Przebudowa budynku na świetlice w Kalince

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 4.1/413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość inwestycji po przetargu :
 75 493,78 PLN

Kwota dofinansowania: 44 888 PLN

Cel : W wyniku realizacji niniejszego projektu powstanie centrum usług społecznych, które w swej działalności posiadało będzie ofertę kulturalną, kulturową
i edukacyjną. Realizując to działanie wpłyniemy na poprawę jakości życia mieszkańców wsi Kalinka poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,
umożliwi to tożsamość społeczności wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturalnego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku po dawnej hydroforni na świetlice wiejską w miejscowości Kalinka. Inwestycja obejmuje następujące prace:
1. Dobudowa wiatrołapu i sanitariatów
2. Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej
3. Zmiana pokrycia dachu
4. Izolacja cieplna wewnętrzna,
5. Instalacja wewnętrzna wod-kan,
6. Roboty elektryczne,
7. Posadzki i ściany,
8. Roboty malarskie,
Przewiduje się, że inwestycja zostanie zakończona do 31 października 2010 roku.

Aktualności :

Gmina Jabłoń podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie realizacji operacji. Wykonawcą inwestycji jest firma - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Daniluk, Zbigniew Daniluk.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy