Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Jabłoń pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: 

  1. Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w miejscowości Gęś