Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Nazwa Programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie : 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Wartość Projektu : 1 073 078,10 PLN

Kwota dofinansowania : 500 000 PLN

Cel : W wyniku realizacji niniejszego projektu zostaną odnowione i pobudowane chodniki oraz place parkingowe, wpłynie to przede wszystkim na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz zaspokajanie potrzeb społecznych, poprawę wizerunku miejscowości, bezpieczeństwa pieszych, szczególnie osób chorych
i niepełnosprawnych, dla których poruszanie się po nierównych powierzchniach jest bardzo uciążliwe.

Zakres projektu :

Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmująca :
Odnowę placu parkingowego przy Urzędzie Gminy, placu parkingowego przy Ośrodku Zdrowia, placu parkingowego przy Banku Spółdzielczym i Policji, chodnika przy ul. A. Zamoyskiego, chodnika przy ul. Lipowej, chodnika przy ul. T. Kościuszki, chodnika oraz budowę nowego odcinka przy ul. J. Tokarskiej,
chodnika na ul. 3 maja, zajezdni autobusowej.