Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Nazwa Programu : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 7.2 Promocja Kultury i Turystyki

Wartość Projektu : 289 533,20 PLN

Kwota dofinansowania : 202 673,24 PLN

Cel : Promowanie kultury i turystyki na terenie obszaru „Dolina Zielawy” tj. w Gminach Jabłoń, Podedwórze. Sosnówka, Rossosz i Wisznice.


Zakres projektu :
- utworzenie portalu internetowego do celów promocyjnych "DOLINY ZIEALWY".
- system wizualizacji i identyfikacji obszaru,
 w tym: oznakowanie dróg i parkingów, tablice informacyjne, znaki kierunkowe, zakup bilbordów stałych - 5 szt., bilbordy czasowe - 5 szt. witacze - 10 szt. (5 gmin x 2 szt.)
- utworzenie i prowadzenie punktów informacji turystycznej - 5 szt.
- przygotowanie produktów regionalnych, w tym: zakup zadaszonej sceny zakup nagłośnienia zakup oświetlenia zakup namiotów wystawowych
(1 szt. namiotu halowego o wym. 15 m. x 25 m. oraz 5 szt. namiotów wystawowych o wym. 4 m. x 6 m.) zakup monitoringu zakup TOI TOI (8 szt. x 2 700 zł) zakup gablot (5 szt. x 2 000 zł) Organizacja Pikników Zielarskich (5 pikników x 2 lata) organizacja Festiwalu Ziół (1 festiwal x 2 lata) organizacja warsztatów
o tematyce zielarskiej (5 warsztatów x 2 lata)