Budowa dróg w miejscowości Jabłoń (osiedle Chmielnik)

 

Nazwa Programu : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 5.2 Transport lokalny – drogi gminne

Wartość Projektu : 2 500 000 PLN

Kwota dofinansowania : 1 250 000 PLN

Cel : Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów Gminy Jabłoń, wzrost konkurencyjności gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez usprawnienie komunikacji lokalnej w gminie Jabłoń.

Zakres projektu :
„Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą w miejscowości Jabłoń ul. Pogodna, ul. Słoneczna, ul. Krótka, ul. Szkolna wraz z chodnikami, kanalizacją burzową oświetleniem ulicznym i parkingami.
- droga gminna Nr 104012 L – ul. Szkolna – dł. drogi 392 m, szerokość jezdni 5 m
- droga gminna Nr 104013 L - ul. Krótka - dł. drogi 190,42 m
szerokość jezdni 3,05 m
- droga gminna Nr 104014 L – ul. Pogodna – dł. drogi 355,41 m, szerokość jezdni 5,5 m
- droga gminna Nr 104015 L – ul. Słoneczna – dł. drogi 336,16 m, szerokość jezdni 5,5 m

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy