V Jarmark Pszczelarski

Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań" oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na V Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 29 września 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie. W programie m.in.: degustacje produktów z ula oraz regionalnych wyrobów opartych na miodzie, pokaz sprzętu pszczelarskiego i wirowania miodu. Pszczelarze udostępnią wyroby ze swoich pasiek, a o część artystyczną zadbają dzieci z parczewskich przedszkoli oraz kapela podwórkowa "Taka Paka".
Wśród publiczności zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Każdy kto wypełni kupon konkursowy ma szansę wygrać atrakcyjną nagrodę.

 

czytaj więcej >>

80 Rocznica Bitwy pod Jabłoniem 1939-2019

Samorząd Gminy Jabłoń, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu i LGD "Jagiellońska Przystań" zapraszją na Uroczystości związane z 80 Rocznicą Bitwy pod Jabłoniem 60 Dywizji Wojska Polskiego SGO "Polesie" Gen. Franciszka Kleeberga z agresorem sowieckim, które odbędą się dnia 29 września 2019 r.

 

czytaj więcej >>

E-USŁUGI - Podpisanie umowy

W dniu 9 września 2019 w Terespolu miało miejsce podpisanie umowy na dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla samorządów biorących udział w projekcie pt. "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug". Dzięki realizacji projektu miasto Terespol oraz gminy Wisznice, Milanów, Leśna Podlaska, Jabłoń i Tuczna uzyskają możliwość sprawniejszej obsługi mieszkańców i zwiększenia dostępności do poszczególnych usług świadczonych przez samorządy partnerskie. 

 

podpisanie umowy

KOMUNIKAT - Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

 

czytaj więcej >>

Spotkanie informacyjne - Programy "MÓJ PRĄD", "AGROENERGIA", "CZYSTE POWIETRZE"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, właścicieli domów jedorodzinnych oraz osób prowadządych działalność rolniczą na spotkanie informacyjne związane z działaniami w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenia produkcji energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych.

 

czytaj więcej >>

Dożynki Wojewódzkie - Radawiec 2019

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Artur Sępoch serdecznie zapraszają na Dożynki Wojewódzkie 2019, które odbędą się na lotnisku w Radawcu. Dożynki Wojewódzkie zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

 

czytaj więcej >>

Warsztaty - Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Doliny Zielawy 2020-2030

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jabłoń do udziału w warsztatach związanych z przygotowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Doliny Zielawy 2020 - 2030, które odbędą się w dniu 20 września 2019 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, przy ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - Wiosenna akcja szepień lisów

Informujemy, że w dniach od 20 do 25 wrzesnia 2019 roku na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzeone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie...

 

czytaj więcej >>

Dożynki Gminne w Jabłoniu

 

Lubelskie smakuj życie

 

Dnia 1 września 2019r. roku w Jabłoniu odbyło się Gminne Święto Plonów, którego Partnerem było województwo lubelskie - "Lubelskie Smakuj Życie". Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godz. 12.00 w kościele pw. św. Tomasza bpa z Wilanowy w Jabłoniu. Liturgia sprawowana była w intencji rolników i tegorocznych plonów. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz korowodu z kościoła na stadion sportowy, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości dożynkowe. Korowód prowadziły poczty sztandarowe: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu i Straży Pożarnych z Jabłonia, Dawidów i Gęsi.

Gospodarz gminy Dariusz Łobejko powitał wszystkich przybyłych na tą uroczystość gości. Następnie przyjął z rąk starostów dożynek bochen chleba, który jest symbolem wszelkich dóbr potrzebnych do życia i owocem ludzkiej pracy, a szczególnie rolników. Wójt dziękując za ten dar otrzymany z rąk starostów powiedział, że z szacunkiem i powagą pochyla się nad nim bo chleb jest symbolem jedności, łączy w sobie wiele ziaren, a poprzez swoją podzielność jest także symbolem braterskiej miłości. Poprosił aby ten chleb podzielić sprawiedliwie, by go nigdy nie zabrakło mieszkańcom naszej Gminy. Po pokrojeniu chleba starostowie dożynek, którymi byli: Katarzyna Sikora z Puchowej Góry i Kamil Korpysz z Kuder, podzielili się nim ze wszystkimi zgromadzonymi. Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych. Wieńce przygotowały wsie: Jabłoń, Paszenki, Dawidy, Gęś, wspólny wieniec wsi Kolano, Kolano - Kolonii i Holendernii oraz wieniec z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

W uroczystościach dożynkowych uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Z pośród nich zabrali głos: Jerzy Szwaj - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, który reprezentował Wojewodę Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego, Artur Jaszczuk - Wicestarosta Powiatu Parczewskiego, który reprezentował Samorząd Powiatu Parczewskiego, Bolesław Borysiuk - Przewodniczący Polskiego Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Regiony" i Mikołaj Kołaciuk - Wójt Gminy Zabrody na Ukrainie, partner w projekcie transgranicznym budowy dróg gminnych. Zostały również przesłane listy okolicznościowe.

Po wystąpieniach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wieniec dożynkowy.
Komisja w składzie: Leokadia Kamola, Bożena Wołos i Wioletta Waszczuk postanowiła przyznać następujące miejsca:
I miejsce - wieś Jabłoń
II miejsce - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
III miejsce ex aequo - wieś Paszenki i wieś Dawidy
Ponadto postanowiła wyróżnić wieś Gęś i wspólny wieniec wsi Kolano, Kolano - Kolonia i Holendernia

Dariusz Łobejko, wójt Gminy Jabłoń wręczył nagrodzonym i wyróżnionym nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpili: Zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia, Młodzieżowy zespół ludowy "Jabłoneczka" ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Paszenek i Kapela Ciotki Teresy z Kolana.

Zostały również rozstrzygnięte konkursy KRUS o bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych przeprowadzone przez Grażynę Łobejko - specjalistę ds. prewencji placówki terenowej KRUS w Parczewie. W trakcie trwania dożynek można było odwiedzać stoiska regionalne, w których znajdowały się przeznaczone do degustacji różnego rodzaju potrawy tradycyjne jak i nowoczesne wykonane przez mieszkańców gminy.

Całe rodziny, a w szczególności dzieci mogły skorzystać z przygotowanych dla nich animacji i konkursów, zaś w godzinach popołudniowych na scenie wystąpił Kabaret QQ na Muniu oraz zespoły: Colombo, Fires i Avinion Dance. Uroczystości związane ze Świętem Plonów mają bogatą tradycję ludową w naszej Gminie, są ważnym elementem integracyjnym społeczności. Każde uroczystości budzą w mieszkańcach gminy poczucie dumy z miejsca zamieszkania i są inspiracją do inwestowania w rozwój gospodarczy i kulturalny regionu.

Święto nie mogłaby się odbyć gdyby nie wsparcie finansowe poszczególnych firm za które organizatorzy dziękują. Wsparcia udzielili: Usługi Inwestycyjne , Janiszek Marek z Łukowa, POOL BROKER SP. Z O.O. z Lublina, Firma HPU SLAWEX Janusz Sławiński z Włodawy, PHU DEKAL SP. Jawna z Lubartowa, Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy AMIKUS, Renata Kozioł z Jabłonia, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe, Eksport - Import DENPOL Janusz Deneka z Kolana, Investcom Sp. z o. o. , Waldemar Malesa z Białej Podlaskiej, AZ-BUD Andrzej Zieniuk z Komarówki Podlaskiej, PMN AGRO Piotr Naumiuk z Warszawy, Bank Spółdzielczy w Wisznicach, Bank Spółdzielczy w Parczewie, MIKRO ENERGIA, Kazimierz Martychowiec z Opola k/Podedwórza, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Jarosz Rafał z Janowa Lubelskiego.

Serdecznie dziękujemy starostom dożynkowym, przedstawicielom wszystkich sołectw, którzy zorganizowali stoiska promocyjne, delegacjom wieńcowym, zespołom ludowym i śpiewaczym oraz uczestnikom korowodu i wystawcom.

<<FOTOGALERIA>>

 

Dziękujemy również wszystkim tym, którzy zaangażowali się w udział i przygotowanie uroczystości dożynkowych.

 

 

Organizatorzy

 

 

Informacja Lubelskiej Izby Rolniczej - Lista delegatów VI kadencji LIR

Lubelska Izba Rolnicza w załączeniu przesyła listę delegatów VI kadencji LIR wraz z danymi teleadresowymi wybraych na nową kadencję, w wyborach do Izd Rolniczych w dniu 28 lipca 2019 r., w państwa gminie...

 

czytaj więcej >>

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy