Gmina Jabłoń dla Seniora!!!

 

Gmina Jabłoń w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju Inceptum złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pt. "Gmina Jabłoń dla Seniorów", Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 60 mieszkańców (w wieku powyżej 60 lat) Gminy Jabłoń w okresie do 31.12.2021r. poprzez:
- utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych;
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla 15 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych;
- utworzenie Klubu Aktywnego Seniora- środowiskowej instytucji aktywizującej osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne;
- rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Miejsce docelowe realizacji projektu: Pałac Łubieńskich w Kolanie, który z miesiącem sierpień powrócił w zarząd Gminy Jabłoń.

Przewidywany okres realizacji projektu:
 01.07.2019 r. - 31.12.2021 r.

 

 

 


 

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

XIX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS

 

W Krzywdzie rozegrane zostały XIX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS, Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze i IV Igrzyska Seniorów. Do sportowej rywalizacji przystąpiło ponad 1,5 tysiąca uczestników z 35 gmin i 15 powiatów.

Naszą gminę reprezentowały trzy zespoły :

- piłka nożna mężczyzn (Kamil Jaszczuk, Bartłomiej Jaszczuk, Mateusz Sak, Maciej Szypulski, Grzegorz Romaniuk, Bartosz Pawlak, Łukasz Jaszczuk, Mikołaj Pajdosz) - 1 wygrana, 1 remis, 2 przegrane - faza grupowa.

- piłka siatkowa mężczyzn (Wojciech Cieśliński, Wojciech Mospinek, Artur Trochonowicz, Dariusz Raczyński oraz Grzegorz Jakóbczuk) - II miejsce na turnieju.

- piłka nożna kobiet (Weronika Mostowiec, Marta Gil, Angelika Krasucka, Barbara Wojcikowska, Aleksandra Głos, Michalina Misztal i Sylwia Marosz) - I miejsce i awans na zawody ogólnopolskie.

Klasyfikacja powiatów: 1. Powiat Tomaszów Lubelski – 829,5 pkt, 2. Zamość – 592, 3. Biała Podlaska – 296, 4. Chełm – 257, 5. Lublin – 236,5, 6. Ryki – 233, 7. Łuków – 207, 8. Parczew – 202, 9. Świdnik – 197, 10. Łęczna – 193, 11. Hrubieszów – 166, 12. Kraśnik – 138, 13. Włodawa – 85, 14. Lubartów – 59, 15. Krasnystaw – 20.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS

 

Docieplenie budynku OSP w Jabłoniu

 

W sierpniu bieżącego roku rozpoczęto prace związane z dociepleniem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej którą obecnie ogrzewany jest budynek.


Zadanie jest realizowane przy współudziale środków finansowych,
urzędu marszałkowskiego województwa lubelskiego oraz środków sołeckich i gminnych.

Termin wykonania
: jesień bieżącego roku.Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

 

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONIU - WNIOSKI 2018

Wnioski o ustalenie prawa do: świadcz. wychowawczego „500+”, świadczenia DOBRY START, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są: drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r, drogą tradycyjną – papierową od dnia 1 sierpnia 2018...

 

czytaj więcej >>

Zakup sprzętu sportowego do Klubu sportowego "Olimpia Jabłoń"

 

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła wyniki konkursu grantowego w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3". Dofinansowanie otrzymało 66 projektów na łączną sumę 300.188,00 zł w tym nowo powstały Klub sportowy "Olimpia Jabłoń" na realizacje projektu pt. "Zakup sprzętu sportowego do Klubu sportowego "Olimpia Jabłoń" na łączna kwotę dofinansowania 5.000,00 zł.

Głównym celem projektu jest zakup sprzętu sportowego w skład którego wchodzi zakup bramek małych, siatek do bramki, piłek, pachołków, gumy fitness, tyczki treningowej, płotków treningowych, pasów do treningu, kół koordynacyjnych oraz murów przenośnych, niezbędnego do organizacji zajęć sportowych w ramach rozwijania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Lista projektów dofinansowanych:
https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/upload/files/Lista%20merytoryczna%20punktacja%20-%202018%20PUBLIKACJA.pdf

 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Dofinansowanie budowy dróg gminnych w miejscowości Gęś

 

W dniu 17.07.2018 r. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko oraz Skarbnik Roman Wójciuk podpisali umowę o dofinansowaniu budowy stabilizacji dróg gminnych w miejscowości Gęś.

Wartość dofinansowania to 120 tysięcy złotych. Robotami objęte zostaną drogi KDG 103765 i KDG 103754. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Terminem realizacji jest jesień bieżącego roku.

 

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

 

"Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy"

 

W dniu 16 sierpnia 2018 r. przy obecności Marszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego, wnioskodawcy projektu Wójta Gminy Jabłoń - Dariusza Łobejko oraz przedstawicieli gmin partnerskich: Gminy Milanów, Gminy Rossosz, Gminy Sosnówka, Gminy Wisznice, Gminy Podedwórze oraz Powiatu Parczewskiego oficjalnie rozpoczęliśmy realizację projektu "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy"W ramach projektu przebudowana zostanie sieć dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości 12,57 km po stronie Polskiej za 5 574 329,45 zł.

PREZENTACJA Z ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU - 
<<POBIERZ>>

 
Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

 

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ

Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Samorząd Gminy Jabłoń pragnie zachować pamięć o wydarzenia rozgrywających się na terenie naszej gminy podczas II wojny światowej.

 

czytaj więcej >>

Kolejne dofinansowanie w Gminie Jabłoń "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Gminy Jabłoń"

W dniu 06.08.2018 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko przy asygnacie Skarbnika Gminy Jabłoń - Romana Wójciuka podpisali umowę o powierzenie grantu nr 6/1/2018 na realizacje projektu grantowego "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej"

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Oś Priorytetowa III:
 Cyfrowe Kompetencje społeczne.

Zakres rzeczowy:

- Szkolenie pt. "Rolnik w sieci"
- Szkolenie pt. "Moje finanse i transakcje w sieci"
- Szkolenie pt. "Rodzic w Internecie"

Okres realizacji: 01.08.2018-31.03.2019 r.

Wartość dofinansowania: 
100 %

 


 

Urząd Gminy Jabłoń

Święto Plonów - 2018

Informujemy iż w związku z tragiczną sytuacją w rolnictwie dożynki gminne oraz powiatowe w bieżącym roku zostały odwołane.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy