Przebudowa zlewni mleka na galerię sztuki ludowej w Kolanie-Koloni

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 87 692,73 PLN

Kwota dofinansowania : 53 439,00 PLN

Cel : Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez budowę galerii sztuki ludowej oraz popularyzacja rękodzieła artystycznego i twórczości amatorskiej.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca: roboty wewnętrzne, zmianę pokrycia dachu, docieplenie i elewacja, utwardzenie placu taras, instalacja wod-kan. wewnętrzna, roboty malarskie i tynkarskie, ogrzewanie ciepłym powietrzem i nadmuch.