Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy

Dnia 12 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko jako lider podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pt. "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy", złożonego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 cel tematyczny DOSTĘPNOŚĆ.

 

czytaj więcej >>

KOLEJNE OGNISKO ASF! w powiecie parczewskim (Podedwórze)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 04 lipca 2018 r. o godz.10 :45 wynikiem badania nr P/18/36690 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Podedwórze, 21-222 Podedwórze, powiat parczewski...

 

 

czytaj więcej >>

Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski pt. "Nasze bogactwo kulturowe"

Serdecznie zapraszamy na kolejny już Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski pt. "Nasze bogactwo kulturowe", który odbędzie się w dniach 17-28 lipca 2018 roku w Jabłoniu.

 

czytaj więcej >>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (szóste w gminie Jabłoń)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 03 lipca 2018 r. o godz. 10.30 wynikiem badania nr P/18/36387 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski...

 

 

czytaj więcej >>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (ósme w gminie Jabłoń)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 07 lipca 2018 r. o godz. 15.50 wynikiem badania nr P/18/37608 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski...

 

 

czytaj więcej >>

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłoń"

 

Trwają termomodernizacje budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Jabłoniu oraz Szkoły Podstawowej w Gęsi w związku z realizacja projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W ramach projektu zrealizowano:
- roboty budowlane obejmujące: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, montażu instalacji odgromowej, wykonanie instalacji termicznej stropu, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku, wykonanie opaski z kostki betonowej;
- wymianę opraw oświetleniowych na LED;
- wymianę centralnego ogrzewania.

Koszt inwestycji: 1.182.797,45 zł

W kolejnych etapach realizacji projektu będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Kolanie, Szkoły Podstawowej w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej w Dawidach oraz Szkoły Podstawowej w Paszenkach.

 

 

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Zmiana taryf za wodę i ścieki na terenie Gminy Jabłoń na podsawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego od 12.07.2018 r.

Na podstawie art. 24c ust. 1 i 2 i art. 24b ust. 1, 3 i 4 oraz art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ) dalej zzwzoś oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zm.)...

 

czytaj więcej >>

Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy (kilometraż - od km 28+053 do km 33+526)

 

Rozpoczęto II etap prac drogowych w ramach realizacji projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy (kilometraż - od km 28+053 do km 33+526)" dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020.

II etap prac przewiduje:
- roboty rozbiórkowe i zabezpieczające,
- roboty ziemne,
- roboty związane z wykonaniem podbudowy,
- roboty związane z wykonaniem krawężników i obrzeży,
- roboty związane z wykonaniem nawierzchni: chodników i jezdni,
- roboty związane z wykonaniem poboczy,
- roboty związane z wykonaniem odwodnienia,
- roboty wykończeniowe,
- wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Koszt inwestycji: 1.086.344,67 zł
Przewidywany termin zakończenia prac
: Jesień 2018 r.

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

KOLEJNE OGNISKO ASF! (siódme w gminie Jabłoń)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 05 lipca 2018 r. o godz. 12.35 wynikiem badania nr P/18/37001 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, powiat parczewski...

 

 

czytaj więcej >>

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - Zapisy

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI - Zapisy

W związku z planowanym naborem wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii:
solary, panele fotowoltaiczne, piece na pellet, pompy ciepła
zapraszamy do zapisów w Urzędzie Gminy Jabłoń w sekretariacie
lub telefonicznie pod nr (83) 356 00 06


TERMIN ZAPISÓW DO 15 MAJA 2019 r.


UWAGA!
Od osób zapisanych do realizacji projektu
"Gmina z Energią - Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń"
który nie uzyskał dofinansowania w 2016 r. nie wymagamy powtórnego zgłoszenia.

 

Urząd Gminy Jabłoń

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy