicza Straż Pożarna w Paszenkach uzyskała 12.500,00 zł na za doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu zaprasza do udziału w projekcie pn. "EtnoJabłoń"

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu zaprasza do udziału w projekcie pn. "EtnoJabłoń". "EtnoJabłoń" - to innowacyjny projekt mający na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego, stworzenie warunków do wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w niej na poziomie lokalnym i regionalnym. Służy on rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej. Ważne jest dla nas nasze dziedzictwo kulturowe i dzięki realizacji takich inicjatyw pragniemy ocalić je od zapomnienia.
 
Forma naszego zadania to cykl warsztatów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu przypomnienie naszego "tutejszego" języka, naukę śpiewu i pozyskanie lokalnych pieśni śpiewanych na naszych terenach, promocję i propagowanie rękodzieła, upowszechnianie i podnoszenie świadomości poszanowania tradycji lokalnych i regionalnych.
 
Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdziecie jak zwykle na naszej stronie: jablon.naszabiblioteka.com
Do zobaczenia 🙂
 
"Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023."

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu
 

XLII sesja Rady Gminy VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLII sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

PLIKI DO POBRANIA:

"Miejsce z klimatem" - Konkurs Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, w ramach promocji marki Nadbużański Park Klimatyczny, organizuje konkurs pod nazwą „Miejsce z klimatem”. Konkurs skierowany jest do zarządzających i właścicieli obiektów turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, a w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji im podległych, instytucji podległych administracji rządowej, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców. Określone w nazwie konkursu „Miejsce z klimatem” odnosi się do wydarzenia (imprezy, obrzędu, itp.), miejsca, usługi turystycznej oraz innych przedsięwzięć organizowanych lub znajdujących się na terenach nadbużańskich i promujących te obszary.

Konkurs odbywa się w terminie od 1 czerwca do 14 września 2023 r. a jego głównym celem jest szeroko pojęta promocja terenów nadbużańskich i kształtowanie tożsamości marki Nadbużański Park Klimatyczny. 

Regulamin dostępny na:
 
Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2U8V1FGae

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug

Weź udział w badaniu GUS i zmieniaj polskie rolnictwo!

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 16 czerwca 2023 r., dostępnego na stronie stat.gov.pl

Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.

  • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 16 czerwca 2023 r., dostępnego na stronie stat.gov.pl

Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających z Portalu Sprawozdawczego GUS.

  • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora), czynny od 29 do 31 maja, 14 sierpnia w godz. 8:00-15:00 oraz od 1 czerwca do 11 sierpnia br. w godz. 8:00-20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

Więcej informacji nt. badań ankietowych prowadzonych przez statystykę publiczną znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.


 
 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu „Przygoda z książką” trwa!

Już 14 czerwca 2023 o godzinie 10.00 odbędzie się kolejne spotkanie autorskie. Tym razem gościem będzie pani Renata Piątkowska. Spotkanie pt. „Która to Malala, czyli historia dziewczynki, która chciała chodzić do szkoły” jest dedykowane dla klas V-VIII. Celem spotkania jest zapoznanie dzieci z Malalą - jedynym na świecie dzieckiem, które otrzymało Pokojową nagrodę Nobla w 2015 r. oraz Konwencją Praw Dziecka. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkajmy się w bibliotece.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”


Bezpłatna mammografia

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat (24 mc) nie wykonywały bezpłatnego badania. 22 czerwca 2023 r., czwartek od godziny 13.00 przy OSP w Jabłoniu, ul. Augusta Zamoyskiego 78. 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy