Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Nazwa Programu : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 6.2 Energia Przyjazna Środowisku

Wartość Projektu : 2 559 329 PLN

Kwota dofinansowania : 2 175 430 PLN

Cel : Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach prywatnych.

Zakres projektu:
- montaż 10 instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej
- montaż 218 instalacji solarnych na budynkach prywatnych