Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103784L w miejscowości Jabłoń

Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103784L od km 0+000 do km 0+633 w miejscowości Jabłoń.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew.

Realizacja zadania ma zostać zakończona do 16.04.2021 r.
Łączny kwalifikowalny koszt zadania wynosi 355 126,17 zł brutto.
Kwota dofinansowania za środków FDS: 177 563,00 zł brutto.
Kwota udziału Gminy Jabłoń: 177 563,17 zł brutto.

Zakres prac obejmował będzie:

 • Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego,
 • Odwodnienie,
 • Podbudowę,
 • Krawężniki i koryto,
 • Nawierzchnie,
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • Roboty wykończeniowe,
 • Inne roboty.

Celem realizacji zadania jest poprawa poziomu bezpieczeństwa zarówno ruchu drogowego jak i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Budowa ul. Jaśminowej stanowi kontynuację działań mających na celu kompleksową poprawę stanu technicznego dróg w Gminie Jabłoń. Dzięki zaplanowanej budowie ulegną poprawie parametry techniczne drogi, polepszy się dostępność do ośrodków gospodarczych i usług publicznych, zadanie wpłynie na poprawę dostępności do obszarów zamieszkałych i terenów inwestycyjnych.

 

Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103786L w miejscowości Paszenki

Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103786L od km 0+000 do km 0+185 w miejscowości Paszenki.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew.

Realizacja zadania ma zostać zakończona do: 16.04.2021 r.
Łączny kwalifikowalny koszt zadania wynosi: 147064,70  zł brutto.
Kwota dofinansowania za środków FDS: 73532,00 zł brutto.
Kwota udziału Gminy Jabłoń: 73532,70 zł brutto.

Zakres prac obejmował będzie:

 • Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego,
 • Podbudowę,
 • Nawierzchnie,
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • Roboty wykończeniowe,
 • Inne roboty.

Celem realizacji zadania jest poprawa poziomu bezpieczeństwa zarówno ruchu drogowego jak i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Budowa drogi stanowi kontynuację działań mających na celu kompleksową poprawę stanu technicznego dróg w Gminie Jabłoń. Dzięki zaplanowanej budowie ulegną poprawie parametry techniczne drogi, polepszy się dostępność do ośrodków gospodarczych i usług publicznych, zadanie wpłynie na poprawę dostępności do obszarów zamieszkałych i terenów inwestycyjnych.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy