Czysta Energia w Dolinie Zielawy - montaż instalacji solarnych

 

Nazwa Programu : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 6.2 Energia Przyjazna Środowisku

Wartość Projektu : 2 559 329 PLN

Kwota dofinansowania : 2 175 430 PLN

Cel : Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach prywatnych.

Zakres projektu:
- montaż 10 instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej
- montaż 218 instalacji solarnych na budynkach prywatnych

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy