Zespół Szkoł Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu

 

KONTAKT :

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu

ul. Augusta Zamoyskiego 4
21-205 Jabłoń

Telefon : 83 356 00 17

Fax : 83 356 00 17

Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu jest jedną z ponad 40 szkół ponadgimnazjalnych w kraju prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ma długie i bogate tradycje, istnieje od 1952 roku. Szkoła kształci młodzież, która będzie decydowała o wizerunku polskiej wsi. W gronie jej uczniów są osoby, które działają w grupach producenckich, co świadczy o ich zaangażowaniu w problemy z jakimi dziś musi się zmierzyć rolnik. Uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach zawodowych, interesują się problemami rolnictwa i to ma przełożenie na ich aktywność w szkole. Szkoła ta posiada bardzo dobrą bazę szkolną, m.in. salę gimnastyczną, ogród szkolny, internat na 100 miejsc, stołówkę, samochody osobowe i ciągniki do nauki jazdy. Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami multimedialnymi wyposażonymi w najnowszy sprzęt oraz bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę w której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Swoim uczniom zapewniam wszechstronny rozwój, proponując różne formy zajęć pozalekcyjnych : koła zainteresowań, zespoły artystyczne i sportowe. Młodzież zdobywa zgodnie z programem nauczania technikum prawa jazdy na samochód osobowy, ciągnik i kombajn. Szkoła przygotowuje do korzystania z funduszy strukturalnych oraz dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej. Młodzież ma możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą (Niemcy). Współpracuje również z instytucjami w Polsce i np. w Danii umożliwiającymi kontynuowanie nauki.


Placówka ta jest miejscem bezpiecznym, posiada system monitoringu składający się z kilkunastu kamer. W szkole tej wiele się zmienia o czym najlepiej można się przekonać odwiedzając ją osobiście lub wirtualnie.


http://zsckrjablon.pl - oficjalna strona Szkoły.

Portale społecznościowe
- tam również dowiesz się o wielu nowościachSukcesy w Konkursie Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało w CDR O/ Radom w dniach 4-5 października finał centralny Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym dla uczniów szkół rolniczych. Konkurs dotyczył zagadnień i problematyki związanej z rolnictwem ekologicznym. W jego zakresie znajdowały się zagadnienia dotyczące produkcji żywności a także przepisy związane z prawidłowym funkcjonowaniem gospodarstw ekologicznych przy jednoczesnym dbaniu o ochronę środowiska naturalnego. Uczestnicy finału centralnego wraz z opiekunami odbyli wizytę w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach oraz wysłuchali wykładów na temat rolnictwa ekologicznego. W tym roku uczeń Zespołu Szkół CKR w Jabłoniu Mateusz Szaniawski zdobył wyróżnienie zajmując IV miejsce w centralnym finale konkursu. Powtórzył on sukces Michała Lewczuka ucznia naszej szkoły, który w I edycji tego konkursu w ubiegłym roku zdobył również wyróżnienie. Lauraci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody które zostały wręczone na Międzynarodowych Targach Łódzkich Natura FOOD przez przedstawicieli MRiRW. Uczniów do konkursu przygotowywała Maria Korpysz nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Maria Korpysz

 

 

Oświata

 

Pierwszą szkołę w Jabłoniu otworzyła Amelia Łubieńska w połowie XIX wieku. Po 1875 roku we wsi funkcjonowała rosyjska szkoła elementarna Polska szkoła powróciła do wsi w 1919 roku, już w odrodzonej ojczyźnie. Po wojnie wieś wzbogaciła się o szkołę średnią - Państwowe Technikum Rolnicze, przeniesione tu w 1952 r. z Kluczkowic koło Opola Lubelskiego. W pałacu Augusta hr. Zamoyskiego ulokowano szkolę, internat i mieszkania nauczycieli. W dawnych dobrach hrabiego urządzono gospodarstwo pomocnicze szkoły, w którym uczniowie odbywali praktyki zawodowe.

W 1956 r. wybudowano nowy internat dla dziewcząt. W związku z budowa Kanału Wieprz-Krzna szkołę przemianowano w 1965 r. na Technikum Rolniczo-Suszarnicze, korzystające m.in. z nowej suszarni zielonek i roślin okopowych. 18 czerwca 1968 r. w pałacu Zamoyskich wybuchł pożar. Zniszczeniu uległy sale lekcyjne i większość pomieszczeń internatu. Szkolę przeniesiono do pałacowej oficyny i w szybkim tempie zbudowano nowe obiekty internatu męskiego i żeńskiego.

W 1971 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny, a w latach 1971-75 inne obiekty dydaktyczne i gospodarcze szkoły. Szkoła systematycznie rozszerzała ofertę nauczania. 1 września 1977 r. utworzono Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu, składający się z 7 szkół. Od 2002 r. w skład ZSRoln. w Jabłoniu wchodzą: LO z rozszerzonym programem przysposobienia obronnego; 4-letnie technika: rolnicze, agrobiznesu, żywienia i gospodarstwa domowego; 3-letnie licea profilowane i 2-letnia ZSZ (zawód ogrodnik). Od 1988 r. w ZSRoln. działa Środowiskowy Uniwersytet Ludowy.

W gminie funkcjonuje obecnie 5 szkół podstawowych: w Jabłoniu, Dawidach, Kolanie, Gęsi i Paszenkach oraz Gimnazjum w Jabłoniu. Uczniowie w Jabłoniu uczą się w budynku wzniesionym w 1966 r. i rozbudowanym w 1999 r. W 2003 r. wykonano trwały pomnik 500-ecia Jabłonia w postaci nowego łącznika i sali gimnastycznej służącej uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 


Szkoła Podstawowa w PaszenkachSzkoła Podstawowa w Paszenkach


Szkoła Podstawowa w DawidachSzkoła Podstawowa w Dawidach


Szkoła Podstawowa w GęsiSzkoła Podstawowa w Gęsi


Szkoła Podstawowa w KolanieSzkoła Podstawowa w Kolanie


Szkoła Podstawowa im. SGO

Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu


 

Szkoła Podstawowa w Paszenkach

Szkołę Podstawową w Paszenkach prowadzi Stowarzyszenie "Szkoła i Wieś"

Szkoła Podstawowa w Paszenkach
Paszenki 78
21-205 Jabłoń
tel . 83 3560523
email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy