Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Wartość Projektu : 289 050 PLN

Kwota dofinansowania : 176 250 PLN

Cel : Poprawa warunków społeczno-gospodarczych na terenie Gminy Jabłoń poprzez zakup ciągnika z przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów,
co wpłynie na poprawę warunków życia oraz ochronę środowiska naturalnego.


Zakres projektu :
- ciągnik rolniczy
- ładowacz czołowy
- przyczepa wywrotka 6T
- pojemnik do segregacji odpadów