Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Jabłoń

Urząd Gminy Jabłoń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Jabłoń.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne, ponieważ:

 • zostały utworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • opublikowane zostały na prośbę innych instytucji w których nie spełnia się wymogów,
 • były skanowane lub dostarczone przez podmiot zewnętrzny,
 • mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie posiadać napisów
 • mapy umieszczone na stronie są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Urzędu Gminy Jabłoń.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Inspektor ds. obsługi informatycznej - Lucjan Kowalski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 508 235 326

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Jabłoń
 • Adres: ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 83 356 00 06

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa Urzędu Gminy Jabłoń posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 • mapa strony
 • kontrast nocny
 • kontrast czarno-biały
 • kontrast czarno-żółty
 • kontrast żółto-czarny
 • powiększ tekst
 • zmniejsz tekst

Skróty klawiaturowe

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

 • brak

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Jabłoń mieści się w budynku przy ulicy Augusta Zamoyskiego 27

 • do budynku prowadzi jedno wejście przy którym są schody z lewostronną poręczą,
 • budynek ten nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się, 
 • nie ma podjazdów ułatwiających wejście do budynku,
 • osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Gminy powinny telefonicznie zgłosić się do właściwego pracownika,
 • toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych,
 • przy budynku Urzędu Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 Parking dla osób z niepełnosprawności przy Urzędzie Gminy

 

Polityka prywatności

STRONA W BUDOWIE

 

Gmina Fair Play

 

Gmina Jabłoń uzyskała tytuł i certyfikat ,,Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji". Pod koniec stycznia 2010 roku Gmina Jabłoń zgłosiła deklarację uczestnictwa w konkursie ,,Gmina Fair Play", który jest konkursem skierowanym do wszystkich gmin aktywnie podejmujących działania organizacyjne, promocyjne i finansowe mające na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy a także współpracują z lokalnym biznesem oraz NGO. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. I etap obejmował sprawdzenie ankiety konkursowej pod względem formalnym, która została przesłana do 30 kwietnia 2010 r. do biura konkursowego ,,Gmina Fair Play" w Warszawie. Ankieta zawierała przede wszystkim informacje dotyczące działań inwestycyjnych gminy oraz warunków jakie stwarza na swym terenie dla rozwoju działalności gospodarczej. Drugim etapem był przeprowadzony na początku lipca 2010 r. audyt w naszej gminie, który miał za zadanie potwierdzenie danych zawartych w ankiecie konkursowej oraz innych informacji, które wykazują, że gmina jest rzetelna i przyjazna wobec inwestorów. Udział w audycie brali również inwestorzy z Gminy Jabłoń, którzy realizują proces inwestycyjny na terenie gminy.

Oficjalne wyniki zostały ogłoszone 28 września 2010 r. na konferencji prasowej. Gmina Jabłoń przeszła pozytywnie procedurę konkursową otrzymując tytuł i certyfikat ,,Gmina Fair Play". Uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów odbyło się 17 grudnia 2010 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przyznany tytuł i certyfikat ,,Gmina Fair Play" jest kolejnym znaczącym wyróżnieniem i potwierdzeniem starań jakie podejmowane są na rzecz polepszania infrastruktury gminnej. Posiadanie tego certyfikatu zapewnia Gminie Jabłoń pozycje wśród najlepszych samorządów na terenie województwa lubelskiego. Certyfikat daje także duże możliwości w pozyskiwaniu nowych inwestorów i pokazuje, że realizowane działania przynoszą korzyści przedsiębiorcom, którzy inwestują na terenie gminy oraz wszystkim mieszkańcom.

             

RODO - zmiany w ochronie danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem danych jest Wójt Gminy Jabłoń z siedzibą w Jabłoniu przy ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych tj. Wójta Gminy Jabłoń. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Urząd Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.

Biblioteka

 

STRONA INTERNETOWA: jablon.naszabiblioteka.com


Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu
ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3
21-205 Jabłoń
tel. 83 356 00 48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GODZINY OTWARCIA :
Pn. - Śr. : 9.00 - 17.00
Czw. - Pt. : 9.00 - 19.00
Sob. - Niedz. - 15.00 - 21.00
 
 

Kontakt

 • Pokój nr 1
  HALINA HAPON
  Kierownik USC Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.zakres obowiązków

 • Pokój nr 2
  ROMAN WÓJCIUK
  Skarbnik Gminy (83) 356 00 06 w. 22 - zakres obowiązków
  ANNA MOSPINEK
  Inspektor ds. księgowości budżetowej (83) 356 00 06 w. 22 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 3
  AGNIESZKA ŁAZARUK
  Podinspektor ds. gospodarki gruntami (83) 356 00 06 w. 23 - zakres obowiązków
  EWELINA MATCZUK
  Inspektor ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiska (83) 356 00 06 w. 23 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 4 
  JULITA WŁOSZEK-POPIELEWICZ 
  Podinspektor ds. obsługi interesanta (83) 356 00 06 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 4a
  PIOTR DENEJKO 
  Sekretarz Gminy (83) 356 00 06 w. 31 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 4b
  DARIUSZ ŁOBEJKO
  Wójt Gminy (83) 356 00 06 w. 30 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 5
  AGNIESZKA BARAN
  Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat (83) 356 00 06 w. 24 - zakres obowiązków
  ANNA LEWCZUK
  Podinspektor ds. obsługi kasy (83) 356 00 06 w. 24 - zakres obowiązków
  HALINA ZIEŃCZUK
  Inspektor ds. księgowości podatków i opłat (83) 356 00 06 w. 24 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 6
  AGNIESZKA MICHALAK-PAŚNIK
  Inspektor ds. zamówień publicznych (83) 356 00 06 w. 29 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 7
  EWELINA NICZYPORUK
  Podinspektor ds. usług komunalnych (83) 356 00 06 w. 25 - zakres obowiązków
  AGNIESZKA HACZKUR
  Inspektor ds. księgowości budżetowej (83) 356 00 06 w. 25 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 11
  JOANNA DZYR
  Inspektor ds. funduszy strukturalnych (83) 356 00 06 w. 34 - zakres obowiązków
  DOROTA PARAFINIUK
  Podinspektor ds. promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi (83) 356 00 06 w. 34 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 12
  LUCJAN KOWALSKI
  Inspektor ds. obsługi informatycznej (83) 356 00 06 w. 44 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 13
  KATARZYNA SZAJDA
  Inspektor ds. księgowości finansowej w oświacie (83) 356 00 06 w. 32 - zakres obowiązków

Koło PZW Jabłoń

Zarząd Sazan:
Dariusz Kaczan - Prezes
Adam Romańczuk - Skarbnik, tel. 603 502 242
Dariusz Nastaj - W-ce prezes
Marek Dzyr - Sekretarz
Tomasz Zarzycki - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Cezary Górczyński
Krzysztof Kopyść
Wojciech Mroczek

PLANOWANY KALENDARZ I KOSZT ZAWODÓW WĘDKARSKICH W KOLE PZW "SAZAN" NA ROK 2020

LP. Nazwa zawodów Miejsce zawodów Data
1. 26 Mistrzostwa Koła w wędkarstwie spławikowym Jabłoń 19.04.2020r.
2. Towarzyskie Zawody Spiningowe o Puchar Wójta Gminy Jabłoń Paszenki 10.05.2020r.
3. Zawody z okazji Dnia Dziecka Jabłoń 30.05.2020r.
4. Zawody o Pucha Prezesa Koła Jabłoń 07.06.2020r.
5. Towarzyskie Zawody Wędkarskie Jabłoń 05.07.2020r.

Informator

 

  INFORMACJA
Przewodnicząca Rady Gminy Jabłoń
Agnieszka Kuniszyk

przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
pod numerem tel. 515 644 859


INFORMACJA
Dyżur Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Parczewie
sierż.szt. Krzysztof Przyczyna

tel.kom. 798-003-585
tel. 47 814-32-50
adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt osobisty: Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu przy ul. J. Tokarskiej 2/3
w każdą I i III środę m-ca od godz. 9:00 do 13:00


 

Parlamentarzyści

 • POSŁOWIE

  1. Anna Dąbrowska-Banaszek
  ul. Lwowska 14A lok. 3
  22-100 Chełm
  woj. Lubelskie
  tel. 519 322 285

  ul. Warszawska 39 lok. 2
  21-300 Radzyń Podlaski
  woj. Lubelskie
  tel. 509-313-396
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  ul. Unicka 3
  20-126 Lublin
  woj. Lubelskie
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Marcin Duszek
  ul. Lubelska 4
  21-560 Międzyrzec Podlaski
  woj. Lubelskie
  tel. 530-002-303
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. Krzysztof Grabczuk
  ul. Lwowska 24
  22-100 Chełm
  woj. Lubelskie
  tel. 797 091 904
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  4. Riad Haidar
  ul. Narutowicza 32/3
  21-500 Biała Podlaska
  woj. Lubelskie
  tel. 533 334 054
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Plac Jana Pawła II 3
  21-560 Międzyrzec Podlaski
  woj. Lubelskie
  tel. 501 532 008
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  5. Teresa Hałas
  ul. Poniatowskiego 6/2
  22-300 Krasnystaw
  woj. Lubelskie
  tel. (82) 576-14-02
  fax (82) 576-14-02
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  6. Monika Pawłowska
  ul. Bazyliańska 14
  22-400 Zamość
  woj. Lubelskie
  tel. 669 199 884
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  ul. Lwowska 13 D
  22-100 Chełm
  woj. Lubelskie
  tel. 669 199 880
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  ul. 11 Listopada 42
  21-200 Parczew
  woj. Lubelskie
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  7. Jarosław Sachajko
  ul. Rynek Wielki 2
  22-400 Zamość
  woj. Lubelskie
  tel. 884 020 207
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  ul. Lwowska 9
  22-600 Toaszów Lubelski
  woj. Lubelskie

  8. Jacek Sasin
  ul. Francuska 136
  21-500 Biała Podlaska
  woj. Lubelskie
  tel. (83) 343 36 77
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  ul. Łazienna 5
  22-500 Hrubieszów
  woj. Lubelskie

  9. Dariusz Stefaniuk
  ul. Francuska 136
  21-500 Biała Podlaska
  woj. Lubelskie
  tel. (83) 343 36 77
  fax (83) 343 36 77
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10. Beata Strzałka
  ul. Włosiankarska 5
  23-400 Biłgoraj
  woj. Lubelskie
  tel. 517 216 245
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  11. Sławomir Zawiślak
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 27a /110
  22-400 Zamość
  woj. Lubelskie
  tel. (84) 638-44-02
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  12. Tomasz Zieliński
  ul. Lwowska 64
  22-600 Tomaszów Lubelski
  woj. Lubelskie
  tel. 575 000 519,
  (84) 543 22 22
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • SENATORZY

  Grzegorz Bierecki
  tel. 83 343 36 77, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram odpadów

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE JABŁOŃ W 2019 ROKU

                                        ZABUDOWA JEDNORODZINNA

REJON 2: HOLENDERNIA, KALINKA, KOLANO, KOLONIA KOLANO, PASZENKI, PUCHOWA GÓRA, WANTOPOL

Miesiąc

Pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie

Odpady  ulegające biodegradacji

Odpady zbierane selektywnie

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

Szkło

Odpady wielko-gabarytowe

RTV-AGD

Styczeń

-

-

22

22

-

-

-

Luty

19

-

-

-

26

-

-

Marzec

-

-

5

5

-

-

-

Kwiecień

16

3

-

-

-

-

-

Maj

-

-

7

7

27

-

-

Czerwiec

4

-

-

-

-

-

-

Lipiec

16

-

2

2

-

30

31

Sierpień

20

-

-

-

27

-

-

Wrzesień

17

-

3

3

-

-

-

Październik

22

7

-

-

-

-

-

Listopad

-

-

5

5

26

-

-

Grudzień

17

-

-

-

-

-

-

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy