Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź  w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy gmin utworzyły w tym celu stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu, z których można skorzystać bezpłatnie (lista punktów spisowych w gminach). O ile zajdzie konieczność, Urząd Gminy zapewnia wsparcie upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w realizacji samospisu przez Internet.

WIĘCEJ INFORMACJI:

 1. https://stat.gov.pl/aktualnosci/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy
 2. https://spis.gov.pl/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy

Konkursy dla uczniów szkoły podstawowej w ramach NSP

Zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych w ramach trwającego Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.


Zespół „Jabłoneczka” – wyróżnienie podczas Eliminacji do 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Dnia 13 czerwca 2021r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyły się Eliminacje do 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, którego organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Gminę Jabłoń i Powiat Parczewski reprezentował zespół ludowy „Jabłoneczka”, który działa przy Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu. Uroczystego otwarcia eliminacji dokonał dr Artur Sępoch – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

Komisja w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – folklorysta, antropolog kultury, UMCS, dr Janina Biegalska – folklorysta, Urząd Marszałkowski w Lublinie, mgr Kornelia Sar – muzykolog, instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie i mgr Andrzej Sar – etnomuzykolog, z-ca dyrektora, gł. instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie wytypowała do udziału w 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym wielu wykonawców.

Zespół „ Jabłoneczka” otrzymał wyróżnienie, jest to bardzo duży sukces i jesteśmy z tego dumni. Gratulujemy zespołowi talentu, zapału do pracy i pięknej pasji, a instruktorom umiejętności przekazywania muzycznej wiedzy, motywowania do nauki oraz podtrzymywania i kultywowania tradycji naszego regionu. Wyjazd zespołu na przesłuchania mógł odbyć się dzięki sfinansowaniu go przez Zarząd Powiatu Parczewskiego za co serdecznie dziękujemy.

Link do galerii: ZOBACZ


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń

W dniu 24 maja 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Jabłoń Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko podpisał umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. z Parczewa na realizacje niżej wymienionych inwestycji:


Część 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 104016 L
(ul. Lipowa) w m. Jabłoń na odcinku od km 0+000,00 zlokalizowanego na końcu wykonanego włączenia do drogi powiatowej nr 1905 L do km 0+121,07.


Zakres prac:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie nawierzchni
 • inżynieria ruchu
 • budowa kanału technologicznego

Planowany termin wykonania inwestycji: czerwiec 2021
Wartość inwestycji: 67 665,60 zł brutto


Części 2: Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w miejscowości Gęś

I etap Budowa drogi gminnej nr 103765L na odcinku od km 0+451,49 do 1+225,01

Zakres prac:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie nawierzchni
 • wykonanie poboczna
 • oznakowanie pionowe
 • budowa kanału technologicznego

Planowany termin wykonania inwestycji: czerwiec 2021

II etap Budowa drogi gminnej nr 103788L od km 0+000,00 do 0+451,49

Zakres prac:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie nawierzchni
 • wykonanie poboczna
 • roboty wykończeniowe
 • oznakowanie pionowe
 • budowa kanału technologicznego.

Planowany termin wykonania inwestycji: maj 2022

Wartość inwestycji: 742 936,79 zł brutto


Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w miejscowości Gęś dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Tomasz Łobejko - Laureat Turnieju Wojewódzkiego 40. Małego Konkursu Recytatorskiego

8 czerwca 2021r. w Wojewódzkim Ośrodek Kultury w Lubinie odbyły się Eliminacje Wojewódzkie 40. Małego Konkursu Recytatorskiego. Jury w składzie: Urszula Lenartowicz – poetka, satyryczka, instruktor i reżyser teatralny, autorka książek dla dzieci, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Kultury UMCS, Dorota Julianna Mościbrodzka – recytatorka, poetka i fotografka, kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Anna Kistelska – polonistka, instruktor ds. literatury i recytacji WOK w Lublinie, organizatorka Małego Konkursu Recytatorskiego po wysłuchaniu 24 recytatorów z powiatów województwa lubelskiego w kategorii: klasy IV-VI przyznało uczestnikom konkursu nagrody i wyróżnienia. Wśród nich III miejsce otrzymał Tomasz Łobejko – uczeń Szkoły Podstawowej w Dawidach, którego przygotowała Anna Oniszczuk. Tomasz Łobejko jest młodym, bardzo dobrze zapowiadającym się recytatorem, składamy mu serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów na drodze recytacji i przygody z kulturą żywego słowa.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK).

TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta


Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.


Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.
Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Jeden numer dla całej Polski
Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju. Pomoc medyczna w nocy, w weekendy i święta? Otrzymasz ją w TPK Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ. Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta. Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Zadzwoń, jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, konsultacji, e-recepty lub e-skierowania
TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem.


Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.
Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 - 18.00, od poniedziałku do piątku)
 • a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.


Jak wygląda rozmowa?
Po połączeniu, pacjent wysłucha krótki komunikat, informujący o dodzwonieniu się na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent będzie mógł wybrać język, w którym będzie udzielana konsultacja. W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić porad do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.
Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Gdy będzie potrzebna pilnej interwencji medycznej, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących
Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Dowiedz się więcej i w razie nagłego zachorowania w nocy, weekendy lub święto, wybierz Teleplatformę Pierwszego Kontaktu

Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 137 200

Spotkanie Integracyjno – Edukacyjne pt. „Budujemy szałas”

Dnia 5 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie integracyjno – edukacyjne w „Uroczysku Smuga” w Jabłoniu z okazji Dnia Dziecka pt. „Budujemy szałas”. Tego dnia stworzyliśmy dzieciom możliwość aktywnego spędzenia dnia na łonie natury oraz jednocześnie mogły zapoznać się ze szczegółowymi zasadami i przepisami obowiązującymi na terenach leśnych. Mieliśmy też okazję do świetnej i kreatywnej zabawy. Mamy nadzieję, że poprzez czas spędzony w taki sposób przekonaliśmy je, iż codzienna dawka ruchu na świeżym powietrzu to absolutna podstawa i świetny grunt pod ich rozwój fizyczny, dobre samopoczucie, a w konsekwencji i zdrowie.

Podczas spotkania powstał ogromny szałas, który zmieścił wszystkich uczestników. Na zakończenie wspólnymi siłami zostało rozpalone ognisko i upieczone kiełbaski. Spotkanie to mogło odbyć się dzięki zgodzie i przychylności Nadleśnictwa Radzyń Podlaski za co serdecznie dziękujemy.

Link do galerii - ZOBACZ


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Otwarcie nowej siedziby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

 W dniu 23 maja 2021 r. dokonaliśmy uroczystego otwarcia nowej siedziby jedynego na świecie Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. Uroczystość została poprzedzona Mszą Św. w 51 rocznice śmierci artysty w kaplicy pałacowej.

Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 5 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Wśród 41 projektów wybranych do dofinansowania, na 2 miejscu z liczba 90 pkt. znalazł się projekt pn. „Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu”. Wnioskodawcą była Gmina Jabłoń przy udziale rzeczowym partnerów: Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Głównym celem realizowanego projektu było dostosowanie czworaka folwarcznego pełniącego niegdyś siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu na potrzeby jedynego na świecie Muzeum, poświęconego życiu i twórczości rzeźbiarza Augusta Zamoyskiego.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował: remont obiektu w tym zmianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie i renowację elewacji obiektu, montaż pompy ciepła oraz wymianę instalacji wewnętrznych. Ponadto, wykonano aranżację Muzeum wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz dokonano zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół obiektu. W ramach projektu swój wkład rzeczowy wniosło Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w postaci renowacji zabytkowego kufra oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej- wykonanie tablic informacyjnych.

Projekt aranżacji wnętrza oraz nadzór nad realizacją sprawowały Pani Katarzyna Cebulak oraz Sabina Mazurek-Zawadzka.

Firma Eres Piotr Szymański z Parczewa przeprowadziła kompleksowo pracę renowacyjne nad nową siedzibą Muzeum zaś firma Matago Group Mateusz Gembicki z Wrocławia dostarczył i zamontował wyposażenie.

Obecnie odwiedzający Muzeum ma możliwość poznać życie i twórczość artysty, jego związki z Jabłoniem, a także jego zamiłowanie do sportu i podróży. W zbiorach Muzeum mamy możliwość zobaczyć pamiątki po rodzinie Zamoyskich, materiały archiwalne w tym fotografie, listy, dokumenty, liczną korespondencję z mieszkańcami Jabłonia, także nagrane rozmowy z osobami znającymi osobiście artystę. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tak ważnym wydarzeniu.

Dziękujemy przede wszystkim Radzie Gminy Jabłoń, Wójtowi Gminy Jabłoń, Gminnym instytucjom kultury i oświaty, instytucjom Muzealnym tj. Muzeum im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Literatury, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie za pomoc w tworzeniu nowej siedziby.

Całkowita wartość inwestycji wynosiła: 956 697,98 zł
Wartość dofinansowania: 438 800,00 zł
Wkład własny Gminy: 518 697,98 zł

 


Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

 

 

 

Pomoc dla rolników, którzy w 2020 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

 

Biura Powiatowe ARiMR od 7 do 30 czerwca 2021 r. przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę.

Termin naboru wniosków został określony w ogłoszeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 28 maja 2021 r.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Więcej informacji: ZOBACZ


 

„Sieć na kulturę w podregionie bialskim”

W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu brał udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej: „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”. W ramach ww. Projektu zostało przeprowadzone szkolenie „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie” wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Szkolenie to przeprowadzone zostało w 11 spotkaniach online od 25.03. 2021 r. do 30.04.2021 r. i zawierało kluczowe zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi online. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z dostępnymi aplikacjami umożliwiającymi załatwianie komputerowo spraw administracyjnych, zdobycie kompetencji związanych z formalną i nieformalną korespondencją online oraz pozyskanie wiedzy o cyberbezpieczeństwie i bezpiecznym nawigowaniu w sieci.

Pomimo szczególnego czasu, z uwagi na trwającą epidemię oraz wprowadzonych licznych ograniczeń, niektórzy uczniowie z naszych gminnych szkół wyrazili chęć udziału w wymienionym szkoleniu. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować im, za ich wytężoną jeszcze bardziej pracę, za trud włożony w kształtowanie m. in. swojej osobowości i czas poświęcony dodatkowo przed komputerem, w tym ciężkim czasie. Dziękuję, także wspierającym swoje pociechy rodzicom, którzy dzięki swojej trosce przyczyniają się do wychowania tak odpowiedzialnej i mądrej młodzieży, a także pomagali przezwyciężać wszelkie trudności. Jestem pod ogromnym wrażeniem tych młodych ludzi, którzy pomimo długiego okresu zamknięcia, zdalnego kształcenia oraz zwiększonego wysiłku, związanego z samodzielną nauką online, wykazali się chęcią do poszerzania swojej wiedzy i kompetencji, które mam nadzieję w przyszłości okażą się bardzo przydatne.

Po zakończeniu realizacji warsztatów uczestniczy otrzymali zaświadczenia od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i drobne upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

W projekcie udział wzięli:

 1. Maria Jańczak
 2. Kinga Klimiuk
 3. Oliwia Iżko
 4. Martyna Natalia Karwacka
 5. Oliwia Kawerska
 6. Amelia Karwacka
 7. Gabriel Czarnacki
 8. Amelia Maria Wołowik
 9. Lidia Bachanek

 Link do galerii: ZOBACZ


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy