XXXII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

 

czytaj więcej >>

 

Odsłonięcie Pomnika Twórcom Niepodległej Ojczyzny

W 2018r. Naród Polski obchodzi 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W związku z tym dnia 28 września 2018r. w Jabłoniu odsłonięty został pomnik upamiętniający tak ważne dla nas Polaków wydarzenie. Pomnik poświęcony Twórcom Niepodległej Ojczyzny powstał jako wyraz naszego szacunku do historii i pragnienia, by kolejne pokolenia pamiętały o ludziach i trudnej drodze od uzyskania niepodległości naszego kraju. Chcemy, aby nasza lokalna społeczność, mogła oddawać hołd tym, dzięki którym jesteśmy wolni. Tego dnia obchodzony był również Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Tomasza bpa z Willanowy odprawioną przez ks. Karola Nasiłowskiego w koncelebrze ks. Kanonika Andrzeja Jaczewskiego, ks. Kanonika Henryka Kalitkę, ks. Tomasza Grochowskiego. Po uroczystej mszy świętej sztandary i poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie", Gimnazjum im. W. Witosa i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego i Straży Pożarnej w Jabłoniu oraz Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, delegacje oraz wszyscy obecni przemaszerowali na cmentarz parafialny pod mogiłę żołnierzy Wojska Polskiego 60. Dywizji SGO "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga, którzy zginęli podczas II wojny światowej w Jabłoniu. Tam po krótkiej modlitwie, którą poprowadził Ks. Zbigniew Szyprowski, zostały złożone wieńce i kwiaty oraz zapalone znicze. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli pod pomnik Twórców Niepodległej Ojczyzny, gdzie pełnili posterunek żołnierze wojskowej asysty honorowej z Garnizonu Dęblin.

Uroczystość rozpoczęła Marzena Zieńczuk, w dalszej kolejności został odśpiewany Hymn Polski. Dariusz Łobejko, wójt Gminy Jabłoń, który w imieniu organizatorów i całej społeczności powitał wszystkich przybyłych gości na tak ważną dla mieszkańców uroczystość, na której obecność jest wyrazem wielkiego szacunku i wdzięczności dla pełnej poświęcenia i bohaterstwa walki wielu Polaków oraz symbolem naszej pamięci o Nich.
Następnie uczennica ZSCKR w Jabłoniu odczytała krótki rys historyczny o odzyskaniu niepodległości przez Polskę, a Justyna Kowalska - Babicz, dyrektor Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu z okazji Dnia Patrona szkoły przekazała uczniom to co jest najważniejsze dla każdego Polaka - patriotyzm.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" i młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu zaprezentowali montaż słowno - muzyczny nawiązujący do minionych wydarzeń. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Stanisław Żmijan - Poseł na Sejm RP, Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Jerzy Szwaj - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego i Szczepan Kalinowski - regionalista. Po wystąpieniach gości, nadszedł moment odsłonięcia pomnika, którego dokonali uczniowie jabłońskich szkół - szkoły podstawowej, gimnazjum i ZSCKR oraz co było dla nas ogromnym zaszczytem 100 letnia mieszkanka Jabłonia. Poświęcenia pomnika dokonał ks. Zbigniew Szyprowski - proboszcz parafii w Jabłoniu. Treść Aktu Erekcyjnego odczytała Katarzyna Matczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu, który następnie wmurowała go ze Zdzisławem Trochonowiczem, artystą rzeźbiarzem i wykonawcą pomnika.


Akt Erekcyjny
Budowy pomnika poświęconego Twórcom Niepodległej Ojczyzny
w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Kiedy był
Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Prezesem Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki
Ministrem Obrony Narodowej
Mariusz Błaszczak
Wojewodą Lubelskim
Przemysław Czarnek
Marszałkiem Województwa Lubelskiego
Sławomir Sosnowski
Starostą Powiatu Parczewskiego
Jerzy Maśluch
Przewodniczącą Rady Gminy Jabłoń
Agnieszka Kuniszyk
Wójtem Gminy Jabłoń
Dariusz Łobejko
Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłoniu
Ks. Zbigniew Szyprowski

Poświęcenia pomnika dokonał
Ks. Zbigniew Szyprowski

Grupa Inicjatywna Budowy Pomnika

Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń
Rada Gminy Jabłoń pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Agnieszki Kuniszyk
Katarzyna Matczuk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu
Justyna Kowalska - Babicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
Agnieszka Piekarska - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
Barbara Wikło - Dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
Zbysław Gabrylewicz - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wisznicach
Paweł Dymicki - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Wisznicach, Oddział w Jabłoniu
Marian Lis - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Parczewie o/ w Jabłoniu
Ks. Zbigniew Szyprowski - Proboszcz Parafii Jabłoń
Mirosław Kusiuk - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu

W obecności przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, zaproszonych gości
oraz wszystkich obecnych wmurowano Akt Erekcyjny.

Pomnik został zaprojektowany przez Katarzynę Matczuk i Dariusza Łobejko wg. pomysłu Jana Maraśkiewicza, Kierownika Delegatury w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, zaś wykonał go artysta rzeźbiarz Zdzisław Trochonowicz.

Budowę pomnika sfinansowali: Gmina Jabłoń, Bank Spółdzielczy w Wisznicach; Bank Spółdzielczy w Parczewie; Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Piotr Trubaj, Dawidy; TK "Integra" s.c. Tomasz Grabczuk, Krzysztof Siwiec; Kwiaciarnia - Bożena Wołos, Jabłoń; P.P.U.H. "Denpol" Janusz Deneka, Kolano; Kółko Rolnicze w Gęsi.

Jabłoń, 28.09.2018r.


Złożeniem wieńców zakończono uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego poległym na tej ziemi i z tej ziemi bohaterom. Wójt Gminy Jabłoń złożył wszystkim podziękowania za udział w uroczystościach i tym wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do powstania pomnika i do zorganizowania uroczystości odsłonięcia pomnika, który przekazał pod opiekę Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu i zaprosił wszystkich uczestników do zwiedzenia wystawy poświęconej 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, która znajduje się w Galerii GOK w Jabłoniu, a przygotowała ją Magdalena Łukasiuk - Marciniuk. Należy nadmienić, że nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem uroczystości czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu. Poprzez budowę i odsłonięcie Pomnika poświęconego Twórcom Niepodległej Ojczyzny chcieliśmy jako mieszkańcy Gminy Jabłoń wyrazić swoją wdzięczność tym, którzy poświęcili się walce o wolność Polski, aby ten Pomnik był symbolem miłości do Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Pomnik ten ofiarujemy najdzielniejszym z dzielnych i najwytrwalszym z wytrwałych. Jest to symbol naszego podziękowania wszystkim tym, którzy walczyli za wolność naszą, moją i twoją, za ich wierność wartościom, za męstwo i ofiarność, za to że byli wierni Polsce "aż po ofiarę życia".

 

<<FOTOGALERIA>>

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

XIII Bieg Niepodległości

 

22 października 2018r. na Stadionie Sportowym w Jabłoniu odbył się XIII Bieg Niepodległości upamiętniający 79 - rocznicę Bitwy pod Jabłoniem jak i 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorami biegu byli: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Oficjalnego otwarcia dokonał Dariusz Łobejko Wójt Gminy Jabłoń, natomiast część sportową przeprowadziła Marzenna Chilimoniuk. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w całości sfinansowała bieg, w którym wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół Gminy Jabłoń: Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa im. hr. Amelii Łubieńskiej w Kolanie, Szkoła Podstawowa w Dawidach, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "SIW" w Paszenkach, Szkoła Podstawowa w Gęsi i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. Uczestnicy biegu zostali podzieleni na różne kategorie wiekowe, w których walczyli o puchar i dyplom za trzy pierwsze miejsca. Nad zabezpieczeniem medycznym czuwała pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Jabłoniu, a nad bezpiecznym przeprowadzeniem biegu strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu.

Czołowe miejsca zajęli:

5-latki
1. Paweł Jańczak - SP Jabłoń
2. Julia Wasiczuk - SP Jabłoń
3. Adam Kaliszyk - SP Kolano

Klasa 0 - I
1. Łukasz Skórski - SP Jabłoń
2. Paweł Burzec - SP Paszenki
3. Patrycja Januszko - SP Kolano

Klasa II - III
1. Maciej Stadnik - SP Gęś
2. Filip Stadnik - SP Gęś
3. Kacper Szypulski - SP Gęś

Klasa IV - V
Dziewczęta:
1. Julia Kucyk - SP Dawidy
2. Karolina Kowalczuk - SP Dawidy
3. Małgorzata Gierej - SP Jabłoń
Chłopcy:

Klasa VI - VII
1. Krzysztof Burzec - SP Jabłoń
2. Łukasz Sałuch - SP Gęś
3. Dominik Klimejko - SP Gęś
Dziewczęta:
1. Julia Myka - SP Kolano
2. Kinga Jarmoszewska - SP Paszenki
3. Agnieszka Hurko - SP Jabłoń
Chłopcy:
1. Eryk Sak - SP Jabłoń
2. Bartosz Skórski - SP Jabłoń
3. Jakub Sidorczuk - Dawidy

Klasa VIII - III Gimnazjum
Dziewczęta:
1. Weronika Wasilewska - Gimn.
2. Julia Guzy - Gimn.
3. Aleksandra Milaniuk - Gimn.
Chłopcy:
1. Bartłomiej Szwaj - Gimn.
2. Kacper Stadnik - SP Gęś
3. Grzegorz Czornak - Gimn.

Ponadgimnazjalne - ZSCKR w Jabłoniu
Dziewczęta:
1. Wiktoria Harcaj
2. Patrycja Chlebik
3. Julia Bujnik
Chłopcy:
1. Grzegorz Jędrzejewski
2. Konrad Syryjczyk
3. Rafał Koźliński

Wszystkim serdecznie dziękujemy: dzieciom i młodzieży za udział w XIII Biegu Niepodległości, którym życzymy dalszych sukcesów, nauczycielom i opiekunomza przygotowanie do biegów oraz współorganizatorom za pomoc w organizacji imprezy.


 <<FOTOGALERIA>>

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

 

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Paszenkach

 

28 września 2018r. już z po raz trzeci w Paszenkach odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka, którego inicjatorem i organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek. Z tej okazji nie zabrakło pysznych potraw z ziemniakiem w roli głównej, które zostały przygotowane przez gospodynie z Paszenek i Puchowej Góry. Na stole znalazły się: placki ziemniaczane, bliny, krokiety, babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, pyzy, kluski gumowe, a te wszystkie smakołyki można było polać sosem grzybowym. Podana była również zupa kartoflanka, zaś główną atrakcją było rozpalone ognisko oraz pieczone w nim ziemniaki, które można było zjeść ze swojskim masłem przyprawionym czosnkiem i ziołami. Dla smakoszy była również kiełbasa i kaszanka z grilla. Oprócz smakołyków na przybyłych gości, mieszkańców Paszenek i Puchowej Góry czekały konkursy kulinarne, zorganizowane przez KGW, a wspólne biesiadowanie przy ognisku umilał wszystkim zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia. Serdecznie dziękujemy dla Koła Gospodyń Wiejskich z Paszenek oraz tym wszystkim, którzy zaangażowali się i pomogli w zorganizowaniu Dnia Pieczonego Ziemniaka.

 


 <<FOTOGALERIA>>

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

 

Zakończenie prac przy modernizacji budynków OSP w Jabłoniu i Dawidach

Zakończenie prac przy modernizacji budynków OSP w Jabłoniu i Dawidach

 

Zakończyły się prace związane z modernizacją budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu i Dawidach. Zadanie obejmowało docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP w Jabłoniu oraz zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w budynku OSP w Dawidach.

"Przygoda z folklorem" - Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu ZAPRASZA!

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat oraz osoby dorosłe i seniorów z terenu Gminy Jabłoń. Działania projektowe obejmują zajęcia z rękodzieła artystycznego: dla dzieci i młodzieży: - Lepiglina, - Bajkowe szkiełka, - Filcowe cuda dla dorosłych i seniorów: - Warsztaty z plecenia słomy, - Warsztaty tworzenia makramy.

 

czytaj więcej >>

Dożynki Wojewódzkie w Radawcu

2 września 2018r. w Radawcu odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Jest to święto podsumowujące trud pracy rolników i szacunek do chleba. Dożynki popularyzują dawne obrzędy, zapewniają kontakt z kulturą i przemysłem rolniczym, są okazją do spotykania władz samorządowych różnych szczebli, przedsiębiorców, sponsorów, rolników, ludzi pielęgnujących tradycje kulturowe oraz wielu gości honorowych.

Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski witał gości, przybyłe delegacje samorządowe i wieńcowe. Na święcie plonów nie zabrakło przedstawicieli z powiatu parczewskiego, który reprezentowali: Jerzy Maśluch Starosta Parczewski, Grażyna Lamczyk Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, dyrektorzy i pracownicy jednostek powiatowych, Starostwa Powiatowego w Parczewie oraz jednostek kultury z terenu powiatu.
Można było podziwiać najpiękniejsze wieńce dożynkowe z całej Lubelszczyzny te tradycyjne i te współczesne. Winiec, który reprezentował Powiat Parczewski przygotował Zespół Kalina z Jabłonia. W koncercie zespołów wystąpił Zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia i "Sosna" z Sosnowicy oraz Pan Piotr Struczyk, reprezentujący GOK w Milanowie.

 

<<FOTOGALERIA>>

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu 
"Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

 

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Jabłoń www.jablon.pl, oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłoń.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 24 września 2018 r. do 8 października 2018r. w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Jabłoń lub mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii lub uwag do Urzędu Gminy Jabłoń.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.


ZAŁĄCZNIKI:

UCHWAŁA - PROGRAM WSPÓŁPRACY -
 POBIERZ

ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 45/18 -
 POBIERZ 

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego

 

W dniach 19-20 września 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur odbył się II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego. Na tą uroczystość przyjechali naukowcy, artyści, aktywiści, publicyści, działacze kulturalni i społeczni, zespoły ludowe i dyrektorzy placówek kulturalnych. Wydarzenie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o polskiej kulturze widzianej w różnych wymiarach i z różnych perspektyw. W programie kongresu znalazło się mnóstwo interesujących i pasjonujących paneli dyskusyjnych, prelekcji i koncertów. Gościem specjalnym pierwszego dnia był były premier, a obecnie europoseł, prof Jerzy Buzek, który wygłosił wykład inauguracyjny, otwierający kongres. Wśród gości znaleźli się również publicyści - m.in. Szymon Hołownia, Jerzy Kisielewski, pisarze - Dorota Masłowska i Łukasz Orbitowski, a nawet eksperci od ekologii - Katarzyna Jagiełło z Greenpeace.

Jednym z elementów kongresu była też Wojewódzka Gala Kultury, podczas której jej organizatorzy podziękowali wszystkim tym, którzy na co dzień tworzą i pielęgnują kulturę naszego regionu. Otrzymali oni z rąk Zarządu Województwa Lubelskiego Odznaki Honorowe "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego", Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego, Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Dyplomy Uznania Wojewódzkiej Rady Rozwoju Kultury, a wręczali je m.in. Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Augustyniak i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

Bardzo miło mi poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu został wyróżniony przez Zarząd Województwa Lubelskiego 
"Dyplomem Uznania"
 za całokształt działalności włożonej w upowszechnianie kultury. Cieszę się, że wkład pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w kulturę naszego województwa został dostrzeżony i doceniony.

 


<<FOTOGALERIA>>

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

 

dyplom

 

 

Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego Twórcóm Niepodległej Ojczyzny

Serdecznie zapraszamy mieszkanców Gminy Jabłoń na uroczystości związane z odsłonięciem pomnika poświęconego Twórcom Niepodległej Ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbędą się 28 września 2018 r. w Jabłoniu...

 

czytaj więcej >>

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy