Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Wartość Projektu : 4 951 290,18 PLN

Kwota dofinansowania : 2 106 113,00 PLN

Cel : Poprawa warunków społeczno-gospodarczych na terenie Gminy Jabłoń poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń, co wpłynie na poprawę warunków życia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochronę środowiska naturalnego.

Zakres projektu :
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Jabłoń
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej