Ankieta dotycząca Instalacji Grzewczych

 

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy zapotrzebowania i oczekiwań Mieszkańców w zakresie wymiany istniejących źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłoń zapraszamy do wypełnienia Ankiety. Uzyskane dane pozwolą określić stan obecny instalacji grzewczych wykorzystywanych w Gminie, a dzięki temu zaplanować działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Wszystkie Osoby zainteresowane tematem proszę o pilne i rzetelne wypełnienie Ankiety.

Składanie Ankiet do 4 stycznia 2019 r., Urząd Gminy Jabłoń pok. Nr 4.
Ankietę w wersji papierowej można otrzymać i wypełnić w Urzędzie Gminy Jabłoń, bądź pobrać poniżej.


ANKIETA DOTYCZĄCA INSTALACJI GRZEWCZYCH 
- POBIERZ

Urząd Gminy Jabłoń

 

„Dzień Rodziny” na sportowo w Jabłoniu

W niedzielę 18 listopada 2018 r. na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jabłoniu podsumowano projektu pt. "Zakup sprzętu sportowego do klubu sportowego Olimpia Jabłoń” w ramach którego został doposażony w drobny sprzęt sportowy Klub Sportowy Olimpia Jabłoń. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

czytaj więcej >>

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Jabłoń. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców Gminy Jabłoń do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

 

czytaj więcej >>

Zmiana warty w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Jabłońskiej

 

Dnia 17 listopada odbyło się w Jabłoniu walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej połączone z obchodami 15 - lecia istnienia organizacji. Przez okres 15 lat Stowarzyszenie realizowało postawione przed sobą zadania i cele tj. ukazywanie wartości kulturowych i społecznych tkwiących w tradycji i historii tego regionu a także "budowanie" w mieszkańcach gminy Jabłoń poczucia dumy z miejsca w którym żyją. Jednym z ważniejszych zadań Stowarzyszenia było prowadzenie Izby Pamięci Augusta Zamoyskiego - "Jabłońca" wielkiego artysty rzeźbiarza, która wcześniej istniała w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Jabłoniu. Dzięki ogromnemu wsparciu gminnych władz samorządowych i wieloletniej działalności wolontariuszy ze stowarzyszenia, w 2011 roku powstało jedyne w Polsce a drugie na świecie Muzeum Augusta Zamoyskiego.

Członkowie Stowarzyszenia byli inicjatorami wielu działań i imprez, które na stałe wpisały się do kalendarza ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych a są to między innymi:
- majowe "Spotkania z Augustem Zamoyskim" w ramach których odbywają się konkursy, koncerty, wystawy i sesje popularno - naukowe, których pokłosiem są wydawnictwa takie jak: "Zamoyscy w Jabłoniu", "W kręgu Augusta Zamoyskiego" i "Nasze bogactwo kulturowe".
- Ogólnopolski wyścig kolarski im. "Augusta Zamoyskiego" organizowany wspólnie z Lubelskim Stowarzyszeniem Cyklistów,
- od 2004 r. w listopadowe święto zmarłych organizowana jest kwesta przy Jabłońskich cmentarzach na rzecz renowacji zabytkowych grobowców. /właśnie została skończona renowacja grobowca Wita Hrubanta - ogrodnika i założyciela stacji pocztowej w Jabłoniu a wcześniej został odnowiony pomnik płk. Wojsk Polskich Piotra Strzyżowskiego.
- Stowarzyszenie od momentu powstania jest współorganizatorem Ogólnopolskich Plenerów Rzeźbiarskich im. Augusta Zamoyskiego jakie organizowane są od wielu lat w Jabłoniu.
- Członkowie Stowarzyszenia co roku w czasie Święta Bożego Ciała ubierają jeden ołtarz przy pomniku 500-lecia Jabłonia.
- Stowarzyszenie wspólnie ze Szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowywało widowiska historyczne np. "Gościna w Jabłoniu" z okazji 500 -lecia Jabłonia, "Okno do Nieba", Dożynki czy Misterium Męki Pańskiej", "Droga Krzyżowa", "Jasełka" i wiele innych. Największą wartością tych przedsięwzięć jest zaangażowanie mieszkańców gminy, ich radość i duma z uczestnictwa we wspólnym świętowaniu.
Dzięki pomocy Urzędu Gminy Stowarzyszenie mogło realizować wiele projektów takich jak:
1/ "Poznaj Jabłoń po owocach" - kurs szycia,
2/ "Jabłońskie kobiety - przyszłość w naszych rękach" - warsztaty kulinarne" - partnerem w realizacji projektu było OSP w Jabłoniu
3/ "Jesteś wart tyle co dajesz" - konkursy literackie i plastyczne dla dzieci i dorosłych, dzień integracji młodzieży z gminy Jabłoń pod hasłem "Pod wspólnym dachem"
4/ "Razem znaczy smacznie i zdrowo" - warsztaty kulinarne razem z OSP.
5/ "Ukazanie skarbów kultury i historii gminy Jabłoń" w ramach projektu zorganizowany był plener rzeźbiarski w 2017 r. oraz opracowanie monografii Gminy Jabłoń, gry planszowej pokazującej najważniejsze historycznie i kulturowo miejsca na terenie gminy i książka "Zygmunt Walenciuk Życie i twórczość artysty".i "Nasze bogactwo kulturowe" " w ramach projektu zorganizowany był plener rzeźbiarski w 2018 r., sesja popularno - naukowa oraz wydawnictwo posesyjne pt. "Nasze bogactwo kulturowe".

Stowarzyszenie mogło realizować swoje inicjatywy dzięki wspólnym działaniom ze Szkołami z terenu gminy Jabłoń, z Parafią w Jabłoniu, z Gminną Biblioteką Publiczną w Jabłoniu oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Od wielu lat prowadzona jest bezpłatna kositumeria.

Dotychczasowy Zarząd w składzie: prezes - Barbara Wikło, wiceprezes - Ada Ukalska, skarbnik - Olga Melaniuk, członkowie: Leokadia Kamola i Dariusz Nastaj przekazał rządy nowemu zarządowi: Prezes - Magdalena Łukasiuk-Marciniuk, wiceprezes - Irena Mospinek, skarbnik - Anna Mospinek oraz członkowie: Anna Kaciuczyk i Mirosław Kusiuk.

 


Barbara Wikło

 

 

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 54/18 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 10 grudnia 2018 r. dzień 24 grudnia 2018 r. - (poniedziałek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Jabłoń

 

czytaj więcej >>

"Przygoda z folklorem"

W miesiącach październik - listopad Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu realizowała projekt pn. "Przygoda z folklorem". W ramach zadania odbył się cykl warsztatów z rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży pn.: "Lepiglina", "Bajkowe szkiełka", "Filcowe cuda" oraz "Warsztaty z tworzenia makramy" i "Warsztaty z plecenia ze słomy" dla dorosłych i seniorów.

 

czytaj więcej >>

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 16 grudnia 2018 r., od godz 9.00 do 16.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu. Świąteczne ozdoby, (aniołki, choinki), kartki bożonarodzeniowe, pierniki, stroiki. Do skosztowania: domowe ciasto, kawa, herbata...

 

czytaj więcej >>

II Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w II sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

 

czytaj więcej >>

 

Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym - 2017


Szanowni Państwo, z
achęcamy mieszkańców gminy Jabłoń do zgłaszania inicjatyw w ramach podjętej procedury planistycznej. W związku z tym udostępniamy platformę informatyczną poprzez którą mogą państwo składać propozycje rozwiązań planistycznych, przeznaczenia terenów objętych procedurą oraz głosowania na wskazane rozwiązania.

PLATFORMA INFORMATYCZNA - <<WEJDŹ>>

Komputerowe badanie wzroku - Zapraszamy !

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 05.12.2018 w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godz. od 08:00 do 10:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

 

czytaj więcej >>

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy