Koncert charytatywny "Lubelskie z Ukrainą"

13 marca zapraszamy na koncert charytatywny "Lubelskie z Ukrainą". Wydarzenie odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o godzinie 18:30.

W koncercie wezmą udział znakomici artyści: Enej, Krzysztof Cugowski, Chris Cugowski, soliści i Band Teatru Muzycznego w Lublinie, gitarzysta Adam Drathe, Chór Gospel Rain, Jolanta Sip, Norbert Smoliński „Smoła”, Mariusz Ostański i Magda Welc oraz tancerze ukraińscy.

Koncert jest realizowany całkowicie charytatywnie. Do udziału w wydarzeniu uprawnia przekazanie cegiełki na rzecz pomocy uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Wartość cegiełki to min. 100 zł. Datek można przekazać w dniu koncertu wolontariuszom z CSK lub wcześniej w Księgowości TVP Lublin, a w zamian otrzyma się kartę wstępu. Informacje i rezerwacje pod nr. tel.601 600 622.

Organizatorami wydarzenia są Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz TVP 3 Lublin.


Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

W dniu 14 lutego 2022 r. rozstrzygnięto nabór, a także upubliczniono listę gmin, które uzyskały dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do internetu.

Gmina Jabłoń uzyskała 102.000,00 zł w ramach których zostanie zakupionych ok 34 szt. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Planowany termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowaniu.

Projekt pn.  „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

 

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Jabłoń - „Czyste Powietrze”

Gmina Jabłoń informuje, że w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Jabłoń (pokój nr 1) odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Jabłoń z pracownikiem Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dotyczące uczestnictwa w Programie „Czyste Powietrze”.

Na spotkaniu mieszkańcy uzyskają pomoc przy wypełnianiu i rozliczaniu wniosku o dofinansowanie i/ lub o płatność a także będą mogli poznać zasady uczestnictwa w programie.


Serdecznie zapraszamy

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JABŁOŃ

Zdecydowanie potępiamy haniebny akt agresji przeciw niepodległej Ukrainie. Deklarujemy pełną solidarność z narodem ukraińskim. Mieszkańcy Ukrainy zmuszani są do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w naszym kraju.

Wychodząc naprzeciw dzisiejszym potrzebom ogłaszamy zbiórkę darów rzeczowych.

Zbieramy:

 • ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWĄ,
 • LEKI, ŚRODKI OPATRUNKOWE,
 • ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ, CHEMIĘ,
 • NOWE KOCE I ŚPIWORY,

UWAGA! Nie zbieramy odzieży.

Dary można dostarczać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu. 
Adres: Tokarskiej 2/3, 21-205 Jabłoń.
 
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota od 9.00 do 21.00
Czwartek od 9.00 - 19.00

Jeżeli, ktoś z Państwa chciałby zaoferować inną formę pomocy prosimy o kontakt:

 • Dariusz Łobejko, tel. 502470908,
 • Piotr Denejko, tel. 509225906,
 • Urząd Gminy Jabłoń, tel. 83 3560006.

NIE ZOSTAWIMY NASZYCH SĄSIADÓW BEZ POMOCY


Urząd Gminy Jabłoń

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy/Листівка для біженців з України

Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej:

ZARZĄDZENIE NR 40 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się, wprowadzony zarządzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, stopień alarmowy CRP, przez wprowadzenie na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopnia CHARLIE-CRP), obowiązującego od dnia 21 lutego 2022 r., od godz. 21.00, do dnia 4 marca 2022 r., do godz. 23.59, w miejsce pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopnia ALFA-CRP), obowiązującego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 lutego 2022 r., od godz. 23.59, do dnia 28 lutego 2022 r., do godz. 23.59.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


 

XXXI sesja Rady Gminy VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 22 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowanie w kwocie 28 198,00 zł w formie dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach, którego poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 61,30 Mg odpadów. Dnia 20.01.2022 r. Gmina Jabłoń podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na realizację powyższego przedsięwzięcia i udzielenie dotacji. Rolnicy, którzy złożyli w 2021 r. deklaracje przekazania odpadów rolniczych z gospodarstw rolnych zobowiązani są wypełnić i dostarczyć zamieszczone poniżej oświadczenie o otrzymywanej pomocy de minimis w rolnictwie.

Oświadczenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Jabłoń (pokój nr 1) do dnia 11 marca 2022 r. 

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie tych rolników, którzy w 2021 r. złożyli deklaracje przekazania odpadów rolniczych.

Termin realizacji przedsięwzięcia: kwiecień/maj 2022 r.

 PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Podziękowania za pomoc i wsparcie!

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które w różny sposób zaangażowały się w pomoc i wsparcie potrzebującym Ukraińcom.

Z terenu Gmin: Jabłoń, Podedwórze, Rossosz i Wisznice w ciągu ostatnich dni zostało zorganizowane kilka transportów zaopatrzenia, które zostały przekazane bezpośrednio potrzebującym mieszkańcom Ukrainy na ich terenie. Samochody dostawcze transportujące pomoc wjechały na przejście graniczne z Ukrainą przekazując artykuły żywnościowe, leki, materiały opatrunkowe oraz artykuły przemysłowe i chemiczne. Pomoc trafiła między innymi do mieszkańców Gminy Zabrody,  wieloletniego partnera Gminy Jabłoń.

Za organizację tej pomocy, bezinteresowne zaangażowanie, odwagę oraz skuteczność działania w tym trudnym czasie składamy wielkie podziękowania, szczególnie dla:

 • Marcina Zieńczuka,
 • Konrada Trubaja,
 • Adama Marciniuka,
 • Mateusza Tarasiuka

Nadal trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy

Zbiórka pomocy rzeczowej: Świetlica OSP Jabłoń, w godz. 8.00 – 16.00

 

Zbiórka środków finansowych: Stowarzyszenie Inicjatyw na rzecz Gminy Jabłoń:
nr konta 25 8042 0006 0392 6097 2000 0010 z dopiskiem „Ukraina”.

 Nie pozostańmy obojętni wobec wojny na Ukrainie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ I INFORMACJI POD ADRESEM: https://www.facebook.com/jablongmina 

Już od marca regularna linia autobusowa!

Informujemy wszystkich mieszkańców a w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych, że od 1 marca 2022 r. zostanie uruchomiona regularna linia autobusowa na trasie:

 1. Jabłoń – Dawidy – Gęś – Przewłoka – Parczew,
 2. Parczew – Przewłoka – Gęś – Dawidy – Jabłoń

Przewoźnik: Prywatny Transport osobowy Derewiaka Zbysław.


Autobus kursuje tylko w dni nauki szkolnej. Powiat Parczewski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych na tej linii.

ROZKŁAD JAZDY: POBIERZ


URZĄD GMINY JABŁOŃ

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy