Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 4.1/413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość Projektu : 196 275,21 PLN

Kwota dofinansowania : 54 032,00 PLN

Cel : Poprawa infrastruktury publicznej oraz jakości życia mieszkańców wsi Gęś poprzez remont Świetlicy Wiejskiej.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca: dach - zmiana konstrukcji i pokrycia, wentylacja, podprzybitka, strop podwieszony, przeróbka pomieszczeń sanitariatów, instalacje wod-kan wewnętrzne, roboty elektryczne.