ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 ROKU

Wójt Gminy Jabłoń informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy).

 

czytaj więcej >>

LGD "Jagiellońska Przystań" zaprasza na konsultacje dotyczące zasad przyznawania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

W celu ułatwienia dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z PROW na lata 2014-2020 zapraszamy osoby planujące założenie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe na indywidualne konsultacje dotyczące zasad pozyskiwania dotacji z Lokalnej Grupy Działania "Jagiellońska Przystań". Konsultacje odbędą się 4 lutego 2019 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 Miejsce: Urząd Gminy w Jabłoniu (sala konferencyjna) Szczegółowych informacji udziela: Biuro LGD "Jagiellońska Przystań"

 

czytaj więcej >>

Konsultacje społeczne – I etap - Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian wprowadzono w następujących dokumentach...

 

czytaj więcej >>

Na terenie gminy Jabłoń realizowany jest Unijny Program POPŻ 2014-2020

Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019. Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w Programie odbywa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu w miesiącach sierpniu i wrześniu. Osobom zainteresowanym wydawane jest skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

czytaj więcej >>

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), uchwały Nr XXXII/222/18 Rady Gminy Jabłoń z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi...

 

czytaj więcej >>

II turniej z cyklu Grand Prix w kategorii Młodzika

II turniej z cyklu Grand Prix w kategorii Młodzika

 

II turniej z cyklu Grand Prix w kategorii Młodzika zorganizowany został w Jabłoniu.

Do rywalizacji stanęły drużyny : Olimpia Jabłoń I, Olimpia Jabłoń II, LKS Milanów, Victoria Parczew, KS AZ-BUD Komarówka Podlaska oraz Dąb Dębowa Kłoda. Rozegrano mecze systemem każdy z każdym, czas gry wynosił 10 minut.

IV Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek w Paszenkach

 

20 stycznia 2019r. o godz. 12.00 w Kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Paszenkach odbył się IV Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek.

W koncercie wystąpiły:

1. Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek, kierownik Maria Gajko

2. Zespół ludowy "Chałupa" ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach, opiekun Renata Waszczuk

3. Julia Janiak z Paszenek

4. Kinga Jarmoszewska z Paszenek

5. Zespół ludowy "Jarzębina" z Paszenek, kierownik Władysława Aleksandrowicz

6. Młodzieżowy zespół ludowy "Jabłoneczka" ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" z Oddziałami Gimnazjum w Jabłoniu,
opiekun Justyna Kowalska - Babicz i Marzena Zieńczuk

7. Maria Jańczak, Szymon Mospinek, Weronika Szwaj - soliści ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, opiekun Małgorzata Kędracka.

8. Chór młodzieżowy z Parafii pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy w Jabłoniu, gitara - Paweł Dymicki, djembe - Karol Dymicki

9. Joanna Kamola z Jabłonia

10. Chór " Ten Ton" Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Parczewie - kierownik Jacek Domański

11. Oliwia Iżko z Kolana - skrzypce

12. Zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia, kierownik Leokadia Kusiuk

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone anioły i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie została wspólnie zaśpiewana kolęda "Bóg się rodzi".

Serdeczne dziękuję ks. proboszczowi Tomaszowi Grochowskiemu za miłe przyjęcie kolędników i pomoc w organizacji koncertu, parafianom i przybyłym gościom za udział w koncercie. Kole Gospodyń Wiejskich z Paszenek za upieczenie ciasta, pracownikom kultury i zespołowi ludowemu "Jarzębina" z Paszenek za okazaną pomoc w organizacji poczęstunku, a przede wszystkim kolędnikom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

 <<FOTOGALERIA>>

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

 

Ocena obszarowa jakości wody gminy Jabłoń - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia

Gmina Jabłoń obsługiwana jest przez 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia. Właścicielem i zarządcą zbiorowego zaopatrzenia Jabłoń jest gmina Jabłoń. Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia jabłoń mieści się w grupie wodociągów produkujących od 100-1000 m3 wody na dobę (482 m3/dobę). Woda z wodociągu dostarczana jest do ok. 3450 mieszkańców gminy...

 

czytaj więcej >>

 

 

WOŚP w Gminie Jabłoń

 

Dnia 13 stycznia 2019 r. podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kraju i za granicą odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy, która w tym roku przeznaczona była na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Gmina Jabłoń włączyła się w tą szczytną akcję. Wolontariuszki: Hanna Michalak, Maja Syryjczyk, Zuzanna Pawłowska i Zofia Łobejko uzbierały łączną kwotę 1890 zł
. Zebrane pieniądze zostały przekazane do Sztabu WOŚP w Parczewie.

Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w tą akcję, a w szczególności wolontariuszkom i darczyńcom za okazane serce i wsparcie tak szczytnego celu serdecznie dziękujemy. Jesteśmy również wdzięczni za okazaną pomoc właścicielom Baru Trzynastka w Jabłoniu.

 <<FOTOGALERIA>>

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

 

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

3 marca 2019 r. w Parczewie wystartuje „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski i organizowane jest równocześnie w kilkudziesięciu miastach. Ideą projektu biegowo – edukacyjnego „Tropem Wilczym.

 

czytaj więcej >>

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy