Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Paszenki poprzez budowę chodników i placów parkingowych

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu :
 1 369 706,83 PLN

Kwota dofinansowania :
 500 000 PLN

Cel : W wyniku realizacji projektu powstanie centrum usług społecznych, które w swej działalności posiadało będzie bogatą ofertę kulturową, kulturalną i edukacyjną. Realizując to działanie wpłyniemy na poprawę jakości życia mieszkańców wsi Paszenki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, umożliwi to rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca :
- budowa chodnika (str. lewa) i miejsc postojowych
- przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy