Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dawidy

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 374 520,69 PLN

Kwota dofinansowania : 180 202 PLN

Cel : podniesienie standardu usług rekreacyjno sportowych na obszarach wiejskich poprzez budowę nowego wielofunkcyjnego boiska. Inwestycja ma na celu aktywizację społeczeństwa wiejskiego do aktywnego wypoczynku oraz umożliwienia treningów zespołowi sportowemu.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca : roboty ziemne zmechanizowane, ławy i obrzeża, podbudowy, nawierzchnie sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, ogrodzenie boiska, zieleń i trawniki

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy