Kobieta Przedsiębiorcza – Konkurs dla KGW

16 lutego odbyła się konferencja inaugurująca nową odsłonę konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza”, który jest kontynuacją cieszącego się ogromną popularnością konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Konkurs jest skierowany do przedstawicielek kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi. Wszystko to po to, aby docenić wkład wiejskich kobiet w kultywowanie tradycji i ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu.

Nowa odsłona konkursu polega na wyszukaniu i wykonaniu potrawy o minimum 25 letniej recepturze, ściśle związanej z regionem lubelskim oraz jej przygotowanie i zaprezentowanie zgodnie z zasadami savoir vivre. Naszą intencją jest przygotowanie kobiet do wprowadzania wykonywanych, lokalnych produktów do sprzedaży detalicznej, tak aby ich potencjał kulinarny i pielęgnowanie tradycyjnych receptur przekuć na aktywność gospodarczą. Nie chodzi tu wyłącznie o sprzedaż na lokalnych targowiskach, ale rozwinięcie sieci odbiorców o okoliczne sklepy, obwoźnych sprzedawców, media społecznościowe czy usługi cateringowe. Przepisy powinny znajdować się w starych książkach kucharskich lub domowych zeszytach z przepisami kulinarnymi, a wybrane potrawy powinny spełniać kryteria wpisania na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Regulamin Konkursu oraz Karty zgłoszenia udziału dostępne są na stronie

https://lubelskie.ksow.pl/aktualnosc/kobieta-przedsiebiorcza-konkurs

Termin zgłoszeń do 31 marca 2023 r.

Informacje o konkursie można także uzyskać pod numerem telefonu: 81 441 68 73, 81 441 65 38. 

Regulamin konkursu:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


 

IV Memoriał Jarosława Waszczuka w Tenisie Stołowym

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu oraz Wójt Gminy Jabłoń zapraszają do udziału w IV MEMORIALE JAROSŁAWA WASZCZUKA w Tenisie Stołowym, który odbędzie się 4 marca 2023 r. Regulamin, zgłoszenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie szkoły www.zsckrjablon.pl oraz pod nr telefonu 83 356 00 17.

Konkurs plastyczny - "Wianek Wielkanocny"

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków, dzieci, młodzież i dorosłych z Gminy Jabłoń do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pt. „Wianek Wielkanocny".

Pliki do pobrania: 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

XXV Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Jabłoń

18 lutego w naszej szkole odbył się XXV Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Jabłoń. Turniej został zorganizowany przy współpracy z Wójtem Gminy Jabłoń. W rywalizacji wzięło udział 18 uczestników z naszego regionu, konkurujących w czterech kategoriach. Turniej miał na celu promocję dyscypliny sportowej jaką jest tenis stołowy, popularyzację aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wyłonienie najlepszych zawodników.
 
WYNIKI:
Kategoria Szkoła Podstawowa
Dziewczęta:
 • I miejsce – Zuzanna Czmielewska
Chłopcy:
 • I miejsce – Filip Czmielewski
Kategoria OPEN
Kobiety:
 • I miejsce – Zuzanna Czmielewska
 • II miejsce – Maria Gajko
 • III miejsce – Gabriela Kurowska
Mężczyźni:
 • I miejsce – Piotr Rola
 • II miejsce – Mirosław Korpysz
 • III miejsce – Grzegorz Wołowik

GALERIA ZDJĘĆ: 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz dziękujemy organizatorom: Panu Dariuszowi Łobejko – Wójtowi Gminy Jabłoń oraz Pani Agnieszce Piekarskiej – Dyrektorowi ZSCKR w Jabłoniu.
 
 

Nauczyciele WF ZSCKR w Jabłoniu
 

IV Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną instytucję kultury. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez Starostwa Powiatowe prac konkursowych do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dniach 13 – 17 marca 2023 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej, a zwycięskie prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.

Link do pełnej informacji: https://spotkaniakultur.com/

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jabłoń do udziału w konkursie

Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu do dnia 13 marca 2023 r. (poniedziałek). Następnie prace zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Parczewie.

W załączeniu link do regulaminu i karty zgłoszenia.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Autobus do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłoń

W dniu 31 stycznia 2023 roku Gmina Jabłoń dokonała obioru autobusu (23+1) Mercus MB Sprinter przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 poruszających się na wózkach inwalidzkich. Gmina mogła dokonać zakupu dzięki realizacji projektu pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. W ramach zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł. Wartość samochodu wynosi 448 827,00 zł, środki własne Gminy Jabłoń w kwocie 148 827,00 zł  pochodzą z nagrody COVID -19 w konkursie „Rosnąca odporność”.

Zakupiony autobus wpłynął na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłoń poprzez likwidację barier transportowych. Autobus będzie wykorzystywany m.in. do codziennego przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich do Dziennego Domu Pomocy w Kolanie w którym osoby te mają zapewnioną rehabilitację.


Projekt pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowany ze środków PFRON 
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

 

Spotkanie Policji z mieszkańcami Gminy Jabłoń

21 lutego 2023 r. w Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Jabłoniu odbyło się spotkanie, którego organizatorem byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.  W spotkaniu uczestniczyli sierż. szt. Ewelina Semeniuk - Oficer prasowy KPP i mł. asp. Krzysztof Przyczyna - Dzielnicowy Gminy Jabłoń oraz mieszkańcy Gminy Jabłoń.

Celem było wskazanie problemów, jakie mogą stanowić potencjalne zagrożenie oraz omówienie niebezpieczeństw związanych z oszustwami internetowymi.

Jednym z narzędzi usprawniających pracę Policji oraz służących do wskazywania miejsc mogących uchodzić za niebezpieczne jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W trakcie prelekcji krok po kroku została przedstawiona instrukcja obsługi aplikacji, a następnie w praktyce zademonstrowana jak należy dokonać zgłoszenia. Rejestracja zgłoszeń jest bezpłatna, anonimowa oraz nie służy do zgłaszania pilnej interwencji, w której wymagana jest natychmiastowa reakcja służb. W przypadku zaistniałych przestępstw lub wykroczeń należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub najbliższą jednostkę Policji. Należy jednak pamiętać, iż umyślne, złośliwe nanoszenie nieprawdziwych zagrożeń może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Drugą część stanowiły mechanizmy działania sprawców przestępstw oraz oszustw z wykorzystaniem najnowszych technologii. Funkcjonariusze przedstawili schemat działania sprawców, podali konkretne przykłady zaistniałe na terenie województwa lubelskiego oraz przestawili zasady postępowania w sytuacji zaistnienia tego typu zdarzenia z ich udziałem.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja i nie zabrakło licznych pytań, na które policjanci udzielili odpowiedzi.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś.

W dniu 7 lutego 2023 Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko podpisał umowę z wykonawcą robót budowalnych firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś. Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1600L na odcinku od 3+446 do 3+850 km – odcinek o dł. 404 mb oraz drogi powiatowej nr 1605L na odcinku 3+947,50 do 5+415,50 km – odcinek o dł. 1468 mb. Łącznie pracami będzie objęty odcinek dróg o długości 1,872 km. Prace będą prowadzone w dwóch etapach i potrwają do końca 2024 r.

Projekt pt. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś” jest dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Koszt robót budowalnych i dokumentacji projektowej wynosi 3 437 959,83 zł brutto. Z czego 1 979 577,27 zł będzie pochodziło ze środków PROW, zaś pozostała kwota 1 458 382,56 zł została zabezpieczona po połowie w budżecie Gminy Jabłoń oraz partnera projektu Powiatu Parczewskiego.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące prace: roboty przygotowawcze, odwodnienie, podbudowa z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki, nawierzchnia- warstwa wiążąca i ścieralna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lubelska Izba Rolnicza zaprasza na spotkanie informacyjne

Lubelska Izba Rolnicza zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej „U Jarmuła” w Parczewie, ul. Lubartowska 1.

Tematy spotkania:

  • 10.00 - 12.00 Warunkowość i ekoschematy - Dopłaty bezpośrednie
  • 12.00 - 13.00 Wnioski inwestycyjne z ARiMR
  • 13.00 - 14.00 Nowe wymogi weterynaryjne w rolnictwie 

 Lubelska Izba Rolnicza

 

Zarządzenie Nr 5/23 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów

Zarządzenie Nr 5/23 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Jabłoń na 2023 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327. z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłoń zarządza, co następuje:

 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
 2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

PLIKI DO POBRANIA: 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy