Projekty UE

RPO - "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy"

RPO - Budowa dróg w miejscowościach Gęś i Jabłoń

RPO - Budowa dróg w miejscowości Jabłoń (osiedle Chmielnik)

RPO - Czysta Energia w Dolinie Zielawy - montaż instalacji solarnych

RPO - Promocja Kultury i Turystyki na terenie obszaru turystycznego "Dolina Zielawy"

PROW - "Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń"

PROW - Odnowa miejscowości Jabłoń

PROW - Odnowa miejscowości Kolano-Kolonia

POKL - Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny

POKL - Szansa na lepszy start

POKL - "Kurs na spawacza - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jabłoń"

POKL - "Rozwidlenie - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jabłoń"

PROW - Przebudowa budynku na świetlice w Kalince

PROW - Wyposażenie z dociepleniem budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Kalince

PROW - Usprawnienie zbiórki odpadów komunalnych w gminie Jabłoń poprzez zakup ciągnika z przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów

PROW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy

PROW - Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Paszenki

PROW - Przebudowa budynku remizy na Świetlicę wiejską w Dawidach

PROW - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dawidy

PROW - Przebudowa zlewni mleka na galerię sztuki ludowej w Kolanie-Koloni

PROW - Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Gęś

PROW - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kolano - Kolonia

 

Przebudowa budynku remizy na Świetlicę wiejską w Dawidach

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 519 175,38 PLN

Kwota dofinansowania : 319 798 PLN

Cel : Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Dawidy poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych. Działalność świetlicy wiejskiej umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca: roboty rozbiórkowe, roboty murowe i żelbetonowe, konstrukcja dachowa i pokrycie, elewacja z dociepleniem, utwardzenie placu dojścia i dojazdy, instalacja wod-kan wewnętrzna, podłogi i posadzki, roboty elektryczne.

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kolano - Kolonia

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 335 117,65 PLN

Kwota dofinansowania : 190 209,00 PLN

Cel : podniesienie standardu usług rekreacyjno - sportowych na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie terenu oraz budowę kompleksu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca : roboty ziemne, boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal, bieżnia 3-torowa, boisko piłkarskie, obrzeża, ławy pod obrzeża, wyposażenie boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, piłko chwyty, nasadzenie drzew.

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Paszenki poprzez budowę chodników i placów parkingowych

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu :
 1 369 706,83 PLN

Kwota dofinansowania :
 500 000 PLN

Cel : W wyniku realizacji projektu powstanie centrum usług społecznych, które w swej działalności posiadało będzie bogatą ofertę kulturową, kulturalną i edukacyjną. Realizując to działanie wpłyniemy na poprawę jakości życia mieszkańców wsi Paszenki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, umożliwi to rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca :
- budowa chodnika (str. lewa) i miejsc postojowych
- przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach

Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Gęś

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 4.1/413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 196 275,21 PLN

Kwota dofinansowania : 54 032,00 PLN

Cel : Poprawa infrastruktury publicznej oraz jakości życia mieszkańców wsi Gęś poprzez remont Świetlicy Wiejskiej.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca: dach - zmiana konstrukcji i pokrycia, wentylacja, podprzybitka, strop podwieszony, przeróbka pomieszczeń sanitariatów, instalacje wod-kan wewnętrzne, roboty elektryczne.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Wartość Projektu : 4 951 290,18 PLN

Kwota dofinansowania : 2 106 113,00 PLN

Cel : Poprawa warunków społeczno-gospodarczych na terenie Gminy Jabłoń poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń, co wpłynie na poprawę warunków życia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochronę środowiska naturalnego.

Zakres projektu :
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Jabłoń
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej

Przebudowa zlewni mleka na galerię sztuki ludowej w Kolanie-Koloni

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 87 692,73 PLN

Kwota dofinansowania : 53 439,00 PLN

Cel : Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez budowę galerii sztuki ludowej oraz popularyzacja rękodzieła artystycznego i twórczości amatorskiej.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca: roboty wewnętrzne, zmianę pokrycia dachu, docieplenie i elewacja, utwardzenie placu taras, instalacja wod-kan. wewnętrzna, roboty malarskie i tynkarskie, ogrzewanie ciepłym powietrzem i nadmuch.

Usprawnienie zbiórki odpadów komunalnych w gminie Jabłoń poprzez zakup ciągnika z przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Wartość Projektu : 289 050 PLN

Kwota dofinansowania : 176 250 PLN

Cel : Poprawa warunków społeczno-gospodarczych na terenie Gminy Jabłoń poprzez zakup ciągnika z przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów,
co wpłynie na poprawę warunków życia oraz ochronę środowiska naturalnego.


Zakres projektu :
- ciągnik rolniczy
- ładowacz czołowy
- przyczepa wywrotka 6T
- pojemnik do segregacji odpadów

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dawidy

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 374 520,69 PLN

Kwota dofinansowania : 180 202 PLN

Cel : podniesienie standardu usług rekreacyjno sportowych na obszarach wiejskich poprzez budowę nowego wielofunkcyjnego boiska. Inwestycja ma na celu aktywizację społeczeństwa wiejskiego do aktywnego wypoczynku oraz umożliwienia treningów zespołowi sportowemu.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca : roboty ziemne zmechanizowane, ławy i obrzeża, podbudowy, nawierzchnie sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, ogrodzenie boiska, zieleń i trawniki

Wyposażenie z dociepleniem budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Kalince

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 4.1/413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 84 629,28 PLN

Kwota dofinansowania : 44 888,00 PLN

Cel : Poprawa infrastruktury oraz podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlicę, poprzez docieplenie budynku, podjazd dla niepełnosprawnych, ogrodzenie terenu i zakup wyposażenia.

W ramach operacji wykonano: chodnik z kostki betonowej z podjazdem dla niepełnosprawnych, ogrodzenie na słupkach metalowych, elewację budynku oraz zakupiono wyposażenie świetlicy składające się z :

  • 4 zestawy komputerowe + monitor
  • 1 sz. - telewizor
  • 1 szt. - urządzenie wielofunkcyjne
  • 10 szt. - krzesło obrotowe
  • 3 szt. - biurko I
  • 1 szt. - biurko II
  • 1szt. - szafa

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy