"Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń"

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Wartość Projektu : 4 053 438 PLN

Kwota dofinansowania : 2 384 876 PLN

Cel : Poprawa warunków społeczno-gospodarczych na terenie Gminy Jabłoń poprzez rozbudowę i modernizację hydroforni oraz wodociągu, budowę nowych odcinków wodociągu w miejscowościach Jabłoń, Wantopol, Gęś i Łubno oraz 155 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy, co wpłynie na poprawę warunków życia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochronę środowiska naturalnego.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca :
1. Modernizacja hydroforni
2. Budowa zbiornika wyrównawczego
3. Modernizacja wodociągu przy ul. A. Zamoyskiego, Klonowej i ul. Lipowej
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jabłoń - Wantopol (długość wodociągu 2982 mb, dł. przyłączy 727 mb)
5. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Jabłoń, Gęś, Łubno - Etap III (długość wodociągu 10 835 mb, dł. przyłączy 5133 mb)
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 155 szt.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy