KIERMASZ WIELKANOCNY w Jabłoniu - 14 kwietnia 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej zapraszają na KIERMASZ WIELKANOCNY, który odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. (niedziela) w godzinach 8.30 - 14.00. Miejsce: Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu. 

 

czytaj więcej >>

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYH DO RADY GMINY JABŁOŃ

 

W dniu 10 marca 2019 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Jabłoń w okręgu wyborczym nr 10
(miejscowość Paszenki: od nr domu 1 do nr 78)

Liczba osób uprawnionych do głosowania - 198
Karty do głosowania wydano 96 osobom (frekwencja 48,48%)
Liczba głosów ważnych - 96

Na poszczególne listy kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) TRUBAJ Wiesław, zgłoszony przez KWW LOKALNA INICJATYWA, Lista nr 1 - 41

2) BURZEC Władysław, zgłoszony przez KWW ZGODA, Lista nr 2 - 55


Radnym Gminy Jabłoń został wybrany BURZEC Władysław.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY JABŁOŃ [10.03.2019] 
- ZOBACZ


Urząd Gminy Jabłoń

 

XXIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń - 6 kwietnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na XXIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 na sali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

 

czytaj więcej >>

Bezpłatne szkolenia w zakresie uboju zwierząt których mięso przeznaczone jest na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób i uśmiercania zwierząt informuje, co następuje: Zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia uboju zwierząt poza rzeźnią w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny może dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje...

 

czytaj więcej >>

KIERMASZ ROŚLIN OZDOBNYCH - Końskowola 2019

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na Kiermasz Roślin Ozdobnych, który odbędzie się 5 maja 2019 r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli. Na stoisku LODR rolnicy skorzystać będą mogli z pomocy doradców przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Kiermasz startuje o godzinie 8. Wstęp jest bezpłatny. Karta zgłoszeniowa dla Wystawców do pobrania na www.lodr.konskowola.pl

 

czytaj więcej >>

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" - Jabłoń 2019

 

W lutym 2019 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu i Urząd Gminy w Jabłoniu.

W pierwszym etapie odbyły się eliminacje międzyszkolne, w których udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych z Paszenek,Kolana, Gęsi, Dawid i Jabłonia oraz młodzież z Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu i młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Eliminacje międzyszkolne w szkołach podstawowych odbyły się w dniach 06/07-luty-2019r. Wzięło w nich udział ogółem 42 dzieci. Opiekunami uczestników Turnieju w poszczególnych szkołach byli: Izabella Bilkiewicz- SP Jabłoń, Beata Oleszczuk- SP Gęś, Anna Sak- SP Dawidy, Zbigniew Milaniuk- SP Kolano oraz Sylwia Waszczuk- SP Paszenki. Turniej przygotował i przeprowadził dh Mirosław Kusiuk - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu. Uczestnicy eliminacji szkolnych musieli rozwiązać test przygotowany przez dh Mirosława Kusiuka , składający się z 35 pytań dla szkół podstawowych i 54 pytań dla szkoły gimnazjalnej i 43 pytań dla szkoły ponadgimnazjalnej o zróżnicowanym stopniu trudności. W wyniku eliminacji międzyszkolnych jury wyłoniło po 2 osoby z największą punktacją do eliminacji gminnych.

Byli to:
Maja Matczuk - Jabłoń
Gabrysia Klimiuk - Jabłoń
Dominik Hulewski - Paszenki
Bartosz Mostowiec - Paszenki
Kacper Jżko - Kolano
Gabriel Czarnacki - Kolano
Natalia Skrzypkowska - Gęś
Amelia Czornak - Gęś
Klaudia Kucyk - Dawidy
Łucja Osipiuk - Dawidy

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych
 wyłoniono następujących zwycięzców: 1-miejsce Klaudia Kucyk - Dawidy 2-miejsce Łucja Osipiuk - Dawidy. Te dwie osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.

Eliminacje gminne Turnieju w Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu odbyły się 06.02.2019r. Wzięło w nich udział 13 uczniów. Jury w składzie: Mirosław Kusiuk - przewodniczący, Marzena Zieńczuk - sekretarz, Izabella Bilkiewicz - członek.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
1-miejsce Natalia Szwaj - Jabłoń
2-miejsce Witold Denejko - Gęś
3-miejsce Mateusz Rola - Jabłoń
Te trzy osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.

Eliminacje gminne Turnieju w ZSCKR w Jabłoniu odbyły się 05.02.2019r.
Wzięło w nich udział 17 uczniów.
Jury w składzie: Mirosław Kusiuk - przewodniczący, Rafał Stańko - sekretarz oraz Artur Paterek - członek

Wyłoniono następujących zwycięzców:
1-miejsce Alicja Szymczak
2-miejsce Jowita Jakubiuk
Te dwie osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.

Za udział wszyscy uczestnicy Turnieju z poszczególnych szkół otrzymali dyplomy a za trzy pierwsze miejsca w każdej ze szkół nagrodą były statuetki, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Jabłoniu. Wszyscy uczniowie biorący udział w turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".


 <<FOTOGALERIA>>

Opr. Mirosław Kusiuk

 

Pomoc To Moc w Kolanie! - I Ty możesz mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w naszej okolicy!!!

 

Już dziś oddaj swój głos na inwestycję "Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolano", której inicjatorem jest Stowarzyszenie
Inicjatyw na Rzecz Gminy Jabłoń w ramach ogólnopolskiej akcji Pomoc To Moc organizowanej przez Fundację PZU.Wejdź i poprzyj inicjatywę: https://pomoctomoc.pzu.pl/node/874

Urząd Gminy Jabłoń

 

„Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy”

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy” Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. Projekt skierowany jest do 144 osób: zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (min.130 osób), jak również pracowników przewidzianych do zwolnienia (max. 14 osób) z terenów województwa lubelskiego.

 

czytaj więcej >>

V Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

 

czytaj więcej >>

Informacja w sprawie "Listu otwartego - stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy"

Jako Wójt Gminy Jabłoń uprzejmie informuję, iż popieram "List otwarty - stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorząd" i zgadzam się z jego treścią.
Finansowanie oświaty, wobec niedoszacowania przekazywanej nam subwencji oświatowej, przekroczyło racjonalne wspomaganie procesu edukacji młodego pokolenia przez samorządy lokalne.

 

czytaj więcej >>

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy