Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2007 roku

ROK 2007

Razem : 498 850,77 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Dofinansowanie realizacji projektu w zakresie wyrównywania szans wdukacyjnych młodzieży szkolnej "Poznaj Jabłoń po owocach"

Europejski Fundusz Społeczny

41 709,40 zł

2.

Modernizacja drogi gminnej we wsi Wantopol

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

60 000 zł

3.

Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

100 000 zł

4.

Dotacja na pielęgnację drzew przy ul. Tokarskiej w Jabłoniu

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

2 000 zł

5.

Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy

Zintegrowany Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

94 185,37 zł

6.

Dotacja na edukację ekologiczną młodzieży szkolnej

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

2 500 zł

7.

Budowa pomnika w Jabłoniu upamiętniającego zwycięską bitwę pod Jabłoniem stoczoną przez żołniezy polskich z najeźdźcą sowieckim

Rada Ochrony Pomników Walk
i Męczeństwa

25 000 zł

8.

Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych

Wojewoda Lubelski

29 670 zł

9.

Zakup lektur do bibliotek szkolnych

Minister Kultury

1 748 zł

10.

Wyprawki szkolne (podręczniki)

Wojewoda Lubelski

1 987 zł

11.

Dofinansowanie dożywiania

Wojewoda Lubelski

23 800 zł

12.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

101 311 zł

13.

Wyprawka szkolna

Wojewoda Lubelski

7 440 zł

14.

Zakup strojów (mundurki szkolne)

Wojewoda Lubelski

7 500 zł

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy